Офіційний веб сайт

Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети носія «Вега»

р18

 

Автори:

Коваленко А.M., Коваленко В.M., Конох В.І., Лашенков І.В., Переверзєв В.Г., Супенко А.M.,

Фролов В.В., Шнякін В.M., Шульга В.А., Яковенко М.М.

 

Представлена Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля».

 

Розроблено, відпрацьовано і впроваджено в серійне виробництво рідинний ракетний двигун з витискною системою подачі компонентів палива в камеру згоряння, який може використовуватись для верхніх ступенів ракет-носіїв і розгінних блоків космічного призначення. Двигун має найвищі характеристики в своєму класі.

Авторами створено високоекономічну та надійну камеру двигуна з принципово новою організацією внутрішнього охолодження за допомогою периферійних форсунок змішувальної голівки та двох різнокомпонентних поясів завіси.

Розроблено  засади та методологію:

дослідження динамічних характеристик та передавальної функції двигуна,

визначення бічних зусиль, діючих на камеру двигуна при його роботі,

дослідження впливу гелієвих пузирів в потоці компонентів палива на роботу двигуна.

Про світовий рівень розробки свідчать високі енергомасові характеристики двигуна у порівнянні з кращими зразками двигунів такого класу, розроблених закордонними фахівцями.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи складає 64 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 6 статтях (2 - у міжнародних журналах), конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами. 

Надіслати коментар

Коментарі

Давиденко Владимир Владимирович

Высокие требования к надёжности, точности поддержания основных параметров двигателя требовали проведения большого количества испытаний РД "Vega". Особое внимание уделялось имитации космических условий при наземных испытаниях, т.к. двигатель устанавливается на высотную ступень ракетоносителя. Были разработаны новые методики, оборудование. Результатом проделанной работы является высокотехнологичный уникальный современный комплекс для проведения огневых испытаний, способный достаточно точно имитировать летные условия .
Инженер Давиденко В.В.

Ю.М. АГАФОНОВ, Ю.М. ОСІПОВ, Ю.А. ТКАЧЕНКО

Судячи автореферату у конструкторському бюро двигунних установок ДП «КБ «Південне» створено рідинний ракетний двигун (РРД) з витискною системою подачі палива, який за питомими енергетичними і масовими характеристиками перевершує закордонні аналоги.
У двигуні втілений ряд нових науково-технічних рішень, захищених патентами України. Перш за все потрібно відзначити створення камери РРД з внутрішнім тепловим захистом із застосуванням двох різнокомпонентних поясів рідинної завіси (окислювача і пального). Це дозволило наблизити склад паливної суміші до стехіометричного, зменшити втрати питомої імпульсу тяги на організацію теплового захисту камери. Успішні випробування двигуна довели можливість створення надійних камер з різнокомпонентними поясами рідинної завіси і для РРД інших призначень. Це - нове слово в ракетному двигунобудуванні.
Для забезпечення високої надійності двигуна розроблені нові методики випробувань і налаштування РРД, визначення його статичних та динамічних характеристик.
У КБ рухових установок ДП «КБ «Південне» раніше були створені конструкції РРД з насосними системами подачі палива. Цей досвід і новаторський стиль роботи не втрачено. Вони втілилися у створенні першого українського РРД з витискною системою паливоподачі і кращими серед аналогів основними характеристиками для четвертої ступіні європейської ракети-носія «Вега».
Ця робота піднімає міжнародний престиж України як ракетно-космічної держави. На думку фахівців з ракетобудування ХУ ПС колектив розробників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил (НЦ ПС) Харківського університету Повітряних Сил (ХУПС)
кандидат технічних наук доцент
Ю.М. АГАФОНОВ
Старший науковий співробітник НЦ ПС ХУПС
кандидат технічних наук доцент
Ю.М. ОСІПОВ
Науковий співробітник НЦ ПС ХУ ПС
кандидат технічних наук
Ю.А. ТКАЧЕНКО

