Офіційний веб сайт

Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС

р10

 

Автори:

Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.

 

Представлена Науково-практичним центром  профілактичної та клінічної медицини

 

Авторами доведено, що найвагомішим радіобіологічним наслідком великомасштабної радіаційної аварії - Чорнобильської катастрофи є індукований патоморфоз захворювань у потерпілих категорій населення, сутність якого полягає у змінах клінічної симптоматики хвороб, що характеризується трансформацією їх топографії, кінетики запальних процесів, інфекцій, порушень місцевої регуляції в тканинах, дисрегенерації, а також інтенсифікацією інволюційних змін та фібрилогенезу.

Аргументовано етіологічну і патогенетичну ролі радіаційного фактора щодо патології в осіб, котрі зазнали поєднаної дії зовнішнього та внутрішнього іонізуючого випромінення. За сукупністю результатів комплексних досліджень запропоновано структурне обгрунтування патоморфозу захворювань в якості системного радіаційного синдрому.

Авторами розроблено і впроваджено в роботу лікувальних закладів та експертних комісій узагальнені діагностичні критерії патологічних змін в органах і тканинах осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Сформульовано рекомендації щодо особливостей аутопсійної діагностики в учасників післяаварійних робіт у зв'язку з патоморфозом різноманітних захворювань.

За результатами морфологічних досліджень створено унікальні інформаційні бази. Обґрунтовано оптимальне спрямування діагностичних та лікувально-профілактичних заходів для осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації у малих дозах низької інтенсивності, які використовуються у рамках  міжнародного співробітництва.

 

Результати досліджень опубліковано у 232 наукових працях (34 - за кордоном), з яких 12 -  монографій (11 – перекладено  на китайську мову),  6  навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій. За даною тематикою захищено 6 докторських  та 11 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Науковому центрі радіаційної медицини НАМН України 28 вересня 2011 роу о 10.30 (зал засідань).

Надіслати коментар

Коментарі

К.мед.н. Заріцька В.І.

Минуло 25 років, а наслідки аварії на Чорнобильській АЕС продовжують негативно впливати на здоров'я як населення України, так і багатьох країн світу. На основі наукових досліджень, автори на достовірному рівні визначили зв'язок між процесом впливу іонізуючого опромінення і станом здоров'я людини, що дозволяє оптимізувати діагностику, лікування і профілактику захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи категорій населення. Розроблені авторами роботи діагностичні критерії патологічних змін в органах і тканинах організму людини, що зазнав дії іонізуючого опромінення, є актуальними і необхідними в практичній медицині. Об’єм проведених досліджень вражає. Вважаю, що робота «Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС» Дегтярьової Л.В., Піщикова В.А., Сегеди Т.П. та Терещенко В.П. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заріцька Валентина Іванівна, к.мед.н, кафедра патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

профессор Нягу Ангелина Ивановна,

Научный труд
«Створены системы патоморфологічної диагностики трансформованого перебігу захворювань на ЧАЕС у постраждалих від аварії» ,Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П. представленный
на номинацию Государственной Премией Украины, выполнялся авторами на протяжении 25 лет после Чернобыльской аварии. Авторы, практически единственные исследователи в трех пострадавших странах от Чернобыля,
которые разрабатывали это важное научное направление. Полученные на основе современной методологии и долгосрочного наблюдения результаты, позволили авторам выдвинуть новую концепцию патоморфоза заболеваний как системного радиационного синдрома у облученных людей в малых дозах. Это исключительно важное открытие опровергает по сути концепцию радиационного гормезиса, обосновывает степень риска облученного организма в малых дозах при инкорпорации радионуклидов Цезия, Стронция, Америция и Плутония после аварии на ЧАЭС. Авторы углубляют понимание детерминистского эффекта для организма в целом при долгосрочном поступлении радионуклидов.
Кроме того, авторы выявили значимость поражения микрососудистого русла как основу патоморфоза детерминистских эффектов при малой эффективной дозе облучения. Это дает ключ к пониманию клинико-дозиметрических эффектов в плотно васкуляризируемых органах (головной мозг, и др.). Кроме того, обосновано понимание основы патоморфоза преждевременного старения при долговременном облучении организма в малых дозах.
Авторы являются подвижниками в изучении последствий катастрофы, и их труд имеют полное право быть номинированными Государственной Премией страны в области науки и техники.

