Офіційний веб сайт

Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в УКраїні

М78

 

Автор: Галат М.В.3, к.в.н.

 

Представлена Національнимуніверситетомбіоресурсів і природокористування України

 

У науковій роботі викладено матеріали щодо сучасного поширення змішаних інвазій коней та вдосконалення зажиттєвої їх діагностики. Для підрахунку кількості яєць гельмінтів в 1 г фекалій запропонована лічильна камера.

Для боротьби із змішаними інвазіями (аноплоцефалідози та нематодози) однокопитних тварин запропоновано сучасний лікарський засіб широкого спектру дії – гельмісан™.

За результатами досліджень розроблено Технічні умови України № 24.4-14332579-050:2008 від 17 грудня 2008 року та настанову із застосування створеного препарату, а також видано «Рекомендації щодо діагностики і заходів боротьби з гельмінтозами непарнокопитних тварин» (2008).

 

Кількість публікацій:    20  наукових  публікацій,в т.ч.  3 навчальні посібники, 9  статей, 8  тез доповідей, 3 патенти. 

Надіслати коментар

Коментарі

Пономар Сергій Іванович

Пономар Сергій Іванович
Переконаний в тому, що наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)", зважаючи на її актуальність, наукову новизну та практичне значення заслуговує на присвоєння премії Президента України. Її матеріали з уточнення епізоотичної гельмінтозної ситуації, розробки та впровадження кількісного методу гельмінтологічних досліджень, нового антигельмінтного засобу "гельмісан" та ефективних схем його використання значною мірою підіймають на якісно вищий рівень систему заходів боротьби з паразитозами однокопитних.
Завідувач кафедри паразитології та фармакології Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат біологічних наук Пономар Сергій Іванович, тел. 0931691047, 0456357545.

Бойко Г.В.

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є досить актуальною у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України.

Кандидат ветеринарних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Бойко Г.В.
Контактний телефон: 0679975088.

Радченко Анатолій Миколайович

Вважаю, що представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є нині досить актуальною, має практичне значення у роботі фахівців ветеринарної медицини і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Полковник, кандидат ветеринарних наук, Радченко Анатолій Миколайович.
Контактний телефон: 0674256573.

Борисевич Володимир Борисович

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною у вирішенні питань оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Борисевич В.Б.

Новіцька О.В.

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Новіцька О.В.
Контактний телефон: 0974622732.

Наумчук Василь Васильович

Вважаю, що представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною з питань оздоровлення коней від паразитарних хвороб. Має практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України.

Заступник начальник головного управління ветеринарної медицини Київської області,
Наумчук Василь Васильович.
Контактний телефон: 0977540959.

Могила Григорій

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною у вирішенні питання оздоровлення коней від гельмінтозів. Має практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Провідний лікар-епізоотолог Дніпропетровської державної лікарні ветеринарної медицини,
Могила Григорій.
Контактний телефон: 0984388603.

Євтушенко Анатолій Федорович

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заслужений ветеринарний лікар України, кандидат ветеринарних наук, доцент, Євтушенко А.Ф.

Петренко Олег Федосійович

Вважаю, що представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною з питань оздоровлення коней від паразитарних хвороб. Має практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії ім. професора І.О. Поваженка НУБіП України, Заслужений працівник ветеринарної медицини України, Петренко Олег Федосійович.

Ляпунов Микола Васильович

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заслужений ветеринарний лікар України, Ляпунов Микола Васильович.
Контактний телефон: 0676569033.

Губська Л. І.

Вважаю, що наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є значним внеском в розвиток ветеринарної медицини України і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Головний лікар Ніжинської державної лікарні ветеринарної медицини Чернігівської області,
Губська Л.І.
Контактний телефон: 0661549425.

Баль-Прилипко Л.В.

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Декан факультету стандартизації і якості продукції, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Баль-Прилипко Л.В.
Контактний телефон: 0674018672.

Роговська Ірина Василівна

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною у вирішенні питання оздоровлення коней від гельмінтозів. Має практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України.

Завідувач державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Роговська І.В.
Контактний телефон: 0672771186.

Костюк Володимир Кіндратович

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є досить актуальна у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Костюк В.К.
Контактний телефон: 0973578165.

Бородай Віталій Петрович

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Бородай Віталій Петрович.
Контактний телефон: 0677877943.

Бородиня В.І.

Вважаю, що представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є нині досить актуальною, має практичне значення у роботі фахівців ветеринарної медицини. Тому, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кандидат ветеринарних наук, доцент, Бородиня В.І., НУБіП України.
Контактний телефон: 0679348594.

Четвертак Тетяна

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є досить актуальна у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України.

Провідний лікар-епізоотолог державної клініки ветеринарної медицини м. Запоріжжя, Четвертак Тетяна.
Контактний телефон: 0979650518.

Сухонос Віктор Петрович

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є досить актуальна у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України.

Доктор ветеринарних наук, професор Сухонос В.П.
Контактний телефон: 0977558936.

Рудик Станіслав Костянтинович

Вважаю, що наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є значним внеском в розвиток ветеринарної медицини України і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Рудик С.К.
Контактний телефон: 0507629372.

Шевченко Ольга

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лікар ветеринарної медицини Головного управління державного комітету ветеринарної медицини України, Шевченко О.П.
Контактний телефон: 0502119921.

Павленко Олег Іванович

Наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною в оздоровленні коней від паразитів. Вона має практичне значення завдяки лічильній камері для діагностики гельмінтозів та препарату "Гельмісан". Результати роботи підтверджені посібниками, патентами, технічними умовами та методичними рекомендаціями, тому заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кандидат ветеринарних наук, доцент Павленко О.І.
Контактний телефон: 0502360978.

Мельник Олег Петрович

Наукова робота "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" М.В. Галат є актуальною у питаннях оздоровлення коней від гельмінтозів і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри анатомії ім. акад. Касьяненка
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Мельник О.П.
Контактний телефон: 0506436548.

Засєкін Дмитро Адамович

Наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є значним внеском в розвиток ветеринарної медицини України і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри санітарії та гігієни тварин
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Засєкін Д.А.
Контактний телефон: 0679777931.

Козятинський Євген

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора Хмельницької зональної державної лабораторії ветеринарної медицини, Козятинський Є.В.
Контактний телефон: 0971953318.

Ніщеменко Микола Прокопович

Наукова робота М.В. Галат "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення. Виконана на високому науковому і методичному рівнях.
Вважаю, що обговорювана наукова робота Галат М.В. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор ветеринаних наук, професор, завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології Білоцерківського національного аграрного університету, Ніщеменко М.П.
Контактний телефон: 06726778920.

Меженський А.О.

Представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" є актуальною у вирішенні питання оздоровлення коней від інвазійних хвороб. Має практичне значення і
заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, кандидат ветеринарних наук, доцент, Меженський А.О.

Литвиненко Олег Петрович

Наукова робота "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" М.В. Галат є актуальною у питаннях оздоровлення коней від гельмінтозів. Робота має науково-практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач паразитологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, кандидат ветеринарних наук, Литвиненко О.П. Контактний телефон: 0679316638.

Слободян Р.О.

Вважаю, що представлена наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Асистент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України, Слободян Р.О.
Контактний телефон: 0662650707.

Бойко С.І.

Підтримую наукову роботу Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області, Бойко С.І.

Жемердей Олексій Вікторович

Вважаю, що обговорювана наукова робота Галат М.В. "Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)" заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач відділу Миколаївської державної лабораторії ветеринарної медицини Жемердей О.В.
Контактний телефон: 0675122669.