Ю.М. АГАФОНОВ, Ю.М. ОСІПОВ, Ю.А. ТКАЧЕНКО

Судячи автореферату у конструкторському бюро двигунних установок ДП «КБ «Південне» створено рідинний ракетний двигун (РРД) з витискною системою подачі палива, який за питомими енергетичними і масовими характеристиками перевершує закордонні аналоги.
У двигуні втілений ряд нових науково-технічних рішень, захищених патентами України. Перш за все потрібно відзначити створення камери РРД з внутрішнім тепловим захистом із застосуванням двох різнокомпонентних поясів рідинної завіси (окислювача і пального). Це дозволило наблизити склад паливної суміші до стехіометричного, зменшити втрати питомої імпульсу тяги на організацію теплового захисту камери. Успішні випробування двигуна довели можливість створення надійних камер з різнокомпонентними поясами рідинної завіси і для РРД інших призначень. Це - нове слово в ракетному двигунобудуванні.
Для забезпечення високої надійності двигуна розроблені нові методики випробувань і налаштування РРД, визначення його статичних та динамічних характеристик.
У КБ рухових установок ДП «КБ «Південне» раніше були створені конструкції РРД з насосними системами подачі палива. Цей досвід і новаторський стиль роботи не втрачено. Вони втілилися у створенні першого українського РРД з витискною системою паливоподачі і кращими серед аналогів основними характеристиками для четвертої ступіні європейської ракети-носія «Вега».
Ця робота піднімає міжнародний престиж України як ракетно-космічної держави. На думку фахівців з ракетобудування ХУ ПС колектив розробників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дмитриев Сергей Алексеевич

Создание нового современного ЖРД для европейской ракеты-носителя "Вега", разработанного специалистами КБ"Южное", является серьезным шагом вперед в развитии аэрокосмической отрасли. Базируясь на многолетнем опыте специалистов ГП КБ"Южное" впервые разработан и внедрен в серийное производство высокоэффективный ракетный двигатель с вытеснительной подачей компонентов в камеру сгорания. Также заслуживает внимания оригинальная система внутреннего охлаждения камеры сгорания двигателя.
Считаю, что создание конкурентноспособного маршевого двигателя,который имеет наилучшие тягово-экономические характеристики в своем классе, является большим успехом украинских двигателестроителей космической техники, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за работу "Создание жидкостного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя "Вега".
Зам. директора по научной работе Аэрокосмического института Национального авиационного института,
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники,
доктор технических наук, профессор. Дмитриев С.А.

Тимошенко Валерій

Інститут технічної механіки НАНУ проводить науково-дослідні роботи по ракетно-космічної тематиці, має велику інформацію в цій галузі по Україні й у світі, співробітничає з ДП КБ "Південне" у рамках НАНУ і НКАУ, що дає можливість об'єктивно оцінити представлену роботу.
Загальновідомі розроблені ДП КБ "Південне" бойові і космічні ракети-носії, і в кожній з них поряд із двигунами російської розробки використовуються двигуни, розроблені фахівцями КБ ракетних двигуних установок ДП КБ "Південне" і виготовлені на ДП "ПО"ПМЗ". Творчий потенціал і багаторічний досвід фахівців ДП КБ "Південне" і ДП "ПО"ПМЗ" забезпечили створення в незалежній державі Україна високоефективного маршового двигуна для четвертої ступені європейської ракети-носія "Вега". Це є великим успіхом українських двигунобудівників і прекрасною рекламою української ракетно-космічної техніки на європейському ринку. Вважаю, що робота "Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня европейської ракети-носія "Вега" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Заст. директора з наукової роботи
Інституту технічної механіки НАНУ і НКАУ,
член-кореспондент НАНУ,
лауреат Державної премії України галузі науки і техніки,заслужений діяч науки і техніки України
доктор фіз.-мат. наук, професор

Тимошенко В.І.
.

ст. 466-м гр.специальности "ракетно-космичекие комплексы"

С гордостью узнали, что коллективом КЮ "Южное" создан ЖРД четвертой ступени для европейской ракеты-носителя "Вега", который успешно прошел огневые испытания и будет изготавливаться в количестве 10 штук на Павлоградском механическом заводе.
Есть еще порох в пороховищах, если в наших условиях можем создать технику лучшую, чем на Западе!
Молодцы! Успеха вам в работе и присуждении Государственной премии Украины!