Нягу Ангелина Ивановна
Профессор, докт. меднаук.
Член НКРЗУ при Верховной Раде Украины,
Главный Редактор Международного Журнала Радиационной Медицины,
Президент Ассоциации «Врачи Чернобыля»

профессор Нягу Ангелина Ивановна,

Научный труд
«Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС» (автори: Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.), представленный на государственную премию Украины представляет комплекс уникальных научных исследований, выполненных на протяжении 25 лет после Чернобыльской катастрофы. Это клинико-патоморфологические исследования, выполненные на высоком методологическом уровне. Команда авторов практически единственные исследователи в трех пострадавших странах после Чернобыля, которые изучили патоморфоз влияния малых доз радиации от инкорпорированных радионуклидов после аварии. Тем самым на солидной научной основе они показали степень риска для здоровья людей в организмы которых до настоящего времени поступают радионуклиды Цезия, Стронция, Плутония, Америция. Долгосрочное наблюдение
позволило обнаружить наиболее поражаемые ткани на системном уровне. Это позволило создать новую концепцию
патоморфоза заболеваний как системного радиационного синдрома в облученном организме при так называемых малых дозах облучения. Эта работа ставит под сомнение так называемую концепцию радиационного гормезиса, поднимает абсолютно обоснованно вопрос о пересмотре оценок эффективных доз облучения, особенностях детерминистских последствий облучения при малых дозах, о специфической реактивности тканей при продолженном облучении различных органов.
Работа уникальна и безусловно заслуживает быть номинированной Государственной премией Украины.
Авторы этой работы являются подвижниками и заслуживают такого поощрения.
Профессор, докт. меднаук
Нягу Ангелина Ивановна
Президент международной ассоциации "Врачи Чернобыля"
Член Национальной Комиссии по Радиационной Защите Украины при Верховной Раде,
Главный редактор Международного Журнала Радиационной Медицины

Галата Д.И., врач-патологанатом

Очень значимая и актуальная работа. Т.к. патоморфологическая диагностика является наиболее точной и ее данные используются всеми отраслями медицины. Важность выбранной для исследования проблемы не вызывает сомнения. Данные, полученные во время исследования, могут быть использованы не только в теоретической, но и практической медицине. Авторы безусловно заслуживают получения Государственной премии! Молодцы!!!!!

Ген. директор ПАТ "Киевский завод "Гранит" Мадалевич Н.Л.

Авторами доказано влияние на организм человека внешнего и внутреннего ионизирующего облучения, особенно малых доз. Созданная ими система диагностики заболеваний позволила нам по-новому пересмотреть критерии охраны труда на производстве. Считаю, что этот титанический труд коллектива учёных (Дегтярева Л.В., Пищиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.) достоин престижной награды Украины, тем более что данная работа касается жизни и здоровья людей.

Алексей, хирург

Низкий поклон за актуальный и нужный труд нашим коллегам-патоморфологам! Надеюсь, что работа авторов будет по достоинству оценена и безусловно заслуживает присуждения Государственной премии.

Алексей, хирург

Низкий поклон за бесценный труд нашим коллегам-патоморфологам! Считаю, что коллектив авторов безусловно заслуживает присуждения Государственной премии.

Гість Руслан

Дуже актуальна робота, особливо зараз, після аварії на японській АЕС, коли інтерес до можливих наслідків використання різних видів енергії зростає в усьому світі. А значення таких робіт для лікування людей, що зазнали впливу радіації після аварії на Чорнобильській АЕС, важко переоцінити.

д.мед.н., професор С.Г. Гичка, к.мед.н., доцент Є.Р. Денека

Представлена на здобуття Державної премії України робота набула широкого розголосу серед фахівців-патологів ще на етапах її виконання, коли у медичній пресі та на наукових форумах оприлюднювалися результати її фрагментів. Вона привертала увагу не лише комплексністю морфологічних досліджень, класичністю клініко-анатомічного підходу, прискіпливим підбором груп досліджуваних пацієнтів, а й величезними обсягами різноманітних, багаторічних досліджень і, відповідно, вивіреними, статистично достовірними цікавими результатами. Тісна співпраця науковців-патоморфологів з клініцистами та радіобіологами сприяла отриманню нових знань щодо медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема – індукції патоморфозу (“нетипового перебігу”) захворювань у потерпілих категорій населення, що повне діагностичних, лікувальних і прогностичних несподіванок і помилок.
З огляду на зазначене, дуже цінними є глибокі наукові обгрунтування результатів пошуків і розроблених практичних рекомендацій, особливо алгоритмів морфологічних досліджень для практичної, повсякденної роботи фахівців-патологоанатомів, а також експертизи на предмет зв’язку патології з дією “чорнобильського чинника”.
Слід відзначити також цілеспрямованість, стійкість, навіть мужність, колективу авторів, які не відмовились від обраної сфери досліджень, навіть у той період, коли об’єктивна документація щодо медичних наслідків аварії на ЧАЕС не була затребуваною, замовчувалась, піддавалась жорстокій критиці. Неоціненним при цьому є ініціативне створення унікального архіву морфологічного матеріалу й інформаційних баз (196637 епідеміологічних і клініко-морфологічних спостережень), яким немає аналогів у світі.
Автори довели до великої медико-біологічної аудиторії свої висновки і переконали в їх правильності, чим відстояли принциповість наукової позиції.
Громада Асоціації патологів України вдячна своїм колегам та пишається ними. Представлена ж робота, вочевидь, гідна державної підтримки і відзначення.
Президент Асоціації патологів України,
д.мед.н., професор С.Г. Гичка
Відповідальний секретар,
к.мед.н., доцент Є.Р. Денека

