Офіційний веб сайт

Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління

р20

 

Автори:

Безручко К.В., Борщов В.М.,Замірець М.В.,Замірець О.М.,Лістратенко О. М.,

Перекопський І.Т., Романовський О.В, Семенов Л.П., Туркін І. Б., Шовкопляс Ю.А.

 

Представлена Державним підприємством «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування».

 

Зусиллями авторського колективу в Україні створено сучасні і конкурентоспроможні системи електрозабезпечення космічних апаратів різного призначення.

Наукова новизна роботи полягає в розробці інноваційного способу виготовлення арсенід-галієвих та кремнієвих модулів сонячних батарей на гнучкому лакофольговому алюміній-поліамідному діелектрику, в комплексному підході до одержання математичних моделей джерел і накопичувачів енергії та в систематизованому теоретичному та експериментальному дослідженні дифузійних процесів з твердотільних джерел та рідинорозчинних композицій разом з процесами зовнішнього гетерування.

Виконані авторами розробки дозволили досягти питомої потужності вітчизняних сонячних батарей по площі – (190-380) Вт/м2 і питомої потужності по масі (100-180) Вт/кг, що відповідає світовому рівню.

В умовах космічного польоту реалізовані нові системи космічних виробів малого класу (,,Мікрон”, ,,Січ-2”, ,,EgyptSat-1”) . Економічний ефект  від впровадження роботи склав понад 17  млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 3 монографіях, 77 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами і патентами Захищено 2 докторські  та 5  кандидатських  дисертацій.