Офіційний веб сайт

Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів

р6

 

Автори:

Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І., Пастушенко М.Г., Василенко О.І., Пуха В.М.

 

Представлена Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

 

Створено та впроваджено в серійне виробництво нові покоління універсальних зернових вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових сепараторів з підвищеними функціональною стабільністю, надійністю та розширеними технологічними можливостями, які забезпечують зростання продуктивності та якості процесів сепарування (ПС).

Для керування та розрахунку технологічних показників продуктивності та якості ПС зернових сумішей (ЗС) запропонована нова концепція моделювання внутрішньошарових процесів у сумішах, що сепаруються, з інтенсифікаторами різних типів.

Розроблено математичні методи розрахунків процесів вібро-,  вібровідцентрового і вібропневмовідцентрового сепарування широкого спектру ЗС, очищення повітряних потоків вібросепараторів і зерна від легких солом’яних і пилоподібних домішок, очистки решіт від застряглих часток, а також динамічні, поверхневі й об’ємні інтенсифікатори, які підвищують технологічні показники продуктивності й якості.

Універсальні зернові вібровідцентрові сепаратори І і ІІ поколінь освоєно у серійному виробництві відкритих акціонерних товариств "Вібросепаратор" (м. Житомир) та "Завод ім. Фрунзе" (м. Харків) з середньорічними програмами випуску  понад 340 штук та 49500 штук відповідно. Продукція  експортується до Росії, Болгарії, Латвії, Молдови, Казахстану та  Білорусі.

Економічний ефект від впровадження зернових вібросепараторів склав понад  57 млн. грн.

Наукові результати роботи відображено в 4 монографіях, понад 80 статтях. Новизну технічних рішень захищено 22 авторськими свідоцтвами та 6 патентами. За даною тематикою захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в Українському  науково-дослідному інституті  прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва  імені Леоніда Погорілого 22 вересня 2011 року об 11 годині..

Надіслати коментар

Коментарі

Д.т.н.,проф.ГНУ ВСТИСП В.М.Дринча

В Российской Федерации инновационное научно-техническое обоснование создания новых поколений универсальных зерновых вибросепараторов,их успешная многолетняя эксплуатация давно известны.Поэтому поддерживаю авторов и представленную работу,как полностью отвечающие международным критериям к Лауреатам Госпремий в области науки и техники.Д.т.н.,проф.,Заслуженный изобретатель РФ,ведущий научный сотрудник Государственного научного учреждения Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии В.М.Дринча.

Дир-р філії ДП «ДПЗКУ» Ю.М. Гонтар

Вчасна післязбиральна обробка врожаю гарантує його збереженість. Тому вирішення цієї проблеми для зернопереробникiв є надзвичайно важливим. Вiбровiдцентровi зерновi сепаратори ВАТ «Вiбросепаратор» в зернопереробній галузі зарекомендували себе як найбільш високопродуктивні зерноочисні машини. Вони функціонально стабiльнi, успішно працюють з занадто засміченими зерновими сумішами, які не можуть просепарувати плоско-решітні сепаратори. Технологiчнi характеристики їх найкращі.
На нашому зернопереробному пiдприємствi сепаратор А1-БЦСМ-50-01 стабiльно працює з 2003р. Відмови, поломки вiдсутнi. Решета, їx очисники виробництва ВАТ «Завод iм.Фрунзе» є надійнми робочими органами, які забезпечують якість технологічного процесу сепарації.
Підтримуємо представлену на конкурс роботу колективом авторів ХНТУСГ iм. П.Василенка, ВАТ «Вiбросепаратор», ВАТ «Завод iм.Фрунзе», яка заслуговує Державної премії в галузі науки i техніки 2011 року.

Директор філії державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Буринський елеватор» Ю.М. Гонтар.

Дир-р КФХ «Колос» Юрескул Б.П.

Вібровідцентровий зерновий сепаратор ВАТ «Вібросепаратор» на нашому зернопереробному підприємстві працює з 2001 р. За цей період експлуатації відмови, поломки відсутні.
Технічна оцінка стану вібросепаратора після 10 років успішної експлуатації на засмічених, зволожених зернових сумішах свідчить про потужний потенціал цих машин. Саме такі сепаратори визначають своєчасність проведення післязбиральної обробки і збереженість врожаю.
Підтримуємо, як виробничники-споживачі цих машин, представлену роботу, автори заслуговують Державної відзнаки 2011 року.
Директор селянського (фермерського) господарства «Колос» Одеської обл. Білгород-Дністровського р-ну, с. Салгани, Юрескул Б.П.