Студенты 466 группы специальности "ракетно-космические комплексы" Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"

Задонцев Владимир Антонович

С большим интересом (отчасти профессиональным) ознакомился с материалами по работе, выдвинутой КБ «Южное» имени М. К. Янгеля на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011г.
Двигателисты КБ «Южное» и завода «Южмаш» им. А. М. Макарова, большие специалисты и энтузиасты своего дела, в условиях работы, далеких от нормальных, успешно преодолели все трудности и создали – по контракту с итальянцами – наукоемкий, инновационный продукт, превосходящий зарубежные аналоги, конкурентоспособный на европейском рынке космических услуг и повышающий экспортный потенциал Украины.
Речь идет о блоке маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) для четвертой ступени европейской космической ракеты-носителя «ВЕГА».
Создание этого двигателя потребовало решения впервые в Украине ряда научно-технических проблем, новых технических решений на уровне изобретений, защищенных впоследствии патентами Украины – камера двигателя и способ ее охлаждения, пояс завесы внутреннего охлаждения двигателя, электрогидроклапан, а также проблем, связанных с динамикой двигателя.
Это огневые частотные испытания двигателя на различных режимах с заданием возмущений и по линии горючего, и по линии окислителя (использовался пульсатор собственной разработки, обеспечивающий гармоническую форму сигнала). Испытания позволили получить экспериментальные амплитудно-фазовые частотные характеристики двигателя по каналу продольной устойчивости в интересующем диапазоне частот и представить в аналитическом виде передаточную функцию двигателя. При этом было установлено, что двигатель не усиливает колебаний входных давлений. Экспериментам предшествовало теоретическое определение этих характеристик (с учетом распределенности параметров гидравлических линий); результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Это такие нестандартные задачи, как теоретическое и экспериментальное определение боковых усилий, действующих на камеру двигателя при запуске в барокамере.
Это еще одна нестандартная задача – экспериментальное исследование влияния вдува гелия – рабочего тела наддува баков – в питающие трубопроводы окислителя и горючего (без разрыва и даже с разрывом сплошности потока) на работоспособность двигателя и устойчивость рабочего процесса в камере двигателя.
Нельзя не сказать о поясе завесы окислителя (!), расположенном у смесительной головки: нетрадиционное техническое решение (в сочетании с другими) позволило «убить трех зайцев»: обеспечить надежное охлаждение, высокую экономичность двигателя, т.е. высокое значение удельной тяги в пустоте для данной пары компонентов топлива, и устойчивость рабочего процесса в камере двигателя.
Новые знания и технические решения, предложенные авторами, могут быть применены при разработке небольших ЖРД для верхних ступеней космических ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов, орбитальных станций.
Рассматриваемая работа, безусловно, заслуживает Государственной премии Украины 2011 года, в котором отмечается столетие со дня рождения М. К. Янгеля и 105 лет со дня рождения А. М. Макарова.

Задонцев Владимир Антонович, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат премии Совета министров СССР и премии им. М. К. Янгеля

Коваленко Николай Дмитриевич

Создание современного ЖРД – большой творческий научно-технический процесс, который под силу высококвалифицированному научно-техническому коллективу, к которому относятся двигателисты ГП КБ «Южное» и ГП «ПО «ЮМЗ». Прорыв КБ «Южное» в европейский проект необходимо, безусловно, поддержать на государственном уровне, потому, что в современных условиях уровень развития авиакосмической техники – это визитная карточка государства. Считаю, что работа «Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети-носія «Вега» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Коваленко Николай Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, изобретатель СССР.

Стрельников Г. А., доктор технических наук

Многотысячный коллектив КБ «Южное» у большинства ассоциируется исключительно с разработкой ракетоносителей боевого и космического назначения. При этом в «тени» осталось двигательное КБ, которое на протяжении более чем полувека создавало новые оригинальные ЖРД. Накопленный творческий потенциал позволил прорваться через «железный занавес» и закрепиться в европейской ракете «Вега». И это очень большой успех, так как, в Европейском космическом агентстве финансируются преимущественно проекты, в которых задействованы фирмы стран-доноров, плательщиков взносов. Все это произошло потому, что по своим характеристикам ЖРД, предложенный украинскими разработчиками, оказался существенно лучше других претендентов. Надеюсь, и искренно желаю, чтобы эта первая ласточка превратилась в стаю на благо и на славу Украины. Считаю, что работа «Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети-носія «Вега» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Коваленко Н. Д., д. т. н., проф.

Создание современного ЖРД – большой творческий научно-технический процесс, который под силу высококвалифицированному научно-техническому коллективу, к которому относятся двигателисты ГП КБ «Южное» и ГП «ПО «ЮМЗ». Прорыв КБ «Южное» в европейский проект необходимо, безусловно, поддержать на государственном уровне, потому, что в современных условиях уровень развития авиакосмической техники – это визитная карточка государства. Считаю, что работа «Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети-носія «Вега» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Козин В. С., кандидат технических наук.

