Офіційний веб сайт

Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії

р1

Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В.Богатського НАН України.

АвториГоловенко М.Я., д.б.н., Павловський В.І., д.х.н., Карасьова Т.Л., д.б.н., Нікітін Є.В., д.м.н., Єгорова А.В., д.х.н., Редер А.С., к.х.н., Стельмах І.Б., к.х.н., Позігун Д.В., к.х.н.

Авторами обґрунтовано наукові підходи та проведено фундаментальні хімічні, біологічні і фармакологічні дослідження щодо створення та впровадження в широку медичну практику оригінальних вітчизняних лікарських засобів з нейротропними (феназепам, гідазепам, левана) та імуннотропними (аміксин) властивостями, які відповідають національним та міжнародним стандартам та уперше зареєстровані на основі повного комплекту документів щодо їх якості, безпеки та ефективності

Запатентовано та введено в обіг препарати під власного назвою, право на виробництво, реалізацію та застосування яких захищено законодавством України. Державно-приватне партнерство між НАН України та ТДВ "ІНТЕРХІМ" дозволило організувати промислове виробництво субстанцій та готових лікарських засобів відповідно Європейським стандартам належної виробничої практики (GМР). Феназепам, гідазепам, аміксин включені до Державного формуляру лікарських засобів.

Препарати використовуються в широкій медичній практиці та як штатний засіб медичної допомоги для силових структур. Виробництво повного циклу препаратів всередині країни дозволило зробити оригінальні лікарські засоби доступнішими, як для громадян, так і для державних лікувальних установ, що здійснюють закупівлі за бюджетні кошти.

Субстанції та готові лікарські засоби зареєстровано за межами України та експортуються в Росію, Казахстан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Киргизію, Молдову, Туркменістан, Узбекистан та Швейцарію.

Кількість публікацій: 13 монографій, 310 статей, загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1310 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 19. Отримано 9 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося  31 серпня  2017 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Національного фармацевтичного університету МОЗ України  за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

В.И.Петров, акад. РАН, А.А.Спасов, акад. РАН.

Работа посвящена фундаментальным химическим, медико-биологическим, фармацевтическим исследованиям по созданию и внедрению в медицинскую практику высокоэффективных препаратов с нейропсихотропным и иммуностимулирующим действием. Изыскание инновационных препаратов бензодиазепинового ряда было начато в 1970 году под руководством академиков А.В. Богатского и В.В. Закусова. В Физико-химическом институте АН Украины было синтезировано и затем фармакологически изучено в содружестве со специалистами других учреждений оригинальные производные бензодиазепина, установлены закономерности зависимости между химическим строением, физико-химическими свойствами, фармакологической активностью, выявлены лидерные соединения, для которых проведены предклинические исследования, включая токсичность, фармакокинетику, механизм действия. В последующем были проведены фармацевтические и клинические исследования этих инновационных лекарственных средств. Выполненные исследования привели к созданию первого в СССР высокоэффективного бенздиазепинового транквилизатора феназепама, а в последующем, анксиолитика дневного действия гидазепама, снотворного средства леваны и иммуностимулятора амиксина. Результаты научных исследований изложены в монографиях, методических рекомендациях, статьях, в том числе англоязычных, патентах и диссертациях. Представленные инновационные исследования хорошо известны не только на Украине, но и в других странах, и по своему уровню соответствуют лучшим мировым разработкам. Коллектив ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ считает, что представленное комплексное, фундаментальное исследование, направленное на повышение эффективности лечения социально значимых заболеваний, по праву является предметом гордости украинской науки, а авторы, несомненно, заслуживают присуждения Государственной премии Украины в 2017 г.
Академик РАН В.И.Петров, ректор, зав. кафедрой клинической фармакологии; академик РАН А.А.Спасов, зав. кафедрой фармакологии. «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Олег Мусій.

В роботі, яка представлена Фізико-хімічним інститутом НАН України, науково обгрунтовано, досліджено та розв’язано необхідні для країни наукові і технологічні задачі, що пов'язані з розробкою, виробництвом та впровадженням в широку медичну практику інноваційних лікарських засобів таких важливих для охорони здоров'я сегментів, як психотропні та імунотропні медикаменти. Важливим є те, що критерієм досліджень авторів було уявлення про майбутнє раціональне використання інноваційного препарату. Враховувалися його клінічні потреби, дози яких будуть адекватними індивідуальним особливостям пацієнта, періоду лікування і доступність по ціні та передбачалося його місце у спектрі вже наявних препаратів. Розроблені ними унікальні препарати феназепам, гіддазепам та левана стали надійними помічниками невропатологів та психіатрів. Вони з успіхом використовуються в широкій медичній практиці а також в спеціальних цілях у пацієнтів з характерною рисою психічних порушень екзогенної природи (стресом) у військовослужбовців в умовах локальних бойових дій на сході України. Запропоновано технологічні рішення економічного синтезу субстанцій та готових лікарських засобів. Технологічні регламенти на виробництво субстанцій та готових лікарських засобів розроблено у ТДВ «ІНТЕРХІМ», засновником якого є ФХІ НАН України. Регламенти узгоджено з Державною інспекцією контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Підприємство оснащене сучасним обладнанням провідних світових виробників. З 2007 року завод регулярно проходить сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту GMP. Така інноваційна стратегія дозволяє підвищити конкурентоспроможність вітчизняної фармацевтичної галузі та захищає життєво важливі інтереси особи, суспільства і держави у сфері обігу лікарських засобів і гарантує лікарську безпеку країни. Останнє має особливе значення в ці нелегкі для держави часи. Виробництво повного циклу препаратів всередині країни дало можливість зробити оригінальні лікарські засоби доступнішими, як для громадян, так і для державних лікувальних установ, що здійснюють закупівлі за бюджетні кошти. Переконаний, що ця робота заслуговує відзначенням Державною премією, так як є справжнім зразком, на який можуть орієнтуватися інші наукові колективи, що працюють в цій галузі.
Президент Всеукраїнського лікарського товариства