Дир-р ТОВ ВКП «Авантаж» Шуляк В.К.

Вібровідцентровий зерновий сепаратор ВАТ «Вібросепаратор» на нашому зернопереробному підприємстві працює з 2003 р. За цей період експлуатації відмови, поломки відсутні.
Важливою технічною ланкою післязбиральної обробки врожаю є створені колективом авторів нові покоління вібровідцентрових зернових сепараторів. На нашому підприємстві це підтверджує ефективна експлуатація такого сепаратора.
Виробничники-аграрії-зернопереробники позитивно оцінюють роботу цих сепараторів і вважають заслуженим присудження колективу авторів Почесного звання Лауреатів 2011 року.
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційного підприємства «Авантаж» Хмельницької обл.(смт. Теофіпіль) Шуляк В.К.

Ген. дир. ПАТ «Приазов'є» В.А. Степанєц

Вібровідцентровий зерновий сепаратор ВАТ «Вібросепаратор» на нашому зернопереробному підприємстві працює з 1992 р. За цей період експлуатації відмови, поломки відсутні.
Майже 20-річний термін успішної роботи сепаратора свідчить про його технічну досконалість, високу надійність. Позитивні відгуки про роботу таких сепараторів є і в інших агро-, зернопереробних підприємствах районів нашої області.
Все це дає підстави підтримати представлену роботу як таку, що заслуговує Державної премії в галузі науки і техніки 2011 року.

Генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Приазов'є» Тельмановського району Донецької обл. (с. Новоселівка) В.А.Степанєц.

Дир-р ПП "Агрофірма Авангард" В.А. Гончар

Вібровідцентровий зерновий сепаратор ВАТ «Вібросепаратор» на нашому зернопереробному підприємстві працює з 2001 р. За цей період експлуатації відмови, поломки відсутні. Це надійна, високоефективна зерноочисна машина, яка спроможна здійснювати якісну сепарацію засмічених зернових сумішей при найвищій продуктивності та найменших питомих енергозатратах.
Модернізовані решета та їх очисники ВАТ «Завод іМ.Фрунзе» також є надійними робочими органами, що підвищують технологічні характеристики процесу сепарування зерна.
Надійність, довговічність, функціональна стабільність, найкращі питомі технологічні характеристики цих сепараторів - все ue дає підстави нам виробникам-споживачам стверджувати, що представлена робота колективом авторів заслуговує Державної премії в галузі науки і техніки 2011 року.

Директор приватного підприємства "Агрофірма Авангард" Білгород-Дністровського району Одеської обл. (с. Садове) В.А. Гончар

Директор "ІДКХП" В.А. Ісламов

Вібровідцентровий зерновий сепаратор Р8-БЦСМ-50 на Ізюмському державному комбінаті хлібопродуктів ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (Харківська область, Ізюмський район, с. Капитолівка) стабільно працює з 2000 року. Середньодобове навантаження складає близько 200 т, річне - більше 60 тис.т.
В технологічному процесі комбінату сепаратору відведена важлива функція очистки зернових сумішей. За роки експлуатації сепаратор характеризується як високопродуктивна, високонадійна зерноочисна машина.
Як виробничники підтримуємо подану колективом авторів ХНТУСГ ім. П.Василенка, ВАТ "Вібросепаратор", ВАТ "Завод ім. Фрунзе" конкурсну роботу, яка гідна почесної нагороди Державної премії в галузі науки і техніки 2011 року.
Директор Філії державного підприємства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Ізюмський комбінат хлібопродуктів" В.А. Ісламов.

Директор СФГ "Калина" Кулінічев О.О.

На нашому виробництві вібровідцентрові зернові сепаратори Р8-БЦСМ-50-01, СВС-25-01 зарекомендували себе як надійні високопродуктивні універсальні зернові сепаратори, які забезпечують ефективну очистку зерна від пилу, легких домішок, а також його ефективне сепарування по фракціям.
Завдяки універсальності сепаратори стабільно працюють на нашому підприємстві з 2002 року. За цей час поломки, відмови відсутні. В технологічному процесі післязбиральної обробки врожаю ці зерноочисні машини є важливою його складовою, від якої залежить ефективність роботи підприємства в цілому.
Виробничники-споживачі продукції ВАТ «Вібросепаратор» і ВАТ «Завод ім. Фрунзе» підтримують представлену на конкурс науково-технічну роботу, яка заслуговує нагородження Державною премією в галузі науки і техніки 2011 року. Це буде схвально сприйнято виробничою спільнотою зернопереробників України.
Директор селянського фермерського господарства "Калина" Вовчанського району Харківської обл. Кулінічев О.О.

