Офіційний веб сайт

Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги

м100

Автор: Щерба М.А., к.т.н., Антонець Т.Ю.

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

Створено і впроваджено в серійне виробництво вітчизняні пожежобезпечні кабелі світового рівня на основі нової концепції підвищення їх енергоефективності й екологічності та методів, математичних моделей, конструкцій і технологій промислового виготовлення і випробування такої електротехнічної продукції.

Розвинуто теорію локальних збурень змінного електричного поля та збільшення електричних і механічних напруженостей в структурно неоднорідних мікро-об'ємах полімерних оболонок пожежобезпечних кабелів та запропоновано методи підвищення стійкості цих оболонок до деградації при критичному підвищенні зовнішньої температури.

Розроблено математичну модель для аналізу розподілу поверхневих зарядів на провідних мікровключеннях та електромеханічних напруженостей у діелектричних оболонках кабелів при підвищенні зовнішньої температури і зміненні струмових навантажень.

Удосконалено технології виготовлення вітчизняної кабельно-провідникової продукції з метою нерозповсюдження горіння по кабельних комунікаціях, зменшення виділень диму, корозійно-активних і шкідливих для здоров'я продуктів горіння та підвищення стійкості кабелів до критичних температур в закритих приміщеннях.

На основі розробок авторів за 2011- 2013 роки на ПАТ "Завод "Південкабель" виготовлено 21,6 тис. км вітчизняної імпортозамінної пожежобезпечної продукції.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав 37,8 млн. грн.

Кількість публікацій: 39, в т.ч. монографія, керівне видання, 2 методичних видання, 17 статей, 18 тез доповідей. Отримано патент

Надіслати коментар

Коментарі

Dmytro Ivashchenko, Engineer, Amazon.com, Inc. (USA)

Development of fire safety cables focused on reducing hazards during combustion is an important task both for the United States of America and Ukraine. The results of the research became the basis of improving fire safety, energy efficiency and environmental friendliness of electrical cables in the conditions of rapid and spontaneous fire in enclosed spaces.
Nice to see that the researchers were able to bring the results of their work to the stage of implementation in real production.
The results of the present research are outstanding and the authors deserve Award for Young Scientists

Dmytro Ivashchenko - engineer at Amazon.com, Inc (United States of America, Seattle)

Рудаков В.В. – д.т.н., професор.

Наукові і технологічні основи для розробки конкурентоспроможних вітчизняних пожежобезпечних кабелів створювалось тривалий час, оскільки залежали не тільки від рівня розвитку електротехнічної галузі, але і таких суміжних галузей, як електрофізична, хімічна та інші. Розробка нових методів оптимізації режимів виготовлення і випробування сучасних конструкцій пожежобезпечної кабельно-провідникової продукції з максимальним використанням вітчизняних технологій, матеріалів і обладнання є головним науковим, технологічним і практичним результатом роботи "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги". Підтримую її авторів в отриманні премії Президента України для молодих учених 2014 року.

Рудаков В.В. – д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри "Інженерна електрофізика" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Philippe LETOUT - POURTIER General Manager (France)

The company Pourtier (France) is well acquainted with successes of collective of PJSC Yuzhcable works (Kharkov, Ukraine) and their scientific partners in the field of creation of modern fireproof cables. Under the technical project developed by the Ukrainian partners, we have created and provided this plant with electrotechnological equipment for overlay of screens and twisting of the insulated conductors of cables of power purpose, including in fireproof performance. Optimization of modes of this equipment in a technological line of industrial production of fireproof cables at PJSC Yuzhcable works with participation of young scientists T. Antonets and M. Shcherba has allowed to realize the parameters, satisfying to conditions of Single Burning Item tests of system Euroclass. Harmonization of parameters of the Ukrainian fireproof cables with the European standards allows to wish to authors of work m100 to win the award of the President of Ukraine for young scientists in 2014.

Philippe LETOUT - POURTIER General Manager (Parc de l'Esplanade, 1 rue Enrico Fermi, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, France).