Микола Блажеєвський, д.хім.наук, професор

<Це - фундаментальна робота, яка присвячена опрацюванню, а відтак запровадженню в медичну практику оригінальних лікарських засобів з психотропними, противірусними та імуностимулюючими механізмами дії, котрі відповідають національним та міжнародним стандартам. Друга частина роботи є суто хіміко-технологічною, в якій представлені результати розробки лабораторного та промислового технологічного регламентів добування (синтезу) відповідних активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) та готових лікарських форм, їх стандартизації, валідації методів контролю якості та з’ясування стабільності. Хотілося зазначити, що для аналітичного забезпечення технологічного процесу добування, опрацювання методів контролю якості та з’ясування термінів зберігання препаратів авторами запропонована низка взаємодоповнюючих експресних, економічно вигідних та достатньо простих у виконанні аналітичних методик, які були покладені в основу опрацювання аналітично-нормативної документації на лікарські препарати. Зокрема, вперше у вітчизняному фармацевтичному аналізі запропонована оригінальна методика здійснення кількісного визначення лікарського препарату циназепама (левану) флуориметричним методом із застосуванням сенсибілізованої люмінесценції іонів тербію (III). Вважаю цю фармацевтичну розробку яскравим прикладом, де власне науковий рівень аналітичного забезпечення визначає якість самого продукту. Новорозроблені препарати феназепам, гідазепам, леван, аміксин відповідають національним та міжнародним стандартам та зареєстровані на основі повного пакету документів щодо їх якості, безпеки та ефективності (повної реєстраційної інформації). Безумовно, вони мають більший потенціал конкурентоспроможності та є основою ефективного імпортозаміщення. Вважаю дану працю вагомим внеском в розвиток вітчизняної фармації. Практична і наукова цінність проведеної роботи свідчить про те, що вона заслуговує на присудження Державної премії України у 2017 р.>
професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету МОЗ України.

Zemskova M. As. Professor.

It is a great pleasure for me to support the nomination of an outstanding multi-disciplinary research team of well-known scientists from the A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology (2017). Their recent discoveries related to synthesis of derivatives of 1,4-benzоdiazepine, are crucial for modern progress of world pharmacology and medicine. In addition I wish to point the fact that the medications, which were developed and invented to the world medicine by this team of researchers (Phenazepam, Gidazepam, Levana, Amixin , etc.) changed and improved the quality of medical help for people suffering of multiple diseases. The authors used benzodiazepines since they have a wide spectrum of biological activities: sedative, hypnotic (sleep-inducing), anxiolytic (anti-anxiety), anticonvulsant, and muscle relaxant properties. Benzodiazepines share a similar chemical structure, and their effects in humans are mainly produced by the allosteric modification of a specific kind of neurotransmitter receptor, the GABAa-receptor, which increases the overall conductance of these inhibitory channels; this results in the various therapeutic effects. I offer my fullest endorsement of their nomination for this prestigious recognition. I fully support and endorse the nomination this outstanding scientific team.
Department of Cell and Molecular Pharmacology Medical University of South Carolina, USA.

Зурдинов Аширали, член-корр. КР. Улангуль Тилекеева, д.м.н.

Представленная на соискание Государственной премии Украины 2017 года работа, является логически законченным циклом работ - от молекулы к полноценному внедрению и признанию в медицинской практике оригинальных лекарственных препаратов: феназепам, гидазепам, левана, амиксин. Научно-исследовательская деятельность в приоритетной области здравоохранения – создание оригинальных лекарственных препаратов консолидировала высокопрофессиональных химиков, фармакологов, технологов и клиницистов. Выполненные творческой группой исследования привели к созданию первого в СССР высокоэффективного транквилизатора бенздиазепинового ряда – феназепам, который широко применяется, и в настоящее время, в странах ближнего и дальнего зарубежья. В последующем, этим же коллективом авторов был создан анксиолитик дневного действия гидазепам и снотворный препарат левана. На препараты и научные исследования получено ряд патентов и авторских свидетельств. Результаты работы изложены в монографиях, методических рекомендациях, в научных статьях, в том числе англоязычных. Особо следует отметить, что в представленной работе объединены фундаментальные научные разработки, их производственное внедрение и решение ряда актуальных задач практического здравоохранения. Результаты данной работы имеют большое прикладное значение, так как внедрение их в практическое здравоохранение способствовало повышению качества медицинской помощи, и внесла существенный вклад в экономику здравоохранения Украины. На наш взгляд работа «Создание и производство отечественных лекарственных средств нейротропного и иммуннотропного действия» несомненно, достойна внимания и заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Зурдинов Аширали – Председатель Фармакологического комитета Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, ректор Кыргызской Государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, член-корр. Национальной академии наук КР д.м.н, профессор, Заслуженный деятель науки КР. Улангуль Тилекеева, д.м.н., зав. каф. базисной и клинической фармакологии Кыргосмедакадемии.