Начальник УМЗР МВС України О.В.Петраш

Діагностика захворювань у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є вкрай актуальною проблемою для лікарів закладів охорони здоров’я системи МВС України. На обліку в лікувально-профілактичних закладах МВС знаходиться біля 30 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії та осіб, які проживають та працюють на уражених територіях. Ефективна діагностика – запорука успішного лікування будь-яких захворювань. Кожна недуга має свій субстрат, тобто зміни в структурних компонентах органів і тканин. Якщо (з тих чи інших причин) трансформується хвороботворний субстрат, то й принципи діагностики, лікування, профілактики потрібно переглядати. Саме, із такою проблемою зіткнулися всі, хто опікувався/опікується медичним забезпеченням ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і саме вирішенню цих актуальних питань присвятили понад двадцять років активної творчої та просвітницької діяльності автори доробку, про який наразі йде мова.
Фахівцями лікувально-профілактичних закладів МВС впродовж тривалого часу використовуються результати комплексних клініко-морфологічних досліджень, інтегрованих у систему патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у потерпілих від аварії на ЧАЕС. Це уможливлене тим, що вказані дані неодноразово висвітлювались на науково-практичних конференціях медиків силових відомств, широко опубліковані.
Все вищесказане дозволяє мені долучитись до схвальних відгуків на адресу роботи.
Начальник Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України О.В.Петраш

Зслуженнимй лікар України, к.мед.н. Р.Х.Камалов

У зв’язку з висуненням на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботи авторського колективу у складі Дегтярьової Л.В., Піщикова В.А., Сегеди Т.П., Терещенко В.П. за “Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС” висловлюємо схвалення і підтримку.
Українські військові медики не лише добре обізнані з цими результатами, а й були долучені до клінічних розробок; мали спільні публікації, разом брали участь у науково-практичних заходах як в Україні, так і за її межами, зокрема – у Китайсько-Українському військово-медичному форумі з ліквідації наслідків радіаційної аварії (Пекін, грудень 2006 року).
Наголошуємо на позасумнівних пріоритетах отриманих даних та їх значущості для медичних служб військових відомств.
Вважаємо роботу “Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС”, матеріали якої віддзеркалені у 232 наукових публікаціях (з яких 12 монографій, 6 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій) та у 6 докторських й 11 кандидатських дисертаціях, науковим продуктом, гідним високої оцінки на державному рівні.
Директор Військово-медичного департаменту
Міністерства оборoни України
(Головний державний санітарний лікар
Міністерства оборони України),
кандидат медичних наук,
заслуженнимй лікар України Р.Х. КАМАЛОВ

Д.мед.н., проф. І. Лурін

Співробітники нашого відомства відіграли одну з провідних ролей у мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Звідси цілком природня зацікавленість щодо подання у 25-річчя трагічних подій на суд наукової спільноти результатів досліджень, об’єднаних загальної ідеєю - “Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС” (автори: Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.).
Ці дані відомі лікарям СБУ завдяки висвітленню у численних публікаціях, тематичних дисертаціях; на конференціях, з’їздах, симпозіумах (зокрема – тих, що організовувала медична служба СБУ). Водночас розробки визнані фахівцями медичних відомств силових структур інших країн, в тому числі – США, КНР.
Підтримуємо подання роботи “Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 20011 року як такої, що:
• не має аналогів у світі;
• сприяє оптимізації діагностичної, лікувальної та експертної тактик у постраждалих від аварії на ЧАЕС;
• надає важливу для людства інформацію про реалізацію техногенних впливів.
Начальник Військово-медичного управлінння СБУ
доктор медичних наук, професор І. Лурін

Моісеєнко Р.О. - перший заступник Міністра OЗ України

У зв’язку з участю в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки творчого доробку колективу авторів – Дегтярьової Л.В., Піщикова В.А., Сегеди Т.П., Терещенко В.П. “Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС”, висловлюємось на його підтримку.
Презентовані результати впродовж “післячорнобильського” періоду послідовно запроваджувались у діяльність вітчизняних органів охорони здоров’я, втілюючись у наказах, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, а також безпосередньо в роботі профільних медичних закладів та експертних комісій. Оприлюднені монографії та посібники за участі авторського колективу надходили до структурних підрозділів МОЗ. Все разом сприяло оптимізації діагностичної і лікувально-профілактичної тактик щодо постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи контингентів населення.
Перший заступник Міністра OЗ України Моісеєнко Р.О.

