Офіційний веб сайт

Сучасні генетико-селекційні методи репродукції племінних тварин та збереження генофонду
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М39


Сучасні генетико-селекційні методи репродукції племінних тварин та збереження генофонду


 


Копилова К.В., Платонова Н.П.,


Федорович В.В.


 


Інститут розведення і генетики тварин


 


 


 


 


Представлений цикл робіт  поєднує традиційні методи селекції і розведення коней і великої рогатої худоби з сучасними генетичними методами. В роботі проведено комплексну оцінку за шістьма генами, асоційованими з господарсько-цінними ознаками, семи порід великої рогатої худоби та аналіз вікової динаміки живої маси, лінійного росту, екстер’єрно-конституційних особливостей, розвитку репродуктивних органів, вікової динаміки відтворювальної здатності бугаїв різних ліній і різної племінної цінності.