Рамиз Аттала оглы Ахундов, академик МЭА.

Работа посвящена исследованиям по созданию и внедрению в широкую медицинскую практику высокоэффективных и широко применяемых препаратов с психотропным (феназепама, гидазепама, леваны) и иммуностимулирующим (амиксин) действием. Изыскание инновационных препаратов бензодиазепинового ряда было начато в СССР учеными Физико-химического института АН Украины и НИИ фармакологии АМН под руководством академиков А.В. Богатского и В.В. Закусова и продолжается до настоящего времени. Были синтезированы оригинальные соединения, изучены закономерности зависимости между химическим строением и фармакологической активностью, установлен механизм действия, проведены исследования по изучению безопасности и фармакокинетики препаратов, осуществлены фармацевтические работы и клиническое изучение инновационных нейропсихотропных препаратов – феназепама, гидазепама и Леваны и иммунотропного препарата амиксина. Результаты научных исследований изложены в монографиях, методических рекомендациях, в научных статьях, Работа не имеет аналогов за рубежом. Особая ценность работы заключается в том, что разработанные инновационные препараты нашли реальное лечебное применение в медицинской практике. Работа безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в 2017 году.
д.м.н., профессор, зав. отделом фармакологии НИЦ, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку.•

Запорожець О.А., д.х.н.,проф.

Відомо, що український фармацевтичний ринок сьогодні перебуває у прямій залежності від імпорту субстанцій. Подолання відставання вітчизняної фармацевтичної промисловості і підвищення її конкурентоспроможності передбачає активізацію інноваційної активності. Цій меті присвячена робота колективу авторів, яка спрямована на розвиток наукових підходів щодо створення і впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів психотропної, противірусної та імуностимулюючої дії, що відповідають не лише національним, а й міжнародним стандартам. Завдяки зусиллям потужного колективу, що складається із фахівців найвищого рівня в галузі хімії, біології, фармації та медицини, було розроблено та впроваджено у практику вітчизняної медицини лікарські засоби: феназепам, гідазепам, левана, аміксин, що відповідають найвищому світовому рівню, є більш рентабельними, доступними для громадян, а також експортуються у ряд країн. Особливим здобутком авторів роботи є створення виробництва повного циклу препаратів всередині країни. Немає жодних сумнівів про те, що авторський колектив роботи заслуговує на присудження Державної премії України в 2017р.
зав.каф.анал.хім КНУ.

Кучеренко Л.И.

Несмотря на достигнутые успехи в области разработки и создания высокоэффективных психотропных лекарственных средств оригинальной структуры, проблема лечения заболеваний ЦНС остается актуальной и требует безотлагательного решения. Авторы имеют несомненный мировой приоритет в решении этой проблемы путем создания инновационных лекарственных средств на основе азогетероциклической системы 1,4-бенздиазепина. Разработаны новые подходы к целенаправленному синтезу новых производных 1,4-бенздиазепина с заданными противосудорожными, анксиолитическими, гипнотическими и седативными свойствами и, что не маловажно, с регулируемыми фармакокинетическими параметрами. Разработаны современные методы стандартизации на полученные субстанции и лекарственные формы на их основе, результаты многолетних исследований представлены широко применяемыми в клинической практике лекарственными средствами, такими, как феназепам, гидазепам, левана, амиксин. Несомненной теоретической значимостью данной работы является появление постоянно пополняемой комбинаторной библиотеки, которая позволит будущим поколениям химиков, нейрофармакологов, нейробиологов не только создавать новые лекарственные средства, но и все больше раскрывать тайны головного мозга и человеческого сознания, что делает ее достойной Государственной премии Украины в 2017 году.
Л.И. Кучеренко д.фарм.н. зав. каф. фармацевтической химии Запорожского государственного медицинский университета.

Ляхович В.В., академик РАН

Мне хорошо знакомы основные положения работы, представленной на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, которые по уровню фундаментальности, глубины исследований и полученных результатов могут быть образцом для многих исследователей. Можно приветствовать тот факт, что в Украине сформировались плодотворно работающие коллективы, понимающий не только состояние современных фундаментальных проблем медицинской химии, фармакологии, фармации, но и является активным пропагандистом создания и внедрения в медицинскую практику инновационных лекарственных средств. Уверен, что обобщение полученных данных будет полезным для современных исследователей и врачей, поскольку препараты, пройдя путь от гиперболизированных представлений об их эффективности до незаслуженно негативных отзывов, должны быть ясно позиционированы среди средств лечения нервно-психических и иммунных заболеваний. Научные достижения авторов работы хорошо известны не только на Украине, но и за рубежом и по своему уровню соответствуют лучшим мировым разработкам. Научная квалификация авторов работы не вызывает сомнений, о чем свидетельствует количество монографий, статей, патентов, докладов на конференциях, участие в национальных и международных научных проектах, защищенных диссертаций. Что же касается оценки работы в целом, то я совершенно убежден, что исследования Головенко Н.Я.,Павловского В.И., Карасевой Т.Л., Никитина Е В., Егоровой А.В., Редера А.С., Стельмаха И.Б. и Позигуна Д.В. несомненно заслуживают того, чтобы быть удостоенными Государственной премии Украины в области науки и техники.
Руководитель Академической группы протеомика (Протеом) ФГБУ «Научно- исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики».СО РАН.

Фирсов А.А. чл.-корр. РАН.