Dr. Sergiy Khotyaintsev (Mexico)

I want to endorse the work “Creation of System of Pathomorphogical Diagnostics of Diseases Changed Flowing in Persons, Affected by the Accident on CHAES” by Degtiariova Larysa, Pishchikov Valery, Segeda Tetyana, Tereshchenko Valentina that is nominated for the Sate Award of Ukraine.
Our Laboratory conducts the scientific research of the effects of microwave electromagnetic radiation, such as used in mobile telephone communications systems etc. on living beings. Similarly to the ionizing radiation effects studied by the authors of the mentioned work, the microwave electromagnetic radiation is a widespread physical factor which alters the environment and affects larges masses of population globally. The effect of such factors on living beings is complex; the respective studies are difficult to conduct because of the lack of the suitable diagnostic methods.
The work of Degtiariova et. al. is an important breakthrough in this direction, because it puts forward a totally new concept of equivalence of distinct technological external factors in what refers to their effect on the physiological and pathological processes, and health of living organisms including human beings. The authors of the mentioned work developed, implemented, tested in-clinic and proved the efficiency of this concept in relation to the ionizing-radiation syndrome in those affected by the Chernobyl nuclear accident. Moreover, the authors carried on a series of clinical and pathomorphological studies which allowed them to establish the structural equivalence of various pathologies. To add, they differentiated the role of the homeostasis regulation alterations at the organism level from those at the local (tissue and organ) level in the development of post-exposure poly-organ symptom complex. In the mentioned work, this was done in the context of post ionizing-radiation exposure, which took place under specific conditions: the Chernobyl nuclear plant accident.
However, the importance of the cited work is much larger, because it establishes the scientific base for studies of impact of a variety of distinct physical factors on the human physiological and pathological processes, and health. The mentioned work by the group of authors is well known in Mexico and undoubtedly is a monumental contribution to world science.
At our Laboratory, we have great interest in the scientific findings of the mentioned work. In particular, we have used the new research method, particular procedures, algorithms and experimental tactics developed by L. Degtiareva et. al. to our experimental research of microwave radiation effect of living beings. Besides that, the mentioned methods and scientific research tools would be used in the studies of toxic environmental pollution effects, a problem that is of great practical importance to Mexico.
In my opinion, the work “The System of Pathomorphogical Diagnostics of Diseases Changed Flowing at a Radiation Syndrome in Persons, Affected by the Accident on CHAES” is an outstanding scientific achievement that thoroughly deserves the highest national award of Ukraine. On behalf of everyone who has benefitted from the scientific results of this work, I strongly endorse this work for the Sate Award of Ukraine.
Dr. Sergiy Khotyaintsev D.,
Member, Mexican Academy of Sciences
Full Professor,
Head of Research Laboratory of Optics and Microwaves
(Faculty of Engineering, National Autonomous University of Mexico)

Д.мед.н., проф. Тегако Л.И.