Сауцкий А.И. – гл. инженер РУП "Гомельэнерго"

На Березовской ГРЭС мощностью 1600 МВт (крупнейшей тепловой элек-тростанции Белоруссии возле г. Бреста) установлено и успешно эксплуатируются до 10 км силовых кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией на сверхвысокие напряжения (330 кВ), изготовленных на заводе "Южкабель", г. Харьков, Украина. В августе 2013 г. на XVI международной научной конференции "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (Коблево, Украина) я впервые услышал доклад о результатах молодых ученых Украины в области создания пожаробезопасных кабелей, не поддерживающих горение, не выделяющих удушающих и корозионных газов. При расчете режимов эксплуатации кабелей авторы учитывали усиление электрической и механической напряженностей в их изоляции возле проводящих микровключений. Доклад вызвал большой интерес и был поддержан, что позволяет поддержать работу "Создание пожаробезопасных электрических кабелей разных классов напряжения" и ее авторов в соискании премии Президента Украины для молодых ученых 2014 года.

Сауцкий А.И. – главный инженер филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго".

Д.т.н., проф. Скіданов В.М.

В Україні більше 60% пожеж, які викликають великі людські та матеріальні втрати, пов'язані з низькою пожежною безпекою електротехнічних виробів. Зокрема при підвищенні температури полімерної ізоляції кабелів промислового призначення можливо отримання газів, які переносять вогонь по поверхні (як у приміщеннях Останкінської телевежі), або є задушливими, чи корозійними. Створення сучасних вітчизняних кабелів підвищеної пропускної здатності, які не підтримують горіння і не мають шкідливих димогазовиділень при пожежах, сприяє підвищенню надійності, безпеки та екологічності кабельних ліній електропередачі. Це вирішення важливої науково-технологічної задачі державного рівня, тому я вважаю, що робота м100 та її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Д.т.н., проф. Скіданов В.М. – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Реter Thäsler, Niehoff (Germany)

The authors of "Creation of the fireproof electrical cables of different voltage classes" have drawn attention to the relationship between the stability of the cables to the outside temperature increase and their flexibility. After theoretical and experimental confirmation of such relationship, they have developed new requirements to conditions for the multiple-strand wire-drawing and twisting of current conducting cords of the fireproof cables and wires. To implement of such conditions, our company Niehoff has created the specialized electromechanical equipment, which is supplied to the PJSC Yuzhcable works (Kharkov, Ukraine). We were happy to hear that our equipment has helped to launch Ukrainian production of new fireproof cables satisfying SBI (Single Burning Item) tests, which are worked out for the system Euroclass taking into account the resistance to fire of real samples cables. Such high technology approach allows creating a modern competitive fireproof cable production of the last generation.

Peter Thäsler Branch of Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co.

Д.т.н., проф. Мазуренко Л.І.

У травні 2014 року загорілась кабельна лінія електропередачі між телевізійною вежею та приміщенням Національної телекомпанії України, в результаті українські телеканали Інтер, Перший національний, Мега, Інтерфільм, К1, К2, НТН, Гамма та Хsport перервали мовлення через супутник. Це ще раз обґрунтовує важливість використання в лініях електропередачі електричних кабелів, які не підтримують розповсюдження вогню та не виділяють задушливих і корозійно активних газів. Наукові результати українських молодих вчених М. Щерби та Т. Антонця спрямовані на вирішення саме такої проблеми, тим більше що вони мають промислове впровадження. Актуальність теми, високий рівень отриманих наукових і практичних результатів та завершеність роботи м100 спонукають на її підтримку в здобутті премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Д.т.н., проф. Мазуренко Л.І. – завідувач кафедри електротехніки та електроприводу Київського національного університету будівництва і архітектури.