Представленная работа является завершенной научно-технической разработкой оригинальных препаратов, принадлежащих к важным классам современных лекарственных средств и крайне востребованных отечественной медицинской практикой. Дизайн работы, который следует отнести к классическим примерам создания инновационных препаратов, основывается на целенаправленных фундаментальных исследованиях в области виртуального конструирования, химического синтеза и современного фармакологического скрининга новых химических соединений с прогнозируемой психотропной и иммуннотропной активностью. Установленная на преклиническом этапе и подтвержденная в клинике эффективность и безопасность является свидетельством конкурентоспособности этих лекарственных средств. Результаты завершенных исследований в сочетании с организацией всего цикла производства и регистрацией созданных лекарств позволили сделать их доступными для потребителей и лечебных учреждений Украины и других стран. Известные научной общественности и широко цитируемые научные публикации, составляющие сущность работы, необходимая степень патентной защиты результатов исследований и технической документации на производство свидетельствуют о независимом мышлении авторов и способствуют повышению престижа фармакологической науки в Украине. Все изложенное позволяет высоко оценить все фундаментальные, прикладные и производственные аспекты работы, а творческая деятельность авторов, заслуживает присуждению Государственной премии Украины в области науки и техники.
зав. лаборатории фармакокинетики и фармакодинамики ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе», Москва.

Гризодуб О.І., доктор хімічних наук, професор

Гризодуб О.І., доктор хімічних наук, професор
Робота являє собою багатопланове, науково обгрунтоване об'єднання результатів багаторічних досліджень фахівців різних галузей хімії, біології, фармакології, медицини та фармації. Вона виконана співробітниками академічного інституту та промислового підприємства і є прикладом того як треба реалізувати задум створення нових лікарських препаратів від тонкого органічного синтезу, вивчення фізико-хімічних властивостей нових сполук, їх біологічної активності, обгрунтування вибору найбільш перспективних речовин, клінічних випробувань, організації промислового випуску оригінальних субстанцій і різних лікарських форм. Всі етапи розробки: синтетичні, медико-біологічні та хіміко-аналітичні проведені на високому науковому рівні і представлені в численних публікаціях, патентах а промисловий випуск нових ліків реалізовано в умовах належної виробничої практики (GMP) згідно з європейськими вимогами. Ця робота, відповідає світовим стандартам і сприяє переходу вітчизняної фармацевтичної промисловості до технологічного переоснащення виробничих підприємств, підвищенню науково-дослідного потенціалу галузі, забезпечення конкурентоспроможності національних виробників, збільшення їх експортного потенціалу, тому заслуговує присудження Державної премії України.
Директор Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» МОЗ України, м. Харків

Яворский А.Н., д.м.н., проф.

Существенная особенность процесса внедрения инновационного препарата в медицинскую практику, отличающего его от других видов изготовления продукции заключается в том, что будущему лекарственному средству необходимо пройти длительный и дорогостоящий путь, включающий отработку концепции и разработку химической формулы в лаборатории, исследовать и описать механизм его действия, оценить эффективность и безопасность. Более того, к основным критериям гарантированной пригодности лекарственных средств к их применению относится определенная комплексная оценка соответствия требованиям научно-технической документации используемых материалов и процессов, которые должны осуществляться на всех этапах создания препаратов. Это дает производителю официальное право на маркетинг в стране где он прошел процедуру регистрации. Совокупность таких видов оценки соответствия, а также постоянный контроль и надзор в сфере обращения препаратов характерен для ОДО «ИНТЕРХИМ». Особенное значение на производстве уделено контролю качества лекарственных средств, направленного на предотвращение выпуска лекарств, не соответствующих требованиям утвержденной на них нормативной документации. Тщательность подготовки документов (досье) позволяет разработчикам отмеченных препаратов успешно проходить процедуру регистрации как в Украине, так и за рубежом. Настоящая работа является примером разработки инновационных лекарственных средств от фундаментальной фармакологии и медицинской химии до практической фармации, что делает актуальным присуждения ее авторам Государственной премии Украины за 2017г.
Ученый секретарь ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» МЗ РФ.

Член-кор. НАМН України Ю.І. Губський

В роботі наведено предметне й науково-обгрунтоване об'єднання результатів багаторічних досліджень фахівців у різних областях хімії, біології, фармакології, медицини, хімічної технології. Робота виконана співробітниками академічних інститутів, вузів, медичних установ, промислових підприємств. Показано, як треба реалізувати задум створення нових лікарських препаратів: від тонкого органічного синтезу, вивчення фізико-хімічних властивостей нових сполук, їхньої біологічної активності, обґрунтування вибору найбільш перспективних речовин, клінічних випробувань до організації промислового випуску оригінальних субстанций і різних лікарських форм. Істотно, що всі ці розробки: представлено в численних публікаціях, захищених дисертаціях, тощо. Хочу акцентувати увагу ще на одну важливу проблему, яка не знайшла відображення в зазначеній роботі. Протягом останніх років колективом ТДВ «ІНТЕРХІМ» і особисто лабораторією твердих лікарських форм (ТОВ «Формула Б») проведено роботи по створенню нових лікарських форм уже відомих субстанцій. Так вперше в Україні розроблено таблетовану лікарську форму морфіна сульфату (0,005 и 0,01 г), зареєстровану та дозволену до медичного використання. Це дозволило вирішити проблему знеболювання пацієнтів в паліативній та хоспісній медицині. Першу партію препарату було надано відповідним організаціям безоплатно. Високий науковий та виробничий потенціал колективу та реалізація задуманого в широкій медичній практиці дає змогу рекомендувати роботу для присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Директор Інституту паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л.Шупика

