Офіційний веб сайт

Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій

р5

 

Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій

Р5

Автори:

Зозулін Ю.В., Антонов О.Є., Боричевський А.М., Бичик В.М., Кобзар К.О., Лівшиць О.Л., Ракогон В.Г., Роговий І.Х., Хаймович Л.Л., Чередник В.І.

 

Представлена Державним підприємством «Завод "Електроважмаш".

 

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему -  збільшення потужності, ефективності та екологічної безпеки енергосистеми України за рахунок створення і встановлення нових типів турбогенераторів та оновлення діючого парку генераторного обладнання теплових електростанцій.

Авторами розроблено наукові основи створення, принципи побудови, та методи розрахунку принципово нових турбогенераторів з поздовжньо-поперечним збудженням (асинхронізованих), які забезпечують підвищену надійність і маневреність енергосистеми.

Розроблено універсальну математичну модель турбогенератора з багатообмотковим ротором при записі рівнянь у фазових координатах.

Великий обсяг теоретичних та експериментальних досліджень, у тому числі в галузі високовольтної ізоляції, дозволили збільшити наповнення паза міддю, що поряд з розробкою нових видів багатопаралельних обмоток забезпечило створення серії потужних турбогенераторів з повним повітряним охолодженням. Разом з удосконаленням системи охолодження активних частин це дало можливість провести модернізацію турбогенераторів зі збільшенням їх номінальної потужності і ККД.

Нові та модернізовані турбогенератори відповідають вимогам Міжнародної електротехнічної комісії і за своїми показниками знаходяться на світовому рівні, а ДП завод «Електроважмаш» має міжнародний сертифікат на розробку, виробництво та випробування турбогенераторів.

Результати роботи впроваджено в Україні на Бурштинській,  Зміївській,  Зуївській, Луганській, Миронівській, Кураховській ТЕС, а також на теплових електростанціях Російської Федерації, Казахстану  та  Індії.

 Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить понад 100 млн. грн. на рік.

 

Результати роботи відображено в 2  монографіях, понад 100 наукових працях. Новизну  розробок захищено 68  авторськими свідоцтвами та 12 патентами. За матеріалами роботи захищено 2 докторські  та 9  кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося я  в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" 07.09.2011р. о 14.30 (20 корпус, ауд 235).