Создание современного ЖРД – это очень наукоемкий процесс, методические основы которого были заложены еще в СССР. Тогда активными помощниками для КБ были многочисленные отраслевые институты, территориально расположенные в основном в России. Переход на новые экономические условия в независимой Украине обусловил необходимость решения возникающих при отработке научно-технических задач собственными силами. И эта задача была успешно выполнена – созданный двигатель имеет высокие энергомассовые характеристики и является коммерчески привлекательным продуктом. Считаю, что работа «Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети-носія «Вега» поднимает международный престиж Украины как ракетно-космической державы, формирует позитивный образ отечественной научно-технической школы и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Бойко В.С.

Мировой рынок пусковых услуг динамично развивается и для успешной конкуренции на нем необходимо иметь носители тяжелого, среднего и легкого класса. Именно поэтому Европейское космическое агентство на протяжении последних десяти лет ведет разработку новой ракети-носителя легкого класс – Vega. К основным требованиям к новому носителю относятся высокая надежность, низкая стоимости и высокая точность вывода спутника на заданную орбиту. Для обеспечения последнего требования европейцам пришлось оснастить твердотопливную ракету Vega верхней жидкостной ступенью. Однако опыта разработки ЖРД удовлетворяющим заданным требованиям у европейцев на тот момент не было. Для решения поставленной задачи европейские специалисты обратились в КБ «Южное» которое имеет большой опыт в разработке ЖРД. Украинскими конструкторами предложена высокоэффективная конструкция ЖРД вытеснительной схемы удовлетворяющая всем требованиям к двигателю 4-й ступени РН Vega.
При создании двигателя использованы многие наработки КБ «Южное» и ПО ЮМЗ в отраслях проектирования, гидравлики, теплопередачи, прочности, устойчивости рабочих процессов, технологии производства, динамических и огневых испытаний ЖРД. Высокие энергомассовые и эксплуатационные характеристики двигателя достигнуты за счет разработки и внедрения новых высокоэффективных научно-технических решений, и позволяют данному двигателю составить конкуренцию двигателям, созданным ведущими иностранными фирмами.
Особенно хотелось бы отметить разработанную конструкцию электрогидроклапанов применяемых для подачи компонентов топлива в камеру сгорания двигателя. Электроклапаны выполнены по схеме с усилением и имеют модульную конструкцию. Примененные технические решения при создании клапанов, которые защищены патентами Украины, позволили уменьшить время срабатывания электроклапанов, повысить надежность, а также уменьшить массу и организовать многократный запуск и останов двигателя 4-й ступени РН Vega. Созданные электрогидроклапаны являются одними из лучших по массово-габаритным, динамическим и эксплуатационным характеристикам в классе клапанов ЖРД.
Таким образом, разработанный двигатель стал новым шагом в развитии ракетно-космической отрасли в Украине, а заключение контракта европейского заказчика со специалистами Украины на разработку, изготовление, отработку и поставку двигателя 4-й ступени РН Vega подтверждает высокий потенциал и квалификацию специалистов КБ «Южное» и ПО ЮМЗ.
Без сомнения данная работа заслуживает на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г.

Бойко В. С. ведущий инженер-конструктор.

Гість Митиков Ю.А.

Представленная на соискание Государственной премии Украины в 2011 году работа ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» «Создание жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега» является долгожданным прорывом высочайшего научно-техническом потенциала отечественных разработчиков ракетно-космической техники на европейский рынок. Особо отрадно отметить тот факт, что данная двигательная установка является новейшей разработкой, успешно завершённой в непростое сегоднешнее время, в жёсткой конкурентной борьбе. Представленная на соискание уникальная работа содержит ряд интереснейших технических решений, о которых можно и нужно говорить о каждом детально (они того безусловно заслуживают).
Я хотел бы особо отметить лишь несколько из них. Первое, это улучшающая энергетику двигателя совершенно оригинальная двухкомпонентная схема внутреннего охлаждения камеры сгорания, поправшая десятилетиями сложившиеся в мировом двигателестроении стереотипы. Второе, это создание высокоэффективных электрогидроклапана и отсечного клапана модульного типа, тех агрегатов автоматики, которые, казалось бы, уже достигли соврешенства. И третье, это методика многорежимных огневых испытаний, позволившая существенно сократить сроки отработки при убедительной информативности, и заметно снизить стоимость.
Мне, как заведующему кафедрой двигателестроения Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, приятно отметить и тот факт, что восемь соавторов данной работы заканчивали нашу кафедру, учились у отечественных профессоров, по нашим учебникам и учебным пособиям.
Не сложно сделать вывод, что работа «Создание жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега» является на 100% отечественным высокоинтеллектуальным продуктом. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011г.
Митиков Юрий Алексеевич, лауреат премии Ленинского комсомола.