Камалов Г.Л., академік НАН України

Представлена робота є симбіозом досягнення академічної науки і високотехнологічного сучасного виробництва, що заклало основу створення в Україні таких інноваційних лікарських препаратів як «Феназепам ІС», «Гідазепам ІС», «Аміксин® ІС» і зовсім новий, зареєстрований у 2010 році, препарат «Левана® ІС». Всі вони широко відомі, добре зарекомендували себе та мають високий потенціал конкурентоспроможності. Особливо успішним в останні роки є імунотропний препарат «Аміксин® ІС». Він тричі ставав переможцем національного конкурсу серед професіоналів у фармацевтичній галузі в номінації «Препарат року» (2008, 2011 і 2013 рр.) серед безрецептурних препаратів. Особисто знаючи наукові досягнення членів авторського колективу, маю впевненість, що робота «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії» отримає високу оцінку.
доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України, завідувач відділу каталізу ФХІ НАН України

Волошко О.Ю., к.ф.-м.н., с.н.с.

Розробка нових лікарських субстанцій і готових форм на їх основі є вкрай складною задачею, що потребує великих часових витрат та зусиль цілого кола спеціалістів із різних галузей науки та виробництва. Колектив Фізико-хімічного інституту НАН України взявся за виконання надскладної задачі - розробки нових фармацевтичних субстанцій з нейротропною та імунотропною дією та доведення цих розробок до масового виробництва, яку успішно виконав. Цей успіх є результатом плідної співпраці Інституту та ТДВ "Інтерхім". Слід відзначити і те, що ці лікарські засоби зареєстровані не тільки в Україні, але і за її межами, що свідчить про високий рівень виробництва та великі перспективи цього колективу. Заслуговує уваги і той факт, що на підприємстві "Інтерхім" активно впроваджуються сучасні технології, в тому числі із застосуванням некласичних методів, наприклад, мікрохвильового випромінювання. Так, вперше в Україні і країнах СНД на підприємстві впроваджено промислову енергозберігаючу технологію сушіння лікарських субстанцій "Аміксин", "Гідазепам" та ін. з використанням мікрохвильового обладнання, розробленого та виготовлено в ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАНУ, що дозволило вийти на новий рівень виробництва та якості продукції. За досягнені успіхи в медичній та фармацевтичній галузях, а також за новаторський підхід до створення нових фармацевтичних засобів колектив у складі авторів Головенка М.Я., Павловського В.І., Карасьової Т.Л., Нікітіна Є.В., Єгорової А.В., Редера А.С., Стельмаха І.Б та, Позігуна Д.В. безсумнівно заслуговує присудження Державної премії України.
Зав. відділу СВЧ-техніки, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Технологічний парк «Інститут монокристалів», м. Харків.

Weiner L., professor

The work is devoted to research on the creation and implementation in a broad medical practice highly effective and widely used drugs with psychotropic (phenazepam, gidazepam, levana) and immunostimulant (amixin) action. Any drug development process must proceed through several stages in order to produce a product that is safe, efficacious, and has passed all regulatory requirements. The creative research team from A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine set to perform complicated tasks - development of new pharmaceutical substances with neurotropic and immunnotropic action and bring this development to mass production, which were successfully completed. The fundamental research in the field of virtual design, chemical synthesis and pharmacological work is based on targeted studies screening of contemporary new chemical compounds with predicted immunnotropic and psychotropic activity. Installed on the preclinical stage and confirmed in clinical efficacy and safety is a testament to the competitiveness of these medicines. This success is the result of fruitful cooperation between A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute and the Company “INTERCHEM SLC” ALC. It should be noted also that these medicines are registered not only in Ukraine but also abroad, indicating a high level of production and the great potential of this team. It is a great pleasure for me to support the nomination of an outstanding multi-disciplinary research team of well-known scientists from A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
Israel, Rehovot. Weizman institute of science, department of organic chemistry.

Картель М.Т., академік НАН України

Розробка будь-якого нового лікарського препарату та організація його промислового випуску вимагає багаторічної праці, великих матеріальних та фінансових витрат, наявності висококваліфікованих спеціалістів та відповідної наукової школи. Започаткований ще з часів Радянського Союзу академіком О.В. Богатським у Фізико-хімічному інституті науковий напрям із створення нових лікарських субстанцій і форм різної направленості (транквілізатори, адаптогени, противірусні препарати тощо) був вдалим, дійовим і плідним. На сьогодні творчим колективом названого інституту та підприємства «Інтерхім» представлено вражаючі результати щодо створення та впровадження серії новітніх ліків нейротропної та імуномодулюючої дії. Вважаю, що це видатна подія у вітчизняній органічній хімії та хіміко-фармацевтичній галузі України, і в мене немає сумнівів, що авторський колектив представленої роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Штриголь С.Ю., Зупанець І.А.