О.А. Задоров, заст. ген. директора SPO Sineps-Invest

У найближчому майбутньому система Euroclass, яку вже ввели в Європі, на кордонах Єврозони буде давати перевагу пожежобезпечним кабелям, які випускаються за стандартами IEC. Всі фірми – виробники електричних кабелів будуть вимушені отримати знак якості Єврокомісії, тобто витримувати умови тестування SBI та умови систем Euroclass, яка характеризує експлуатаційні показники поверхонь всіх пожежобезпечних виробів. Тому дуже важливо, що молоді вчені України виконали роботу "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги", спрямовану на випередження майбутніх умов європейського кабельного ринку. Звичайно, підтримую цю роботу та бажаю її авторам отримати премію Президента України для молодих вчених 2014 р.

О.А. Задоров, заст. генерального директора Scientific Production Organization Sineps-Invest – офіційного партнера фірм Siemens, Rittal, Eaton, Bals, Weidmuller, Perin Generators Group та ін.

Д.т.н., проф., Шумилов Ю.Н.

Личный многолетний опыт разработки новых высоковольтных изолирующих конструкций позволяет мне оценить сложность проблем, которые решены молодыми учеными работы м100 при расчете трехмерных электрических, тепловых и механических полей в твердой полимерной изоляции пожаробезопасных кабелей на разные уровни напряжений. Разработка руководящего материала по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации таких кабелей, позволяет оптимизировать режимы их производства и эксплуатации, а также повышать устойчивость к аварийным пожарам в жилых и промышленных помещениях. Работа и ее авторы заслуживают соискание премии Президента Украины для молодых ученых 2014 года.

Д.т.н., проф., лауреат Государственной премии Украины по науке и технике Шумилов Ю.Н.

Levan Chkhartishvili, professor, Georgian Tech. Universityi

We know the high results of scientists and technologists of Ukraine in the development of modern Ukrainian cable products of the general purpose. So, industrial production of cables with world-class cross-linked polyethylene insulation for high and super high voltages (up to 330 kV) first among the former USSR countries has been mastered at PJSC Yuzhcable works (Kharkov, Ukraine).
In work м100 the scientific and technological results, which allowed mastering the industrial production of new very important electrical productions – fire-safe cables of different voltages are presented. The application of modern methods of calculation of new designs and manufacturing technologies of cables allowed young scientists to get high scientific and practical results, which have been supported by scientists of our University at the XVI International Scientific Conference "Physics of pulse discharges in Condensed Media" (19-22.08.2013, Koblevo, Ukraine).

Levan Chkhartishvili, professor, Department of Engineering Physics Georgian Technical University.

Pierre Lutz, X-Compound GmbH (Switzerland)

Our company, in accordance with the original requirements of the PJSC Yuzhcable works (Ukraine) supplies modern equipment for highly filled and halogen-free polymer compositions production. Such compositions have been developed to improve the performance characteristics of Ukrainian fire safe cables to world levels.
Supply with these science intensive electrical products to the European market is started in 2011, and scientific and technological results getting by young scientists M. Scherba and T. Antonets in these products allows to support authors in their nomination for the President of Ukraine award for young scientists in 2014.

Pierre Lutz, chairman of the management of X-Compound GmbH Hardmatt 932 CH - 5082 Kaisten Switzerland

Д.т.н., проф. Мислович М.В.

Авторы работы м100 решили ряд сложных электрофизических задач, связанных с оценкой технического состояния (мониторингом и диагносткой) твердых полимерных изолирующей и других защитных оболочек пожаробезопасных электрических кабелей на разные напряжения. Необходимость оценки как детерминорованных, так и стохастических процессов необратимого разрушения конструктивных элементов кабелей при совместном воздействии сверхпороговых электриченских, механических и температурных напряжений требовала применения самых современных теоретических и технологических подходов. Авторы работы успешно освоили такие методы, а полученные научные результаты внедрили в технологиях промышленного производства отечественных пожаробезопасных кабелей мирового уровня в 2011-2013 гг. Поддерживаю авторов данной работы в соискании премии Президента Украины для молодых ученых 2014 года.

Д.т.н., проф. Мислович М.В. - заведующий отделом теоретической электротехники Института электродинамики НАН Украины.

Д.т.н., проф. Сильвестров А.М.