Гол. інж. ДП "НКХП"С.О. Провоторов

На Новопокровському комбінаті хлібопродуктів (Харківська обл., Чугуївський р-н., смт. Новопокровка)сепаратор А1-БЦСМ-100 працює з 1995року. В цілому середньодобове навантаження складає близько 500 т, річне - 150 тис.т.
За роки експлуатації вібровідцентровий сепаратор зарекомендував себе як високонадійна, продуктивна зерноочисна машина, яка в повній мірі забезпечує технологічний цикл комбінату. Поломки, відмови сепаратора відсутні.
В складних технологічних умовах сепарації занадто засміченого зерна, що має місце в останні роки, віброцентровий універсальний сепаратор А1-БЦСМ-100 працює стабільно, забезпечує високу якість очистки.
Як виробничники підтримуємо подану колективом авторів ХНТУСГ ім. П. Василенка, Ват "Вібросепара-тор", ВАТ "Завод ім. Фрунзе" конкурсну роботу, яка гідна почесної нагороди Державної премії в галузі науки і техніки 2011 року.
Гол. інженер Державного підприємства "Новопокров-ський комбінат хлібопродуктів" С.О. Провоторов.

Д.т.н.,проф. БелГСХА УЖЫК В.Ф.

Д.т.н.,проф.,проректор по научной работе Белгородской гос.с.х.академии,Заслуженный работник высшего образования России В.Ф.Ужик.Виброцентробежные сепараторы многие годы эксплуатируются в Российской Федерации.Надежные машины,с высокой производительностью и наилучшими показателями качества сепарирования.Присуждение авторам Почетной награды будет оправданным, положительно будет воспринято и нашей научной,и производственной общественностью.

Д.т.н.,проф. БГАТУ В.М.Капцевич

За такими высокопроизводительными зерновыми сепараторами,которые производит Украина,и настоящее,и будущее послеуборочной обработки зерна.Работа важная,имеет международное признание,в том числе и в Белоруссии.Д.т.н.,проф.,зав.кафедрой технологии металлов Белорусского гос. аграрного технического университета В.М.Капцевич.

Д.т.н.,проф.МАИУ С.П.Казанцев

Российская Федерация является потребителем продукции известных машиностроительных заводов Украины ОАО"Вибросепаратор" и ОАО"Завод им. Фрунзе",о чем красноречиво свидетельствуют сайты многочисленных фирм,поставляющих зерноочистительную технику.По отзывам потребителей виброцентробежные сепараторы зарекомендовали себя с отличной стороны.Конкурсная работа заслуживает всяческой поддержки,имеет международное значение.Д.т.н.,проф.,зав.каф.деталей машин и подъемно-транспортных машин,декан ф-та технического сервиса Московского государственного агроинженерного университета им. В.П.Горячкина С.П.Казанцев.

Д.т.н.,проф.Бел.ГАТУ М.А.Прищепов

В Белоруссии широко известны и хорошо зарекомендовали себя виброцентробежные зерновые сепараторы.Это надежные,высокопроизводительные зерноочистительные машины,успешно работающие как в хозяйствах на зерноочистительных комплексах типа ЗАВ,так и на элеваторах,где обрабатываются большие объемы зерна.Известны и научная школа Украины по вибросепарированию зерна,и машиностроительные заводы ОАО"Вибросепаратор"(г. Житомир),ОАО"Завод им. Фрунзе"(г.Харьков).Поддерживаю представленную работу как имеющую внедрение в сельское хозяйство и Украины,и Белоруссии.
Д.т.н.,проф.,проректор по научной работе Белорусского государственного аграрного технического университета М.А.Прищепов.

Д.т.н.,проф.,Ген. констр."ХМЗ"Шуринов В.А.