Качан Алексей Яковлевич

Коллективом авторов ГП КБ "Южное" им. М.К.Янгеля (г. Днепропетровск)представлена на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год работа "Создание жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя "Вега". Ознакомившись с рефератом этой работы следует отметить следующее:
1. Двигатель по своим характеристикам превосходит аналоги двигателй такого класса других стран, в том числе и России.
2. Маршевый двигатель успешно прошел динамические и огневые испытания в составе четвертой ступени ЕРН "Вега".
3. Экономический эффект от внедрения работы составляет 64 млн. грн.
4. Представленная работа - это прорывные ракетные технологии, которые содержат комплекс научно-технических достижений в создании жидкостных ракетных двигателей для ракетных носителей, в том числе и для указанной европейской ракеты-носителя "Вега".
5. Разработка и успешное испытание жидкостного ракетного двигателя для ЕРН "Вега" свидетельствуют о высокой научно-технической квалификации авторского коллектива.
6. Работа прошла широкую апробацию в Международных журналах, имеет новизну, практическую значимость и высокую конкурентоспособность.
С учетом вышеуказанного, считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г.
Зав. кафедрой технологии авиационных двигателей Запорожского национального технического университета, доктор технических наук, профессор, Лауреат государственной премии Украины А.Я. Качан

Габринец Владимир Алексеевич д.т.н.,проф.

Я связан с ракетно-космической отраслью 46 лет.Знакомясь с этой работой я испытываю радость по двум причинам. Наконец в Украине, молодые специалисты впервые прошли полный цикл создания современного ракетного двигателя. Это значит огромный научно-технический потенциал КБ "ЮЖное" перейдет в надежные руки и Украина останется в почетном ряду ракетно-космических держав еще долгое время. Во-вторых, можно сказать:Есть еще порох в пороховницах. Уникальные технические характеристики двигателя, глубина проработки и оригинальность новых технических решений, современные технологические приемы вызывают законное чувство гордости за отечественную школу ракетного двигателестроения. Считаю, что данная работа заслуживает на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г.

Чолак Александр Михайлович

Как специалиста в ракетно-космической области, меня заинтересовала работа «Создание жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени европейского ракетоносителя «Вега». За счет чего данный двигатель превосходит заграничные аналоги по таким параметрам, как удельный импульс тяги, соотношение компонентов топлива, габариты и масса?
К характерным особенностям при работе в рамках создания этого двигателя можно отнести следующее.
Достижение оригинальных технических решений при разработке и отработке конструкции двигателя ( модульный характер сборки, новая система охлаждения камеры сгорания, дающая улучшающий эффект, малогабаритные надежные агрегаты автоматики ).
Разработка и успешное применение методик отработки элементов конструкции и двигателя в целом ( многорежимные испытания ).
Разработка и применение новых технологических приемов для имитации полетных условий ( определение динамических характеристик двигателя, вдув гелия в компоненты топлива, определение боковых усилий на камеру двигателя).
Особняком стоит наше сотрудничество на уровне государственных предприятий с космическими компаниями Европы в рамках проект «Вега». Такими проектами и должна быть уложена дорога вхождения Украины в Европу.
Считаю, что работа заслуживает присуждения Госпремии Украины в области науки и техники за 2011 год.
Чолак Александр Михайлович, главный специалист ГП «ПО «ЮМЗ»