Работа м100 отличается разработкой сложных математических моделей для комплексного исследования взаимосвязанных электрических, тепловых и механических процессов, возникающих в конструктивных элементах современных пожаробезопасных кабелей с твердой сшитой полиэтиленовой изоляцией. Применение таких моделей позволило исключить многие дорогостоящие и опасные эксперименты для оценки условий необратимого разрушения защитных и изолирующих покрытий кабелей при длительном воздействии недопустимо высоких внешних температур. Это помогло освоить производство необходимых кабелей на харьковском заводе "Южкабель" и реализовать их повышенную устойчивость к аварийным пожарам в жилых и промышленных помещениях. Работа и ее авторы заслуживают премии Президента Украины для молодых ученых 2014 г.

Д.т.н., проф. Сильвестров А.М. – професор кафедри автоматики та електроприводу Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

Rene Stoeckl, Rosendahl Nextrom GmbH (Austria)

In Europe there is an increasing demand in using of Fire Safety Cables, which reduce the various hazards during combustions. Tragic events, like fires in the King's Cross underground station (London), the Dusseldorf Airport (Germany) and the Mont Blanc Tunnel (France/Italy), gave further impetus to develop technology and designs of fire safety cables. Well-known European companies Kabelwerk Eupen, Leoni/Struder, NKT, Acome, BICC, Prysmian, Draka and Nexans all invested heavily in the necessary research and development.
In 2013 the modern fire safety electric cables of PJSC Yuzhcable works (Ukraine) appeared at the European market. This cables were developed with the active participation of young scientists M. Shcherba and T. Antonets. Our company has supplied to PJSC Yuzhcable works equipment for conductors wire twisting, their insulation, as well as lapping of the outer protective coating on temperature increasing resistant cables, which is eliminates the damp and corrosion-active gases emission.
We note the high scientific and technological level of these Ukrainian electrical products and support the staff of work №100 for the President of Ukraine award for young scientists in 2014.

Rene Stoeckl - General Director of Representative Office of Rosendahl Nextrom GmbH (Schachen 57, 8212 Pischelsdorf, AUSTRIA)

Чл.-кор. НАН України В.Ф. Євдокимов

Визначення та урахування закономірностей збурення електричного поля в твердій ізоляції електричних кабелів при підвищенні температури в умовах стихійного пожару у закритих приміщеннях склало наукову основу для вирішення проблеми збереження працездатності кабелів в таких аварійних умовах. Доповнення суттєво електротехнічних результатів новими технологічними рішеннями для запобігання поширення вогню та появи токсичних димогазовиділень суттєво посилили отримані здобутки, що дозволило завершити роботу промисловим впровадженням на заводі "Південкабель". Робота має завершений характер і важлива для розвитку електроенергетики та промисловості України. Підтримую авторів у здобутті премії, на яку вони претендують.

Д.т.н., професор Рябенький В.М.

Силові електричні кабелі є важливими елементами автономних систем електропостачання корабля, які повинні зберігати його експлуатаційні властивості при будь-яких аваріях, включаючи пожежі. Нові наукові, технологічні та практичні результати, отримані у роботі, направлені на освоєння промислового випуску віт-чизняних пожежобезпечних кабелів з характеристиками світового рівня, що є ва-жливим для підвищення живучості морських та річкових суден (кораблів). Важливою ознакою роботи є забезпечення умов вирішення проблеми збереження електропостачання кабельних систем в умовах пожежі для продовження роботи всіх електротехнічних систем життєдіяльності та порятунку людей. Вирішено проблеми поширення вогню та виділення токсичних і шкідливих корозійних газів на ко-раблі є важливим і своєчасним. Роботу та її авторів слід підтримати у здобутті премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Доктор технічних наук, професор Сегеда М.С.