На протяжении 25 лет Украина, Россия и Республика Беларусь живут под знаком Чернобыльской беды, принимая меры по устранению ее последствий. И на протяжении этих десятилетий авторский коллектив в составе Л.В. Дегтяревой, В.А. Пищикова, Т.П. Сегеды и В.П. Терещенко упорно трудился по оказанию квалифицированной медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и жителям районов радиационного контроля. Под наблюдение авторского коллектива были взяты болезни с атипичным (трансформированным) течением, которое характерно для радиационного воздействия на организм.
Проведенное украинскими учеными исследование дает ответ на животрепещущий вопрос о причинах измененного (трансформированного, нетипичного) течения целого ряда болезней, которое с самого начала наблюдений за ликвидаторами аварии и жителями радиоактивно загрязненных районов отмечали врачи многих специальностей. Для решения этой непростой задачи авторы взяли за основу комплекс морфологических методов исследования иссекаемых прижизненно (диагностических биопсий) и посмертно (аутопсий) фрагментов тканей и органов, а также операционного материала пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Структурный анализ изменений в тканях и органах лиц, подвергшихся воздействию малых доз радиации (196637 клинических и клинико-морфологических наблюдений!), позволил получить объективную информацию о биологических, медицинских и социальных последствиях аварии на ЧАЭС. В исследовании установлено, что именно воздействие ионизирующей радиации и прочих повреждающих факторов Чернобыльской катастрофы привело к индукции измененного течения болезней (т.е. к их патоморфозу). Искажение клинической симптоматики заболеваний обусловлено трансформацией их топографии (изменением распространенности патологических процессов на уровне конкретного органа), модифицированным течением воспалительных реакций, нарушением местной регуляции в тканях, нарушением восстановительных процессов(регенерации) в ответ на повреждающее воздействие и распространенностью признаков преждевременного старения.
Именно эти структурные признаки, характеризующие особенности течения традиционных заболеваний у лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, дали возможность выделить обобщающие морфологические критерии, которые позволяют внедрить в работу лечебных учреждений и экспертных комиссий систему патоморфологической диагностики патологических изменений в органах и тканях этих больных. Эта объективная информация чрезвычайно важна не только для диагностики заболеваний, изменивших своё «лицо», но и проведения экспертизы, связанной с вопросами инвалидизации пострадавших, корректирования тактики лечения, проведения профилактических мероприятий.
Следует учитывать и то, что методология такой патоморфологической диагностики может быть реализована при решении аналогичных проблем, возникших при любых техногенных авариях.
Полученные результаты авторы конкурсной работы постоянно представляли на суд научной общественности в многочисленных публикациях и выступлениях на конгрессах, съездах, конференциях. Их работы по обсуждаемой проблеме часто публиковались в нашем ежегоднике «Экологическая антропология» и докладывались на международных конференциях «Экология человека в постчернобыльский период».
Поддерживаю творческий коллектив и считаю, что за многолетний успешный труд, его участники достойны высокого звания лауреатов.
Зав. отделом антропологии и экологии
ГНУ «Институт Истории НАН Беларуси»,
доктор медицинских наук, профессор,
лауреат Государственной премии Республики Беларусь Л.И.Тегако

Д.мед.н., с.н.с. Пострелко В.М.

Перебуваючи у вересні цього року на черговій Міжнародній конференції з проблем алкозалежності у Севастополі (Крим) я звернув увагу на інтерес фахівців-наркологів та психіатрів до пошуку субстрату схильності пацієнтів до цієї «вади». Як фахівець, котрий понад двадцять років вивчає особливості синдрому залежності від алкоголю у «ліквідаторів» наслідків аварії на ЧАЕС, я розумію, що вони зумовлені патоморфологічними змінами в органах і регуляторних системах постраждалих, котрі індуковані чинниками аварії. Вони присутні не лише в ЦНС. Так, зміни слизової оболонки органів травного тракту стають причиною недостатньої продукції ендорфінів, про що йдеться у результатах роботи, представленої на високу Державну премію. На мою думку, робота «Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС» і її автори варті пошукуваної відзнаки.
Д.мед.н., с.н.с. лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, лікар-консультант-нарколог ДУ «НЦРМ АМН України» Пострелко В.М.

Рина Животовская, гистолог (Израиль)

Патоморфологическая диагностика (прижизненная и посмертная) – широко используемый, информативный метод исследования, представляющий объективные данные о возникшей патологии. Понимание его значимости приходит к любому человеку, независимо от образования и профессии, после прочтения романа Артура Хейли «Окончательный диагноз».
Создание авторами «Системы патоморфологической диагностики изменённого течения заболеваний у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» – весомый вклад в практическое здравоохранение не только Украины, но и других государств, где живут переселенцы, участвовавшие в ликвидации последствий упомянутой аварии, и существуют атомные электростанции.
У нас в Израиле довольно много репатриантов из Украины, России и Беларуси. Есть среди них и, так называемые, «ликвидаторы», и семьи, проживавшие на радиоактивно загрязнённых территориях этих бывших республик СССР. Поэтому проблемы патоморфоза заболеваний у названного контингента лиц, особенностей их распознавания и патоморфологической диагностики актуальны и для нашего государства.
Я, как практикующий гистолог, хочу отметить четкость, последовательность рекомендаций относительно конкретных этапов гистологической обработки тканей, характерных феноменов, свидетельствующих о трансформациях патологических процессов, что чрезвычайно важно при постановке диагноза и определении связи заболевания с влиянием факторов изменённой среды обитания. К моему мнению присоединяется и группа израильских коллег-гистологов (Рима Шапиро, Сара Фридман, Хана Герцман, Фахер Атили, Батия Акраби). Считаю, что претендующая на высокую государственную оценку кропотливая коллективная работа авторов ценна для всех, кто ищет ответ на этот вопрос, т.к. указывает пути и принципы подобного поиска. Она безусловно достойна Государственной премии Украины.
Рина Животовская - гистолог больницы им. Исаака Рабина, г. Петах-Тиква, Израиль