В сучасних умовах постійно зростає значення розробки інноваційних лікарських препаратів. Анксіолітичні засоби Феназепам і Гідазепам, снодійний препарат Левана, противірусний та імуностимулювальний засіб Аміксин є яскравими прикладами успішного розв'язання цього завдання академіком М.Я. Головенко та співавторами. Розробки цього творчого колективу є результатом тривалої наполегливої праці. Під час створення зазначених препаратів було вирішено чимало фундаментальних питань, у тому числі тонких механізмів дії, що відкриває шлях для подальших досягнень у нейро- та імунофармакології. Основні кроки в цих процесах включали в себе методи визначення клінічної інноваційності, а також оцінку переваг при впровадженні зазначених препаратів у медичну практику та впливу на бюджети систем охорони здоров'я. У кожному конкретному випадку була використана авторами розробки методологія раціонального оцінювання майбутнього лікарського засобу передбачено його місце в спектрі вже наявних препаратів. Прогнозовано позитивні і негативні сторони препаратів і вже на ранньому етапі дослідження запрпопоновано розширення діапазону їх застосування, в профілактичній спрямованості фармакотерапії на основі чітких знань клінічних проявів, ускладнень та наслідків захворювання. Ці результати мають світове визнання, оскільки відповідають найвищим стандартам. Їхню пріоритетність підтверджують численні патенти та авторські свідоцтва. Значна кількість монографій, статей у світових та вітчизняних виданнях, які мають високий індекс цитування, свідчить про визнання творчого доробка авторів світовою науковою спільнотою. Широке використання обговорюваних препаратів у повсякденній медичній практиці різних держав підтверджує велику практичну значущість результатів праці колективу авторів. В Україні ці препарати успішно сприяють вирішенню питання імпортозаміщення. Отже, результати роботи колективу авторів, безумовно, є корисними для суспільства. На підставі вищезазначеного вважаємо, що колектив авторів у складі Головенка М.Я., Павловського В.І., Карасьової Т.Л., Нікітіна Є.В., Єгорової А.В., Редера А.С., Стельмаха І.Б та Позігуна Д.В. цілком заслуговують на присудження Державної премії України.
Штриголь С.Ю.,.завідувач кафедри фармакології, доктор мед. наук, професор, Зупанець І.А, завідувач кафедри клінічної фармації, доктор мед. наук, професор. Націіональний фармацевтичний університет. Харків.

Николаев В. Г., чл.-корр. НАН Украины.

В силу своей профессиональной деятельности и собственного опыта я в достаточной мере знаю проблемы, возникающие перед исследователем, занимающимся разработкой и особенно внедрением в медицинскую практику оригинальных лекарственных средств. Необходимо, прежде всего, определить коммерческую привлекательность препарата, которая обусловлена уровнем заболеваемости конкретной патологией, степенью ее тяжести, величиной расходов на лечение, величиной выборки пациентов, страдающих данным заболеванием, длительностью курса терапии, возрастом больных и т.д. Кроме того, необходимо учитывать некоторые нюансы, связанные с материально-техническими и финансовыми возможностями разработчика и будущего производителя. Рост затрат на разработку новых лекарственных средств связан также с ужесточением требований общества к качеству и безопасности фармацевтических средств. И в этом плане Украина не является исключением. Поэтому очень отрадно, что в нашей стране существуют коллективы способные решать важную проблему снабжения фармацевтического рынка высококачественными препаратами такого необходимого сегмента как психотропные и иммуннотропные медикаменты. Среди этих препаратов особое место занимает амиксин - вещество индуктор интерферона. Его прототип тилорон в достаточной степени был изучен и в нашем институте в качестве препарата для лечения онкологии. Инициаторами этой работы в свое время были академики А.В.Богатский и Р.Е.Кавецкий. В настоящее время амиксин апробирован во многих клиниках Украины и России и нашел широкое применение при лечении инфекционных заболеваний. Считаю, что работа «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імуноттропної дії» относится к пионерским в нашей стране, соответсвует мировым стандартам по фундаментальным и прикладным критериям, поэтому заслуживает присуждения Государственной премии.
Зав. отделом физико-химических механизмов сорбционной детоксикации Института экспериментальной патологи, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины.•

Erdal Agar, Prof., Dr.

I am familiar with the work of the scientists of A.V. Bogatsky Physical-Chemical Institute NAS of Ukraine because of joint project with them. The colleagues involved in this project are well-known not only in Ukraine but worldwide. Their recent discoveries related to synthesis of derivatives of 1,4-benzdiazepine, are very important for both medicinal chemistry and pharmacy.I fully support the nomination of the work by the scientists of the Bogatsky Physical-Chemical Institute and their colleagues for the State Prize in Science.
Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey.

Сергій Ярмолюк, доктор хiмiчних наук наук

Розробка та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів є надзвичайно складним та вартісним процесом, особливо у сучасних реаліях. Саме таку не просту мету обрали для себе науковці Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України. Авторами запропоновано повний цикл отримання нових фармацевтичних препаратів: починаючи з розробки спрощених методів синтезу низки біологічно-активних речовин і закінчуючи організацією промислового виробництва готових лікарських засобів у відповідності до Європейських стандартів належної виробничої практики (GMP). Результатом тривалої та складної праці стали нові ліки із психотропними та імуностимулюючими механізмами дії - «Феназепам ІС», «Гідазепам ІС», «Аміксин® ІС» та «Левана® ІС». Цінним є те, що представлені препарати відповідають національним та міжнародним стандартам. Про високий рівень роботи свідчить велика кількість публікацій (понад 300), у тому числі англомовних. Розроблені вченими лікарські засоби запатентовано та введено в обіг не лише на теренах України, а й за її межами. На мою думку автори безумовно заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор, завідувач відділу комбінаторної хімії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