Бобров Александр Владимирович

В данной работе показаны достижения в отрасли ракетно-космической техники, а именно создания двигателей для верхних ступеней ракет-носителей и космических аппаратов. В ходе выполнения данной работы коллективом использованы все наработки ГП «КБ «Южное» и ГП «ПО «ЮМЗ» в отраслях проектирования, теплопередачи, гидравлики, прочности, устойчивости рабочих процессов к камере двигателя, технологии производства, динамических и огневых испытаний ЖРД. Разработанный двигатель стал новым шагом в развитии ракетно-космической отрасли в Украине. Высокие энергомассовые характеристики достигнуты за счет разработки и внедрения новых высокоэффективных научно-технических решений, которые защищены патентами Украины, и позволяют данному двигателю составить конкуренцию двигателям, созданным ведущими иностранными фирмами КБ «Химмаш» и КБ «Химавтоматики». Заключение контракта европейского заказчика со специалистами Украины на разработку, изготовление, отработку, квалификацию и поставку летной модели блока маршевого двигателя для жидкостной двигательной установки четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега» подтверждает высокий потенциал и квалификацию коллектива. Данная работа заслуживает на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 г.
Бобров Александр Владимирович, заместитель главного инженера ГП «ПО «ЮМЗ»

Гайдачук В.Е., д.т.н., профессор

Ознакомление с представленной на соискание Государственной премии Украины в 2011 году работой ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» «Создание жидкостного ракетного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега» позволяет в который раз с удовлетворением убедиться в огромном научно-техническом потенциале отечественных разработчиков современной ракетно-космической техники, десятилетиями формировавшемся и наэлектризовывавшемся одним из флагманов ракетостроения и космонавтики бывшего Советского Союза – ГКБ «Южное».
Вызывает законную гордость сам факт разработки и создания ЖРД в ГКБ «Южное» для европейской ракеты-носителя, свидетельствующий об уровне этого изделия, в котором успешно интегрированы новые научные результаты и конструктивно-технологические решения в области фундаментальных и прикладных наук.
Хочется надеяться, что комитет по присуждению Государственных премий Украины по достоинству оценит эту работу как видный вклад отечественных ученых в дальнейшее развитие мировой космонавтики.
Заведующий кафедрой проектирования ракетно-космических аппаратов Национального аэрокосмического университета им.Н.Е. Жуковского «ХАИ», Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат государственной премии Украины, профессор, д.т.н. Гайдачук В.Е.

Юрий

Поздравляю команду КБ "Южное" с удачной разработкой их, если не ошибаюсь, первого ракетного двигателя с нуля за время независимой Украины. Так держать молодцы. Глядишь, со временем начнем сами космонавтов в космос отправлять. Вы главное работайте над своими идеями и проектами, а мы вам поможем, чем сможем, и будем держать пальцы.

Перлик В.И., д.т.н., профессор

Представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год работа – это комплекс научных и технических достижений в создании жидкостных ракетных двигателей. Во всем мире разработкой ракетных двигателей заняты лучшие ученые развитых государств, поэтому эта отрасль является показателем интеллектуального уровня науки в стране. От специалистов она требует глубокого знания ряда фундаментальных дисциплин, в частности, физики, газовой динамики, термодинамики, материаловедения, химии и других. Работа «Создание ракетного двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега» − это конечный продукт многолетней работы коллектива украинских ученых и специалистов, впитавших в себя многолетний опыт, традиции и глубокие знания многих десятилетий создания ракетных двигателей мирового уровня, накопленные в ГП КБ «Южное» в содружестве с ГП ПО «Южмаш». Проведенные авторами исследования по влиянию газовых включений в компонентах топлива на работу и характеристики двигателя, по определению динамических характеристик и передаточной функции двигателя при его огневых испытаниях, по определению боковых усилий, действующих на двигатель при его работе, являются интересными и уникальными. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

В.Н. Цыганов

В составе ГП КБ «Южное» есть замечательное двигательное КБ. На его счету много разработок, достойных восхищения не только специалистов, но и интересующихся космической техникой. Доказательством высокого профессионального уровня КБ является тот факт, что именно ему было предложено итальянской фирмой «Авио» разработать ракетный двигатель на жидком топливе для европейской ракеты «Вега». Представляете себе ситуацию, когда страна-родина Леонардо да Винчи удостаивает такой чести независимую Украину и просит ее от имени всей Европы поделиться своими техноло-гическими достижениями.
И вот двигатель создан! Обратите внимание как он элегантен, любая красавица позавидует его осиной талии. В нем нет ничего лишнего, все рационально и к месту. А характеристики превосходят характеристики двигателей – аналогов, разработанных зарубежом.
Двигатель терпеливо ждет, когда отработают три ступени ракеты «Вега», чтобы включиться и завершить свою ювелирную работу в космосе. Встаньте патриоты и устройте овацию чисто украинскому ракетному двигателю. А какой рев он создает, когда его запускают на стенде. И жители Днепропетровска с гордостью думают, что жива еще у нас ракетная техника! Техника, которая признана высокотехнологичной Европой и вынуждает ее немного потесниться на рынке космических услуг. И кто теперь осмелится не проголосовать за то, чтобы создателям двигателя была присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники за 2011 год. С чем я и поздравляю всех граждан Украины.
Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Цыганов В.Н.