Создание отечественных машин весьма актуально и авторы заслуживают Почетного звания Лауреатов.Особенно работа ценна тем,что новые поколения вибросепараторов по своим удельным технологическим характеристикам лучшие в мире,позволяют эффективно очищать зерно в самые сжатые сроки.А это сохранность урожая,продовольственная безопасность страны.Такие машины обладают потенциалом,они смогут успешно работать и при возрастании объемов выращиваемого зерна.Именно ключевой задачей сельского хозяйства Украины на ближайшие годы является ускоренное и стабильное наращивание производства зерна.Поддерживаю работу,созданную коллективом авторов,как полностью соответствующую критериям Комитета по Гос. премиям в области науки и техники. Генеральный конструктор НПП "Херсонский машиностроительный завод",д.т.н.,проф.,академик МИА,четырежды лауреат Государственных премий СССР,России и Белоруссии Шуринов В.А.A

Д.т.н.,проф. ХНАДУ Венцель Е.С.

Украине, как аграрной стране,предстоит ежегодно наращивать производство зерновых,следуя мировым тенденциям рынка.Поэтому надо приветствовать такую работу,а авторы за создание лучших в мире новых поколений зерновых сепараторов заслуживают звания Лауреатов.Д.т.н.,проф.,зав. кафедры строительных и дорожных машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Венцель Е.С.

Д.т.н.,проф. НТУ "ХПИ" Сокол Е.И.

Поддерживаю представленную на конкурс работу как таковую,что полностью отвечает предъявляемым требованиям:высокий и современный уровень научно-технического обеспечения,создание и внедрение в производство машиностроительных заводов новых поколений зерновых сепараторов,что имеет для сельского хозяйства,пищевой безопасности страны огромное значение.Д.т.н.,проф.,первый проректор НТУ "ХПИ" Е.И.Сокол.

Д.т.н.,проф. ВНТУ В.I.Савуляк

Державне значення конкурсноi роботи полягае в вирiшеннi надзвичайно важливоi науково-технiчноi проблеми збереження врожаю.Високий науковий рiвень роботи,серiйне впровадження нових поколiнь зернових сепараторiв,якi продаються за кордон-свiдчення можливостi конкурсного успiху,який буде схвально сприйнятий науковцями i виробничниками.Д.т.н.,проф.,зав.каф.технологiй пiдвищення зносостiйкостi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету В.I.Савуляк.

Д.т.н.,проф. ТНТУiм.I.Пулюя Стухляк П.Д.

Широке застосування в роботi сучасних комп'ютерно-iнтегрованих середовищ дало можливiсть створити ергономiчнi,технологiчно високоефективнi,а головне, вiтчизнянi зерновi вiбросепаратори.Проведене математичне моделювання процесiв забезпечило успiшнiсть iнтенсифiкацii на якiсно новому рiвнi.Пiдтримую роботу i авторiв як таких,що вiдповiдають вимогам Державних нагород.Д.т.н.,проф.,зав. кафедрою комп'ютерно-iнтегрованих технологiй Тернопiльського нацiонального технiчного унiверситету iм.I.Пулюя П.Д.Стухляк.

Д.т.н.,проф. ХМУ Диха О.В.

Вiдома работа,вiдомий в Украiнi колектив науковцiв.Тому результат творчоi спiвпрацi з виробничниками привiв до створення нових бiльш продуктивних поколiнь унiверсальних зернових вiбросепараторiв.Робота варта,а автори гiднi присвоення Високоi державноi вiдзнаки.Д.т.н.,проф.,зав.кафедри зносостiйкостi i надiйностi машин Хмельницького нацiонального унiверситету Диха О.В.

Д.т.н.,проф. ОГАУ А.В.Мальцев

Хлеб всему Голова-это известная истина.Поэтому представленная работа имеет особую актуальность и значимость.Созданы конкурентноспособные отечественные машины,решающие сегодня и завтра проблему сохранности урожая,а значит и продовольственную безопасность Украины.Нет сомнений в том,что такая работа и ее авторы должны быть отмечены Почетной наградой,как вполне этого заслуживающие.Д.т.н.,проф.,зав.кафедрой эксплуатации и ремонта машинно-тракторного парка Одесского государственного аграрного университета А.В.Мальцев.

Д.т.н.,проф. ОГАУ А.М.Евдокимова

Послеуборочная обработка зерна чрезвычайно важна для сохранности урожая,особенно своевременная и в самые сжатые сроки.Это и обеспечивают созданные авторами наиболее производительные универсальные зерновые сепараторы с лучшими в мире технологическими характеристиками.Эти машины широко применяются в сельском хозяйстве,в зерноперерабатывающей отрасли,успешно заменили устаревшее оборудование,решили важную народнохозяйственную проблему.Научно-техническое обеспечение выполнено известной в Украине научной школой.Поддерживаю работу и ее авторов как достойных Государственной премии в отрасли науки и техники.Д.т.н.,проф.,зав.кафедрой механизации и автоматизации с.х. производства Одесского государственного аграрного университета А.М.Евдокимова.