В.В.Кальниш, професор

Розробка, що представлена Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, є завершеним проектом, спрямованим на впровадження в медичну практику нових психотропних препаратів. Така значимість представленої роботи обумовлена тим, що нинішній стан психічного та фізичного здоров’я населення викликає значне занепокоєння. Його погіршення спричинене ускладненням життя і діяльності людей, підвищеними вимогами до їх психофізіологічних можливостей, які надалі зростатимуть. Окрім того, загальні проблеми загострюються через події на Сході України. Особливо це стосується військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, що пов’язано з пораненнями, фізичним та психічним виснаженням, формуванням у них ознак гострого і хронічного стресу тощо. З огляду на це потрібна розробка та застосування численних профілактичних і лікувальних заходів, в тому числі впровадження в медичну практику сучасних фармакологічних відновлювальних засобів.
Найважливішим медичним завданням підвищення боєздатності Збройних сил України є: підготовка громадян до служби в армії; збереження боєздатності військовослужбовців, які задіяні в збройному конфлікті на Сході нашої країни; відновлення функціонального стану і працездатності військовослужбовців, які виходять на відпочинок; забезпечення високої працездатності військовослужбовців, які виконують спеціальні завдання і ін. У всіх цих випадках у людей, які відчувають фізичні та емоційні перенавантаження, розвивається стомлення, а в подальшому перевтома і хронічна втома. Одним із потужних засобів, що протистоять швидкому розвитку несприятливих станів, є фармакологічні засоби, які покликані не усувати ефект формування цих станів, а по можливості віддаляти їх наступ, розширювати функціональні можливості і безпечний інтервал функціонування організму людини. Для людей з сформованим передпатологічним станом розроблені авторами фармакологічні засоби дозволять підвищити тонус і резистентність їх організму, можливість швидше відновити свої сили і психофізіологічні можливості.
Безумовним досягненням авторів стало створення в Україні оригінальних фармакологічних засобів, що відрізняються меншою токсичністю і більш короткою дією, пов'язаних з поліпшенням клітинного метаболізму, стабільним наростанням в часі відновленням і вдосконаленням центральної регуляції функцій органів і систем, що втягуються для здійснення професійної діяльності. Вважаю, що колектив авторів роботи "Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії" (Головенко М.Я., Павловський В.І., Карасьова Т.Л., Нікітін Є.В., Єгорова А.В., Редер А.С., Стельмах І.Б., Позігун Д.В.) заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., професор кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичноїакадемії

Бутенко Г.М. акад. НАМН України, член-кор. НАН України, член

Робота присвячена розвитку наукових підходів до розробки та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з психотропними та імуностимулюючими механізмами дії. Робота складається з фундаментальних досліджень та хіміко-технологічних розробок і доведена до стану реєстрації розроблених препаратів Державним регулюючим органом та їх виходу на фармацевтичний ринок. Запропоновані препарати добре відомі в Україні. В їх створенні брали участь фахівці, широко відомі у своїй галузі, так само, як і наукові заклади, на базі яких проводилась робота. Впровадження в широку медичну практику, а також ведення робіт з створення власного замкнутого циклу виробництва препаратів цієї серії на території України, дозволяє багатьом підприємствам та науково-дослідним інститутам збільшити кількість робочих місц, підвищити заробітну плату працівникам та збільшити податкові відрахування у Державний бюджет, що сприяє розвитку фармацевтичної галузі України. Тому вважаю, що дана робота та її автори заслуговують на здобуття Державної премії України у 2017 р.
д.м.н., проф. лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. О. Богомольця НАН України, премії НАМН України. Директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України.

А.І. Вовк, член.-кор. НАН України

Робота, що представлена Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, є грунтовним і завершеним проектом, і його виконання має фундаментальне і практичне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Розроблені наукові підходи забезпечили організацію виробництва та впровадження нових психотропних та імуннотропних лікарських засобів, що важливо для вітчизняної медицини. Вважаю, що авторський колектив цієї роботи заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
докт.хім.наук, проф. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Чекман Іван Сергійович, член-кор. НАН і НАМН України

Розробка та впровадження в медичну практику нових психотропних препаратів має важливе значення для сучасної медицини. Колектив авторів, які претендують на Державну премію України, вивчає і впроваджує в медичну практику нові транквілізатори, препарати, які вже широко застосовуються в медичній практиці. Слід відмітити, що це оригінальні вітчизняні медикаменти, що розроблені спільно з російськими вченими. Позитивним аспектом цієї теми є те, що не тільки розроблено і всебічно вивчено фармакологічні, токсикологічні та клінічні властивості транквілізаторів, але й також налагоджений їх промисловий випуск. Не менш важливе значення мають фундаментальні дослідження, що стосуються виявлення фармакологічних активностей, механізмів дії, методів синтезу, просторової будови, взаємозв'язків «будова-дія», надзвичайно важливих для цілеспрямованого синтезу нових біоактивних сполук. Насьогодні препарати феназепам, гідазепам, левана, аміксин є не тільки в аптеках України, але і в аптеках Росії, Грузії, Азербайджану, Латвії, Швейцарії. Результати проведених досліджень висвітлені у монографіях, наукових статтях, виступах як на вітчизняних, так і на міжнародних конференціях, конгресах. Колкективу авторів роботи " Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імуноттропної дії " вважаю доцільним присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Зіменковський Б.С., член-кор. НАМН України