Кравченко Игорь Федорович, генеральный конструктор, ктн

Разработка нового жидкостного ракетного двигателя является крупным достижением в области ракетной техники. Впервые в Украине разработан двигатель с вытеснительной системой подачи топлива, обладающий высокими энергомассовыми характеристиками, причём он по многим параметрам превосходит свои зарубежные аналоги. В ходе его разработки был внедрен ряд оригинальных научно-технических решений по охлаждению камеры двигателя, по конструированию электрогидроклапанов. Изготовление двигателя потребовало серьёзных работ по отработке технологии его производства. Впервые разработаны и реализованы оригинальные методики определения частотных характеристик двигателя с вытеснительной системой подачи топлива и измерения действующих на камеру боковых усилий. Был выполнен большой объём квалификационных испытаний, причём для этого были использованы всего лишь два экземпляра двигателя, что значительно снизило затраты.
Двигатель разрабатывался и изготавливался в рамках создания четвертой ступени европейской РН «Вега», и является значительным шагом в интеграции с Европейским космическим агентством.
В условиях нынешнего состояния авиакосмической промышленности Украины разработка двигателя потребовала колоссальных усилий со стороны задействованных в ней людей. Исходя из вышеизложенного, считаю, что работа «Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети-носія «Вега» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Пронь Людмила Володимировна

Созданный ГКБ «Южное» по заказу Европейского космического агентства свидетельствует о высоком достигнутом уровне разработки ЖРД с вытеснительной системой подачи.
Двигатель по своим характеристикам превосходит ранее созданные аналоги такого класса других стран, осуществляющих разработку ЖРД. Он обеспечивает высокий удельный импульс, минимальную массу, высокую надежность в широком диапазоне изменения его параметров при многократных включениях с повышенным ресурсом его работы.
Характеристики двигателя подтверждены многократными огневыми испытаниями на стендах ПО «ЮМЗ».
Учитывая что, в реферате достаточно подробно изложены основные сведения о ракетном двигателе, мы не комментируем все подробности и особенности этого проекта.
Сотрудники кафедры двигателестроения, внимательно отслеживая все этапы создания и отработки двигателя БМД КМ РРУ ракеты «Вега», дают высокую оценку этому проекту.

Пронь Людмила Владимировна, профессор кафедры двигателестроения Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара

А.А. Фокин

Впервые! в Украине создан уникальный ракетный двигатель многоразового запуска, который превосходит по своим характеристикам двигатели конкурентов и принят для полетов в составе европейского ракетоносителя "Вега". Это является прорывом украинских космических разработок на европейский рынок и заслуживает высокой оценки на государственном уровне.

П.Н. Желтов

Творческим коллективом ГКБ "Южное" проведен большой объем исследовательских работ и создан жидкостной ракетный двигатель для верхних ступеней ракето - носителй и разгонных блоков, который по своим технологическим характеристикам, является лучшим в мире.
Эта работа подтвердила высокий научно - технический потенциал разработчиков и изготовителей ЖРД Украины.

Катренко Михайло Олександрович

Великий науково-технічний досвід ДКБ "Південне" втілився у розробку РРД з витискною системою постачання компонентів для європейської ракети-носія "Вега", основні параметри якого свідчать про черговий успіх колективу конструкторського бюро. Впровадження новаторських ідей, конструкторських рішень і новітніх методик дозволило створити конкурентноспроможний двигун, який доведено до серійного виробництва. Державна премія України в галузі науки і техніки буде цілком логічним кроком у відзначченні роботи трудового колективу ДКБ "Південне". Хочеться побажати нових успіхів і досягнень співробітникам конструкторського бюро.
Катренко М.О., доцент кафедри двигунобудування ДНУ.