Д.т.н.,проф.НУ "Львiвська полiтехнiка" Кузьо I.В.

Представлений цикл науково-дослiдних,проектно-конструкторських робiт,завдячуючи яким створенi найсучаснiшi унiверсальнi зерновi сепаратори,що впровадженi в серiйне виробництво,а також авторський колектив заслуговують звання Лауреатiв Державноi премii. Спiльнота науковцiв-вiбрацiйникiв Украiни знайома з етапами роботи,що доповiдалися на мiжнародних науково-практичних конференцiях,де мали схвалення.Д.т.н.,проф.,завiдувач кафедри механiки та автоматизацii машинобудування Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" Кузьо I.В.

Д.т.н.,проф.НУБиП А.И.Бойко

Авторы решили актуальную научно-техническую проблему.Созданы новые поколения зерновых сепараторов с наилучшими в мире технологическими характеристиками,обеспечивающие приоритет Украине в удельных показателях производительности и энергопотребления.Функционально стабильные и надежные машины.Работа,представленная на конкурс,имеет государственное значение и заслуживает соответствующего награждения.

Лаур.Гос.прем.Укр.,д.т.н.,проф.Павлюк Р.Ю.

Украина-аграрная страна,которой предстоит увеличить резко производство зерна.Для послеуборочной обработки урожая крайне нужны высокопроизводительные сепараторы.Такие машины и созданы коллективом авторов,с фундаментальным научным обеспечением.По своим показателям они лучшие в мире.Поэтому работа и авторы заслуживают Почетных наград.Лауреат Государственной премии Украины,д.т.н.,проф.ХГУПТ Р.Ю.Павлюк

Д.т.н.,проф.ХНАДУ Полянский А.С.

Конкурсная работа ценна решением научно-технической проблемы интенсификации послеуборочной обработки зерна.Созданные новые поколения высокопроизводительных универсальных зерновых сепараторов способны и в будущем при увеличении объемов зерна эту проблему решать.Поэтому присуждение авторам работы высокого звания Лауреатов будет заслуженным. Д.т.н.,проф.,зав.лабораторией надежности машин,проф. кафедры технологии машиностроения и ремонта машин ХНАДУ Полянский А.С.

Д.т.н.,проф.,чл.-кор.НААН А.С.Кушнарев

На протяжении многих лет имею честь наблюдать плодотворное сотрудничество известной научной школы с заводами сельхозмашиностроения,результатом которого стали выпускаемые новые поколения отечественных зерноочистительных машин с наилучшими технологическими характеристиками.За проделанный огромный объем изыскательских,проектно-конструкторских,технологических работ на базе новых научных концепций,положений считаю,что авторы достойны Почетного звания. Главный научный сотрудник УкрНИИ прогнозирования и испытаний техники для с.х.производства им. Л.Погорелого,д.т.н.,чл.-кор.НААН,проф.Кушнарев А.С.

Д.т.н., проф. ТНТУ Рибак Т.І.

Спільні з виробництвом здобутки наукової школи з вирішення проблеми інтенсифікації післязбиральної обробки зерна відомі спільноті науковців України. Роботу, яка представлена, підтримую. Автори гідні присудження звання Лауреатів Державної Премії України.
Д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної механіки і сільскогосподарського машинобудування Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Рибак Т.І.

Д.т.н.,проф.,чл.-кор.НААН Черновол М.И.

Поддерживаю представленную на конкурс работу,знаком с ее результатами,решившими важную для Украины научно-техническую проблему по интенсификации послеуборочной обработки зерна.Считаю,что авторы достойны Почетного звания Лауреатов Ректор КНТУ,Засл. работник науки и техники Украины,чл.-кор.НААН,проф.М.И.Черновол

Dr. Vasiliy Krivtsov, Ford Motor Co., USA

Alas, I'm not familiar with all details of the project in question, but I do know other works of professors Tischenko and Mazorenko. I'd like to submit that professionals of their caliber certainly deserve a serious consideration as contenders for a National Science and Technology Award. Should you have any questions about my recommendation, please feel free to contact me at vkrivtso@ford.com

Владимир Гуревич, канд. техн. наук, инженер-специалист

Работа имеет большое значение для развития сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности населения мира.
Поддерживаю и желаю успеха авторам работы.

Владимир Гуревич
канд. техн. наук, инженер - специалист
Электрической Компании Израиля