Високі наукові результати, які отримали автори роботи з визначення електротермічних і механічних перенапружень у твердій електричній ізоляції силових кабелів з урахуванням зовнішніх умов виникнення стихійних пожеж у закритих, забезпечили розробку наукових основ для створення сучасної пожежобезпечної кабельно-провідникової продукції. В роботі розроблено математичну модель та методики для аналізу розподілу поверхневих зарядів на провідних мікровключеннях та електромеханічних напруженостей у діелектричних оболонках кабелів при підвищенні зовнішньої температури і зміненні струмових навантажень.
Створено нові технології з виготовлення вітчизняних пожежобезпечних кабелів, які не розповсюджують горіння по кабельних комунікаціям, мають незначні виділення диму, корозійно-активних і шкідливих для здоров'я продуктів горіння та тривалу стійкість до критичних температур у закритих приміщеннях.
Вважаю, що робота "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги" і її автори заслуговують премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Сегеда М.С., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Електричні станції" Національного університету "Львівська політехніка".

К.т.н. Петриченко С.В.

У теоретичній частині роботи автори використали сучасні комп'ютерні методи дослідження електромагнітних, теплових і механічних явищ у твердих полімерних оболонках електричних кабелів, що дозволило отримати низку нових наукових результатів щодо деградації діелектриків у змінних електричних полях при стихійному підвищенні зовнішніх температур. Спрямованість досліджень на підвищення надійності кабелів при критичних умовах експлуатації забезпечила вирішення спектру складних взаємозв'язаних електрофізичних задач, зокрема розробки нових математичних моделей, технологій виготовлення та випробування нових конструкцій пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги.
Все це було впроваджено при освоєнні промислового випуску вітчизняних пожежобезпечних кабелів світового рівня.
Результати, отримані молодими вченими роботи м100 заслуговують відзнаки премією Президента України для молодих вчених 2014 року.

Заступник директор з наукової роботи Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, к.т.н. С.В. Петриченко.

Д.т.н. Резинкін О.Л.

Можна лише вітати молодих вчених – авторів високих наукових і технологічних результатів для освоєння на заводі "Південкабель" (м. Харків) промислового випуску сучасних пожежобезпечних електричних кабелів, які у закритих приміщеннях не розповсюджують горіння по кабельним комунікаціям і не виділяють корозійно активні та небезпечні для життя людей продукти горіння. В Україні вже зачекались такого класу власної електротехнічної продукції
Бажаю авторам подальших успіхів у розвитку цього наукового напрямку та у отриманні премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор технічних наук Резинкін О.Л.

Д.т.н., проф. Кирик В.В.

Отримання авторами роботи нових наукових результатів для розробки перспективних технологій і таких наукоємних і конкурентоспроможних електротехнічних виробів, як пожежобезпечні електричні кабелі на різні напруги відкриває нові горизонти розвитку народного господарства України. Стає можливим підвищити стійкість систем передачі електроенергії на атомних станціях, нафтопереробних заводах, метрополітенах, приміщеннях зі значним скупченням людей (вокзалах, аеропортах, торгових центрах, багатоповерхових житлових будинках, спортивних спорудах, готелях, гуртожитках та інших об'єктах, до яких пред'являються підвищені вимоги до пожежної безпеки.
Підтримую авторів роботи м100 у боротьбі за премію Президента України для молодих вчених 2014 року.

Завідувач кафедри електричних мереж і систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктор технічних наук, професор В.В. Кирик

Д-р физ.-мат. наук, проф. Яблонский Г.П.

Участвовал в работе XVI международной научной конференции "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (19–22 августа 2013, пгт. Коблево, Николаевская обл, Украина), на пленарном заседании которой обсуждались результаты авторов работы относительно необходимости учета степени возмущения электрического и теплового полей в конструкциях электрических кабелей на их устойчивость к условиям внешних стихийных пожаров. Результаты были активно поддержаны всеми участниками конференции. Желаю авторам выбороть премию Президента Украины для молодых ученых 2014 года.

Заведующий лабораторией физики и техники полупроводников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор физико-математических наук, профессор Яблонский Г.П.

Коритченко К.В., підполковник, к.т.н.