Ванда Козак-Зихман (Люблин, Польша)

С большим удовлетворением узнала о том, что работа коллектива авторов (Дегтярева Л.В., Пищиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П. «Создание системы патоморфологической диагностики трансформированного течения заболеваний у пострадавших от аварии на ЧАЭС»), с которым мы познакомились еще в 1998 году при подготовке сборника трудов международной конференции “Katastrofa Czarnobyla, spoleczne, antropologizno-ekologiczne oraz medyczne aspekty i prognozy”, организованной Университетом Марии Кюри-Склодовской в г. Люблине, допущена до участия в конкурсе на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 г.
Нет сомнения, что авария на Чернобыльской АЭС, создала антропогенную радиоактивную аномалию, которая существенно ухудшила экологическую ситуацию не только в Украине, но и в сопредельных государствах. Представленное исследование открывает пути решения лечебно-оздоровительных и профилактических программ относительно значительных групп людей, подвергшихся воздействию комплекса неблагоприятных факторов Чернобыльской катастрофы (принимавших участие в ликвидации ее последствий или проживающих на радиоактивно загрязненных территориях). Особую актуальность приобретает данная работа с учетом распространения техногенных аварий по всему миру, а также опасности вероятного радиационного терроризма, т.к. подход, использованный украинскими учеными, может быть применим и для решения широко спектра вопросов, связанных с ухудшением состояния здоровья под воздействием повреждающих факторов антропогенного происхождения.
Огромный объем проанализированного материала, разнообразие использованных методов, широкое обсуждение полученных результатов в многочисленных публикациях и на научных форумах различного уровня убеждают меня в достоверности выводов и рекомендаций группы авторов. Считаю данную работу весомым вкладом в современную науку, которая будет оценена и украинской и международной общественностью.
Ванда Козак-Зихман, доктор хабилитированный, чрезвычайный професор Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша

Сабріє Зінабадінова, Вікторія Лавриненко - магістри біології

Ми вирішили надіслати коментар з двох причин.
По-перше, троє з чотирьох співавторів цієї роботи – засновники лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології нашого Інституту; наші вчителі, яких ми поважаємо і хотіли б підтримати.
По-друге, нас цікавить нанопатологія, і ми використовуємо “чорнобильські” знання для з’ясування біологічних ефектів наночасточок, тобто значення цієї роботи досить широке.
Співробітники Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України,магістри біології – Зінабадінова С.С., Лавриненко В.Є.

Діброва В.А. - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з

Номінована на здобуття Державної премії України робота широко відома й схвально прийнята в колах патоморфологів України. За її виконанням рік за роком з інтересом слідкували не лише фахівці-патологоанатоми, але медики і біологи загалом. Хочу особливо відмітити, що цінність цієї роботи полягає в поєднанні виваженого наукового обгрунтування отриманих результатів досліджень (теоретичного аспекту) з її затребуваністю щодо повсякденної практичної роботи патологоанатома, патоморфолога, оскільки вона скеровує процес фахової діагностики розробленими алгоритмами і практичними рекомендаціями.
Не можна недооцінити і її значення стосовно експертизи на предмет зв’язку патології з дією «чорнобильського чинника». Окрім того, ці дані використовуються у навчальному процесі в Національному медичному університеті на нашій кафедрі і, як мені відомо, на інших. Вважаю, що робота «Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС» Дегтярьової Л.В., Піщикова В.А., Сегеди Т.П. та Терещенко В.П. гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, особливо зараз, по завершенні 25 післячорнобильських років і в рік подібної ядерної катастрофи у Японії.

Роша Л.Г., к.мед.н., зав.ПАВ Університетської клініки ОНМедУ

До речі, у постраждалих від аварії на ЧАЕС та хворих на СНІД є багато спільного - наявна індукованість (стимульованість) аномалій імунної відповіді (техногенна - у перших та вірусом ВІЛ - у других), в обох групах типове залучення до патологічних процесів системи органів дихання. Є однакові клітини-мішені із числа імунокомпетентних: моноцити, макрофаги, ендотеліоцити. Спостерігаються прояви дисрегенерації в органах дихання, ослаблення нейтрофільної ланки запально-регенеративної реакції на пошкодження, пригнічення фагоцитозу. Документована глибока інвазія мікроорганізмів та реалізація опортуністичної мікрофлори.
Вірогідно, справа у тому, що складові наркотиків – ксенобіотики, як і техногенні забруднювачі довкілля чи продукти їх первинної реалізації. При потраплянні в організм екзотоксинів та детоксикаційній неспроможності органів і систем елімінації виникає синдром ендогенної інтоксикації і, як наслідок, імунодефіцити.

