Офіційний веб сайт

Створення теоретичних моделей накопичення розсіяних пошкоджень у конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складному малоцикловому навантаженні

  М12


Автори: Халімон О.П., Яхно Б.О.


 


Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".
Создание теоретических моделей накопления рассеяных повреждений в конструкционных материалах и элементах конструкций при сложном малоцикловом нагружении


Авторы: Халимон А.П., Яхно Б.О.


 


Development of theoretical models and methods to predict residual strength and life of structural elements with scattered damage


Authors: Khalimon А., Yakhno B.


 


Кількість публікацій:24 статі, в т.ч. 3 одноосібних.


 


Авторами розроблено узагальнену феноменологічну модель накопичення розсіяних пошкоджень при пружно-пластичному деформуванні, узагальнено метод прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій при складному малоцикловому навантаженні та досліджено кінетику накопичення пошкоджень в матеріалах та елементах при такому навантаженні.


Для виконання роботи використовувались оригінальні методики і спеціальні випробувальні стенди, розроблені на кафедрі механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ", що дало змогу проводити дослідження кінетики накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складних режимах малоциклового експлуатаційного навантаження.


Основні результати роботи перевірялись в Інституті механіки Отто-фон-Геріке університету м.Магдебург (Німеччина), та Політехніці Вроцлавській (Республіка Польща).


  Результати роботи впроваджено на ВАТ  "Мотор Січ", ВАТ УкрНДІАТ, ВАТ "ВНДІАЕН", ЗАТ "НВО "Гідромас" та  в Польщі (KWB TUROW SA).