Результати роботи м100 мають велику актуальність і важливість для використання в системах автономного електропостачання вітчизняних військових об'єктів, особливо в умовах активних бойових операцій, як зараз на Сході України. Підвищення стійкості кабельних ліній електропередачі до стихійних пожеж це запорука безперервної підтримки військових підрозділів та успішного виконання бойової задачі навіть в екстремальних умовах. Підтримую авторів і бажаю їм отримати премію Президента України для моло-дих учених 2014 року.

Начальник науково-дослідної лабораторії факультету військової підготовки НТУ "Харківський політехнічний факультет", к.т.н., с.н.с., підполковник Коритченко К.В.

Москаленко О.І. "Бюро "Верітас Сертифікейшн Україна"

Дану роботу завершено розробкою та промисловим впровадженням нових електротехнічних підходів і технологій з виготовлення пожежобезпечних електричних кабелів на різні рівні напруги. Ці технології використано при освоєнні промислового виробництва таких кабелів та створенні нового цеху на ПАТ "Завод "Південкабель" (м. Харків) для промислового виробництва нового типу вітчизняних вогнестійких кабелів. Пожежобезпечна кабельно-провідникова продукція, яку на даний час випускає ПАТ "Завод "Південкабель", відповідає світовим стандартам ISO 9001:2000 та ISO 14001:2005.
Вважаю, що дана робота та її автори Щерба М.А. і Антонець Т.Ю. заслуговують премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Керівник Представництва в Східній Україні
ТОВ "Бюро "Верітас Сертифікейшн Україна" Москаленко О.І.

Д.т.н. Дубовенко К.В.

Підвищення пожежної безпеки кабельних ліній електропередачі у закритих промислових та житлових приміщеннях тривалий час стримувалось відсутністю вітчизняного виробництва кабельно-провідникової продукції, стійкої до швидкого і тривалого підвищення зовнішньої температури в умовах стихійних пожеж. У да-ній роботі отримано наукові, технологічні та практичні результати щодо вирішен-ня такої проблеми. Робота має всі необхідні складові для підтримки її та авторів в номінації на премію Президента України для молодих вчених 2014 року.

Дубовенко К.В., д.т.н., завідувач кафедри електротехнологій і електропостачання Миколаївського національного аграрного університету

Д.т.н., професор Випанасенко С.І.

У НДР, яку виконали Щерба М.А. та Антонець Т.Ю. отримано важливі та актуальні науковій практичні результати, що забезпечили створення на Україні нової інноваційної пожежобезпечної кабельно-провідникової продукції світового рівня. Для цього автори розробили нову концепцію підвищення їх енергоефекти-вності й екологічності, створили наукові підходи, математичні моделі й технології для забезпечення її промислового виготовлення і випробування.
Автори розробили керівний технічний матеріал з нової нормативної бази та технологій виготовлення, випробовування і визначення допустимих режимів експлуатації кабелів підвищеної пожежної безпеки, що є особливо важливим при ви-значенні їх використання у глибоких вугільних шахтах України.
На мою думку робота та її автори заслуговують здобуття премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Випанасенко С.І., доктор технічних наук, професор, заст. завідувача кафедри сис-тем електропостачання Національного гірничого університету (м. Дніпропет-ровськ)

К.т.н. Ушаков В.І.

В європейських країнах розроблено підвищені вимоги пожежної безпеки до електричних кабелів для важливих об'єктів енергетики, висотних будинків, туне-лів тощо, в яких горіння поширюється за рахунок збільшення тяги. На промисло-вих об'єктах України цим вимогам приділяли значно меншу увагу, що призводило до великих збитків і людських втрат при стихійних пожежах у великих закритих приміщеннях. У роботі значну увагу приділено визначенню впливу збурень елек-тричного поля в твердій ізоляції електричних кабелів на вирішення проблеми збе-реження їх функціональної працездатності в умовах пожежі для продовження ро-боти пожежної сигналізації, аварійних ліфтів, освітлення та інших систем поряту-нку життя людей і матеріальних цінностей. Вирішено також питання запобігання поширення вогню та виділення токсичних і шкідливих корозійних газів. Робота є своєчасною і важливою для розвитку промислових галузей України. Автори робо-ти заслуговують підтримки у здобутті премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Провідний науковий співробітник НІПКІ "Параметр" Донбаського державного технічного університету (м. Алчевськ).