Горбенко Галина Андріівна

Великий досвід у розробці високоефективних рідинних ракетних двигунів з турбонасосною системою подачі дозволив колективу двигунобудівників ДКБ "Південне" з першої спроби розробити двигун з принципово іншою витискною системою живлення. За своїми енерго-масовими характеристиками двигун перевершує аналогічні розробки інших КБ завдяки впровадженню нових науково-тезнічних рішень, оригінальність яких захищена патентами України. Розроблений двигун - це утвердження космічного іміджу України. Наша держава стала рівноправним членом європейської космічної співдружності, тому цілком справедливо відзначити успіх колективу розробників двигуна для європейської ракети-носія "Вега" Державною премією України в залузі науки й техніки.
Щиро бажаю вам, колеги, нових успіхів.
Горбенко Г.А., доцент кафедри двигунобудування ДНУ.

Головко Анатолий Иванович

Созданное в советское время на Новокраматорском машиностроительном заводе Головное конструкторско-технологическое бюро (ГСКТБ) активно занималось созданием всего арсенала наземного оборудования для ракетно-космических и боевых ракетных комплексов и систем и на протяжении многих десятилетий тесно сотрудничало с ГП КБ «Южное» и его неизменным партнёром ГП ПО ЮМЗ. Поэтому мне хорошо известен огромный научно-технический и производственный потенциал этих организаций и их сотрудников.
Созданные ими и в настоящее время всемирно известные боевые ракетные комплексы в годы «холодной войны» служили щитом Родины, а ракетно-космические комплексы (в частности, «Циклон» и «Зенит») создали и поддерживают репутацию ракетно-космической державы молодому суверенному государству Украина.
Но только в кругу специалистов известно, что в этих боевых и космических ракетах наряду с двигателями российских гигантов ракетного двигателестроения используются ракетные двигатели, разработанные коллективом Конструкторского бюро двигательных установок, входящим в состав ГП КБ «Южное», и изготовленные ГП ПО ЮМЗ.
Именно поэтому, зная высокие энергомассовые и эксплуатационные характеристики украинских двигателей и творческий потенциал их создателей, итальянская фирма ФИАТ-АВИО по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) предложило ГП КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ Контракт на разработку, изготовление и поставку АВИО маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) четвёртой ступени Европейской ракеты-носителя (ЕРН) «Вега».
Базируясь на своём огромном научно-техническом багаже, коллективы ГП КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ провели большой объём проектных проработок и экспериментальных научных исследований, в результате которых были найдены оригинальные научно-технические, конструкторские и технологические решения, многие из которых в дальнейшем были защищены патентами Украины. В результате проведенных работ впервые в Украине создан ЖРД с вытеснительной системой подачи компонентов топлива, превосходящий по своим характеристикам лучшие образцы ракетных двигателей такого класса, созданных зарубежными предприятиями, в частности, российским предприятиями КБ «ХИММАШ» и «КБ ХИМАВТОМАТИКИ».
Разработка украинскими двигателестроителями ЖРД для четвёртой ступени ЕРН «Вега» является примером успешного сотрудничества ГП КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ с ЕКА и прорывом украинских космических разработок на европейский рынок.
Поздравляю коллектив разработчиков этого ЖРД, искренне радуюсь их успеху и поддерживаю выдвижение коллектива его создателей на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.
Головко Анатолий Иванович. Заместитель главного конструктора и главный конструктор ГСКТБ завода НКМЗ (1985-1999), заслуженный работник НКМЗ.

Дмитрий

Украина для Европейского космического агентства создала ракетный двигатель?! Почетно! Почетно!

Дмитренко Анатолий Иванович

В мире закончилась гонка вооружений, связанная с противостояние двух политических систем. Поэтому сейчас редко создаются ракетные двигатели и создание каждого двигателя - это событие. Противопоставляемые двигатели России, созданные КБ Химмаш и КБ Химавтоматики, разработаны давно. Но впервые созданный в Украине в КБ "Южное" двигатель с вытеснительной подачей компонентов топлива не повторяет, а превосходит ранее созданные двигатели. А любой новый уровень в ракетной технике достигается за счёт новых технических решений. Среди них можно отметить использование двух разнокомпонентных колец завес и ряд других. Мне известно, что при работе с иностранными компаниями ощущается сильное давление иностанных партнёров, направленное на использование уже отработанных технических решений. КБ нашло, и отстояло свои технические решения и доказало их эффективность. Успешных полётов новому двигателю.