Представлено комплексну багатогранну працю, результати якої мають як фундаментальний, так і прикладний характер. Багаторічні дослідження світового рівня великого колективу, що включають хімічні медико-біологічні та фармацевтичні напрями, дозволили авторам запропонувати і впровадити в медичну практику нові психотропні та імунотропні лікарські препарати, або нові лікарські форми: феназепам, левана, аміксин, гідазепам та ін. Вони зареєстровані не лише в Україні, але і за її межами. Авторами розроблені лабораторні та промислово-технологічні регламенти синтезу відповідних фармацевтичних субстанцій і готових лікарських форм, їх стандартизації тощо. Тобто зроблено усе: від задуму на папері, у колбі - до випуску готових ліків. Не менш важливе значення мають фундаментальні дослідження, що стосуються виявлення фармакологічних активностей, механізмів дії, методів синтезу, просторової будови, взаємозв'язків «будова-дія», надзвичайно важливих для цілеспрямованого синтезу нових біоактивних сполук. Новаторську складову роботи підтверджують одержані патенти та авторські свідоцтва на винаходи. Про важливість одержаних наукових результатів свідчать монографії, численні публікації з високим h-індексом. Вважаю, що подана на конкурс комплексна наукова робота за її важливістю, фундаментальним і прикладним значенням, науковою і практичною цінністю, новизною та актуальністю абсолютно варта відзначення, а її автори заслуговують присудження звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України за 2017 рік.
Доктор фармацевтичних наук, професор, прфесор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.•

Oleg. Timofeev, PhD, Brunswick Laboratories, MA, USA

I am writing in enthusiastic support of the nomination of the team of scientists of the Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. In many ways exceeding the challenging requirements and expectations for the award, the outstanding group of scientists is well known for their accomplishments. They successfully went through the all stages of drug development – from the development of the compounds, pre-clinical testing (animal studies), metabolites profiling and identification, all the phases of clinical studies, to the approval by the Ukrainian lows and international regulations, registration and manufacture under GMP rules, and marketing. All the drugs are well known and can be purchased in many European countries and in Northern America.
I fully support the nomination of this hardworking multidisciplinary team of scientists for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Max Kopanitsa, PhD, COO, Synome Ltd, Cambridge, UK

Several decades of a dedicated effort by the multidisciplinary consortium of academic scientists, clinicians and entrepreneurs from Ukraine and Russian Federation led to the development of a productive pipeline of promising drug leads that culminated in creation of several effective 1,4-benzodiazepine drugs, such as Phenazepam, Gidazepam and Cinazepam, as well as validation of the innovative immunostimulator Amixin. Among outstanding features of this achievement, I would emphasise its academic excellence, clinical testing rigour and excellent practical implementation. Proven evidence of the market demand for these drugs outside Ukraine indicates that the present body of work sets a rare example of industrial potential of Ukrainian fundamental science. Also, I would particularly note the fact that this consortium was instrumental for promoting careers in science of many Ukrainian young scientists. In conclusion, I fully support the nomination of the work by the scientists of the Bogatsky Physico-Chemical Institute and their colleagues for the State Prize in Science. I firmly believe that this award would strengthen academic potential of this consortium and help Ukrainian scientists to establish new world-wide collaborations in the biomedical field.

Кулюк Л.Л., академик АН Молдовы

На соискание Государственной премии Украины представлена работа в области синтеза, изучения строения и реакционной способности новых типов гетероциклических соединений, производных 1,4-бенздиазепина, флуорен-9-она и 9,10-антрахинона, выполненная сотрудниками Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, являющимися представителями одной из широко известных современных химических школ в области органической, биоорганической и аналитической химии, основоположниками которой были академики А.В. Богатский, Н.С. Полуэктов и нынешний директор Института академик С.А. Андронати. Выполненные на высоком теоретическом и экспериментальном уровне, эти фундаментальные исследования были положены в основу создания новых технологий синтеза и использования в практических целях инновационных, ранее неизвестных веществ, нашедших применение в широкой медицинской практике. Участники творческого коллектива широко известны своими новаторскими достижениями в области фундаментальной и прикладной химии и промышленной химической технологии, являются специалистами высочайшей квалификации, результаты их научной деятельности снискали им безусловный авторитет и признание мирового научного сообщества. Опубликованные в ведущих мировых научных изданиях статьи и монографии ученых коллектива широко цитируются, высокий индекс Хирша исследователей является наглядным свидетельством их исключительной публикационной активности. Работы этой школы исследователей хорошо известны в нашем Институте благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству представителей Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН с кристаллографами Института прикладной физики АН Молдовы.Нет сомнений, что работа творческого коллектива ученых Головенко Н.Я., Павловского В.И., Карасевой Т.Л., Никитина Е.В., Егоровой А.В., Редера А.С., Стельмаха И. Б и Позигуна Д.В., заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Профессор, директор Института прикладной физики АН Молдовы, академик-координатор отделения естественных и точных наук Академии наук Молдовы.

Eugene Muratov, PhD, Prof. University of North Carolina, USA

I am familiar with the work of the scientists of A.V. Bogatsky Physical-Chemical Institute NAS of Ukraine because of several joint projects with them. The colleagues involved in this project are well-known not only in Ukraine but worldwide. Their recent discoveries related to synthesis of derivatives of 1,4-benzodiazepine, fluoren-9-one, and 9,10-antrachinone are very important for both medicinal chemistry and pharmacy. The authors did not limit themselves to traditional approaches but also use computational modeling (QSAR analysis) to prioritize and design new compounds with desired properties. It was highlighted in the recent monograph "Application of computational techniques in pharmacy and medicine" (2015). I strongly support this study for the Premium and wishing success to the authors.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.