Міщанчук Н.С., доктор медичних наук,

Займаючись з моменту виникнення Чорнобильскої катастрофи комплексними клінічними дослідженнями змін у слуховій та вестибулярній системах, а також змін мозкового кровообігу у осіб, що отримали різні дози радіаційного опромінення, добре знайома з науковими здобутками творчого колективу авторів: Дегтярьової Л.В., Піщикова В.А., Сегеди Т.П., Терещенко В.П., які висвітлені у чисельних публікаціях та наукових форумах.
Створена ними система патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС є важливою для глибокого розуміння єдиного процесу структурних та функціональних змін в органах та системах живого організму. Ці знання необхідні не тільки для науки, але й для практики з метою вирішення ряду діагностичних, експертних, прогностичних проблем, а також лікувально-профілактичних заходів для осіб, що зазнали чи зазнаватимуть впливу радіаційного, а також інших техногенних факторів.
Вважаю, що ці роботи є актуальними та важливими для радіобіології, радіаційної й суміжних галузей клінічної медицини. За вагомі наукові досягнення, що мають світове значення, вищеназвані автори достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Міщанчук Ніна Сергіївна, ДУ «Інститут отоларингології» ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України.

Даниленко В.И.

Фундаментальная работа с четкими общенаучными и конкретными прикладными данными. Мы (сотрудники кафедры патологической анатомии Воронежской медицинской академии и Областного патологоанатомического Бюро) работающие с населением проживающем в зоне Ново-Воронежской АЭС давно используем положения "Системы ...". Результаты этой работы неоднократно обсуждались на заседаниях Областного общества патологов. Считаем, что работа безусловно заслуживает присвоения искомой премии.
Зав. кафедрой патанатомии ВГМА, председатель Воронежского областного общества патологоанатомов. д.м.н,проф.Даниленко В.И.

к.мед.н. Танасийчук И.С.

Ценность работы далеко не ограничивается концепцией патоморфоза заболеваний, отдельного (хотя и довольно обширного!) контингента населения Украины, вовлеченного в процесс ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Индуцированный техногенными катастрофами патоморфоз заболеваний – это проблема охраны здоровья населения многих (если не всех) стран мира. Естественно, сложившаяся на сегодняшний день экологическая ситуация требует тщательного пересмотра многих классических аспектов патологии человека и, конечно же, оптимизации процессов лечебно-диагностической тактики. С этой точки зрения Государственная премия Украины в области науки и техники – это минимум, на что заслуживает работа «Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС» (Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.).

Москальчук Євгеній Юхимович

Висловлюю думку патологів-практиків, принаймні тих, з якими працюю. Був період, коли ми мали серйозні труднощі при оцінці змін в органах осіб, які постраждали через Чорнобильську катастрофу, бо ці зміни, якщо оцінювати їх автономно, окремо кожну, є неспецифічними. Вочевидь були потрібні система, інтегральний підхід… І ми, лікарі-практики, їх отримали. Особливо наголошу на корисності посібника (із численної когорти книг цих авторів), який має промовисту назву: «Методичні засади розпізнавання патології. Індукованої чинниками Чорнобильської катастрофи, для встановлення факту інвалідизації».
Успіхів вам, колеги! Дуже хотілося б, щоб нарешті звернули увагу і на досягнення представників нашої спеціальності. Якщо не помиляюсь, то це вперше патологи номінуються на таку престижну нагороду.

Москальчук Євгеній Юхимович. Начальник Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро. Лікар (патологоанатом) вищої категорії

Талько Вікторіязаслужений діяч науки і техніки України, докт

Мені звично коментувати результати багаторічних досліджень колег-патоморфологів, оскільки цей науковий продукт створений публічно, у тісній співпраці з клініцистами, в т.ч. – із НЦРМ АМН України.
Свого часу автори взяли на себе складну місію із з’ясування структурного підґрунтя (змін в органах і тканинах) при «некласичному» перебігові захворювань в осіб, причетних до аварії на ЧАЕС. Для цього науковці задіяли комплекс сучасних методів досліджень, а також багато зусиль впродовж понад двадцяти років, оптимізм, рішучість.
Як фахівець я поінформована, що ні колеги із колишніх республік СРСР; ні ті, хто опікується наслідками великомасштабних техногенних аварій із радіаційною компонентою з інших країн, не створили системи патоморфологічної діагностики зміненого перебігу хвороб у потерпілих. Це вдалось зробити нашим співвітчизникам.
Розробленими діагностичними критеріями користуються як у лікувально-профілактичних закладах, так і при експертизі непрацездатності , вирішенні питань щодо спричиненності інвалідності наслідками аварії на ЧАЕС. Отримані авторами дані становлять великий науковий інтерес, вони є пріоритетними і загалом важливими для розвитку медико-біологічних знань.