О.М. Єгоров, член-кореспондент НАН України

Молоді вчені Щерба М.А. та Антонець Т.Ю. отримали важливі науково-технологічні результати з вирішення гострої проблеми сучасної електроенергетики − підвищення надійності та ресурсу кабельно-провідникової продукції при стихійному підвищенні зовнішньої температури, зокрема при аварійних пожежах у приміщеннях типу АЕС, метрополітен, висотні й підземні промислові будівлі. НДР є завершеною, а отримані наукові результати мають промислове впровадження. Робота "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги" та її автори гідні присудження премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Заст. генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, член-кореспондент НАН України О.М. Єгоров

Доктор технічних наук, професор Бржезицький В.О.

Тривалий час Україна не мала власного виробництва пожежобезпеч-них кабелів світового рівня й імпортувала їх із інших країн. Для створення і впровадження в серійне виробництво такої інноваційної електротехнічної продукції автори роботи розробили нову наукову концепцію підвищення їх енергоефективності й екологічності. Концепцію реалізували у вигляді ме-тодів, математичних моделей, конструкцій і технологій промислового виго-товлення і випробування нової пожежобезпечної продукції на заводі "Пів-денкабель". Результати узагальнено у керівному технічному матеріалі з нормативної бази, матеріалів, конструктивних особливостей, випробувань і вибору кабелів і проводів підвищеної пожежної безпеки РД К28-006:2013.
Результати роботи використовуються в промислових технологіях ви-готовлення вітчизняної пожежобезпечної кабельно-промислової продукції та у навчальному процесі ряду кафедр НТУ "КПІ".

В.О. Бржезицький, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніки і електрофізики високих напруг НТУУ "Київський політехнічний ін-ститут".

Стахів П.Г., д.т.н., професор

Урахування явищ збурення електричного та температурного полів у твердій полімерній ізоляції сучасних силових кабелів на різні напруги стало науковим пі-дгрунттям для підвищення їх експлуатаційних показників при різних умовах ви-никнення аварійних пожеж у приміщеннях. На основі аналізу взаємодії змінного зовнішнього електричного поля і зарядів, індукованих на поверхні гетерогенних включень ізоляції, в роботі вперше визначено закономірності зростання максима-льного тиску на структуру ізоляції при виникненні в ній мікропор, водяних триїн-гів та інших механізмів деградації ізоляції. Використання цих закономірностей у розробці технологій і конструкцій кабелів при розробці нормативної бази для їх виготовлення, випробування й експлуатації забезпечили отримання наукових і практичних результатів світового рівня.
Результати роботі мають наукову цінність і велику перспективу промисло-вого використання, її автори достойні премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Завідувач кафедри теоретичної і загальної електротехніки Національного універ-ситету "Львівська політехніка", д.т.н., професор, Стахів П.Г.

Чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Є.І. Сокол

Наукова спільнота добре знайома з науковими і прикладними результатами авторів даної роботи. Вони доповідались і були схвалені на ХV–XIX Міжнародних науково-технічних конференціях (СЕЕ’2009 – СЕЕ’2013), XI і XIІ МНТК "Проблеми сучасної електротехніки" та Міжнародних науково-технічних конференціях з розробки та експлуатації пожежобезпечної кабельно-провідникової про-дукції в м. Харкові в 2012 і 2013 роках.
Результати авторів роботи знайшли широке впровадження на заводі "Півде-нкабель" (м. Харків), на якому освоєно промисловий випуск нової пожежобезпеч-ної кабельно-провідникової продукції світового рівня з отриманням значного економічного й соціального ефекту.
Робота важлива і актуальна, її автори заслуговують премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Проректор з науково-педагогічної роботи НТУ "Харківський політехнічний інститут", член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Є.І. Сокол.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.