колектив вчених Всеукраїнського науково-дослідного інституту

При обговоренні зазначеної роботи, вчені ВНДІЦЗ одноголосно вирішили надати такий коментар.
Світова практика і наука показують, що діагностика змін стану здоров'я людини, яка зазнала впливу малих доз радіації є складним процесом і до цього часу до кінця не вирішена. дуже непросте діло і та залучення великої кількості вузьких фахівців. Встановлення залежності мала доза опромінення людини – ефект потребує величезного об’єму складних комплексних статистично достовірних досліджень за участю фахівців різного профілю, і, по суті, до сьогоднішнього дня такі чіткі залежності в науковій, як вітчизняній так і світовій, літературі відсутні. Тому представлена робота заслуговує на всіляку підтримку і відзначення зі сторони держави.
Представлена робота виділяється не тільки обсягами проведених багаторічних різнопланових досліджень, що обумовлюють високу достовірність отриманих результатів. На основі фундаментальних наукових досліджень, авторам вдалося на достовірному рівні визначити зв'язок між низькими дозами опромінення людини та комплексом різноманітних змін окремих органів і станом здоров'я людини в цілому. Авторам вдалося виявити взаємообумовлені зв'язки між процесом впливу опромінення і станом здоров'я, що дозволило ввести в побут новий системний радіаційний синдром – індукований патоморфоз, легітимність якого доведена 196637 епідеміологічними і клініко-морфологічними спостереженнями, що оформлені у вигляді інформаційних баз Інституту екологічної патології людини.
Встановлений авторами індукований патоморфоз захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи категорій населення, дозволяє оптимізувати лікування і профілактику захворювання населення, своєчасно розпізнавати різноманітні спекуляції на захворюваннях, що пов’язані із Чорнобильською проблемою та оптимізувати фінансування різноманітних державних Програм, що направлені на медичне та санаторне забезпечення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення України.
Крім того, запропоновані авторами роботи узагальнені діагностичні критерії патологічних змін в органах і тканинах організму людини, що піддався опроміненню, це величезний та геніальний прорив у діагностиці не тільки радіаційного впливу, але і по суті являється методологією до підходів у проведенні діагностики здоров'я людини, яка піддалася впливу інших факторів техногенної природи, що є, на наш погляд, подією світового масштабу.
Підтримуючи висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботу: «Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС», сподіваємось на заслужену оцінку роботи колективу авторів.

Директор, Євдін О.М.; заступник директора з наукової роботи, канд. біол. наук Перепелятников Г.П.; старший науковий співробітник, канд. мед. наук Скідан М.А.

05 липня 2011 р.

к.б.н. Перепелятников

Диагностика изменений состояния здоровья человека, подвергшегося воздействию малыми дозами радиации очень непростое дело и требует огромного комплекса исследований и привлечения большого числа узких специалистов. В данной работе удивляет не только объем проведенных исследований. Авторы смогли определить связь состояния здоровья с комплексом различных изменений от воздействия малых доз радиации. Смогли сформулировать гениальные взаимообусловленные связи между процессом воздействия и состоянием здоровья и ввели в обиход новый системный радиационный синдром - патоморфоз. Предлагаемые авторами роботы обобщенные диагностические критерии патологичных изменений в органах и тканях организма, подвергшегося облучению, это огромный прорыв в диагностике не только радиационного воздействия, но и по сути является методологией к подходам диагностики других воздействий техногенной природы. На мой взгляд это прорыв в методах диагностики и событие мирового масштаба. Кого же еще отмечать государственными премиями. Думаю так оно и будет.

Доц. Пегас

Авторами розроблено і впроваджено в роботу лікувальних закладів та експертних комісій узагальнені діагностичні критерії патологічних змін в органах і тканинах осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.
На мою думку, дана робота виділяється з поміж інших наукових досліджень, представлених на здобуття державної премії України(дана проблема цікавить нас та наших нащадків)!!!

професор Мороз Г.З.

Проблема надзвичайно важлива для України і світової науки. Автори зібрали унікальний патоморфологічний архів, який не має аналогів в світі. 25 років клопіткої праці, детальний всебічний аналіз патоморфологічного матеріалу на всіх етапах, починаючи від перших днів аварії і до сьогоднішнього дня, дозволив відтворити процеси патоморфозу захворювань, по-новому оцінити вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.
Автори гідні Державної премії України.