Офіційний веб сайт

Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині

м103

Автори: Ковпак В.В., к.в.н., Харкевич Ю.О., к.в.н., Журба В.І., к.в.н., Бобось О.Л., к.в.н.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Мета - розробка та вдосконалення методів отримання та культивування стовбурових клітин тваринного походження, дослідження їх біологічних властивостей (колонієформуюча здатність, здатність до направленого диференціювання, імунофенотиповий профіль) та перспектив застосування у біології та ветеринарній медицині, зокрема при ушкодженні суглобового хряща, шкіри та нирок тварин.

Встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин (кролів, котів, собак), підібраний склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність, визначено імунофенотиповий профіль мезенхімальних стовбурових клітин тварин (собак, щурів), досліджено вплив мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку на перебіг репаративного хондрогенезу в експериментально змодельованому дефекті суглобового хряща тварин (кролів), на перебіг репаративних процесів у шкірі та нирках тварин (щурів), досліджено показники імунного статусу тварин-реципієнтів (щурів) при введенні мезенхімальних стовбурових клітин.

Кількість публікацій: 24, в т.ч. монографія, 2 методичних рекомендації, 15 статей (1 -у зарубіжному журналі), 6 тез доповідей. Отримано 8 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Гуральська С.В., канд.вет.н., доцент

Перші повідомлення в Україні про результати наукових досліджень щодо застосування мезенхімальних стовбурових клітин у ветеринарній медицині розпочались у проблемній науково-дослідній лабораторії фізіології та експериментальної патології при кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України.
Наукові повідомлення свідчать про успішне застосування МСК при ушкодженнях шкіри, суглобів,нирок, печінки, кровоносних судин. Робота актуальна,цікава і її автори заслуговують на отримання премії Президента для молодих вчених.

Ковальчук І.І., кандидат ветеринарних наук

В останні роки вченими багатьох країн доведена можливість використання стовбурових клітин тваринного походження.Авторами встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин,підібрано склад культуральних середовищ для їх культивування, досліджено вплив мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку на перебіг репаративного хондрогенезу в експериментально змодельованому дефекті суглобового хряща тварин, на перебіг репаративних процесів у шкірі та нирках тварин.Колектив авторів, який працює над розробками та вдосконаленням методів отримання та культивування стовбурових клітин тваринного походження беззаперечно заслуговує на державну підтримку.Вважаю, що дана робота заслуговує на високу оцінку, а її автори на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Іванова Т.В., кандидат с.-г. наук (біотехнол

На разі актуальність вивчення стовбурових клітин не викликає сумнівів. Потенціал стовбурових клітин тільки починає освоюватися наукою.
Стовбурові клітини можна вважати майбутнім ветеринарної медицини і не тільки. Їх здатність відтворюватись і продукувати клітини будь-якого типу дає невичерпні можливості для терапії.
Вважаю, що дана наукова робота заслуговує високої оцінки, а її автори заслуговують присудженням Премії Президента для молодих вчених.

Жикакаєва Олена, зав.лабораторією

Робота надзвичайно цікава, актуальна та безперечно перспективна. Молоді науковці проробили неможливе – досягли позитивного терапевтичного ефекту на нирках, тобта «влізли» в середину цілісного організму, це не говорячи про лікування дефектів шкіри та суглобів. Ця робота – це крок у майбутнє.

Єфіменко Т.М.,к.б.н.

Дуже цікава робота, яка розкриває нові можливості лікування тварин при різних патологіях. Актуальність роботи не викликає сумнівів, а автори даного проекту заслуговують на отримання премії Президента для молодих вчених.

Чаку Світлана Василівна, гол. фах.-лікар вет. мед. ПДВСКНДКТ

Використання стовбурових клітин у Світі, а особливо в Україні, завжди викликає особливу зацікавленість та актуальність. Даний цикл робіт не є виключення. Вчені зі всього Світу займаються питаннями отримання, культивування, проліферування та застосування саме стовбурових клітин з мінімальними ризиками для реципієнта, оскільки останні є первинними клітинами цілісного організму, органа чи тканини. Можливо, завдяки авторам даної праці в майбутньому невиліковне стане виліковним. Мені дуже приємно, що вчені України йдуть в ногу з науковцями світового рівня, і наш обов'язок їх підтримати в нелегкий для науки час, номінуючи на Премію Президента.

Данчук В.В., доктор сільськогосподарських наук, професор

Дослідження стовбурових клітин - новий крок у розвитку ветеринарної науки. Мава йде про технології відновлення органів і систем та продовження житя організму. Анатолій Йосипович згуртував молодий і талановитий колектив, який ставить перед собою амбітні плани. Ми не помилемось коли підтримаєм цей творчий колектив у важкий для держави час.

Щебентовська О. М., кандидат ветеринарних наук, ДНДКІ

Актуальність даної роботи є незаперечною. У гуманній медицині стовбурові клітини вже з успіхом застосовують в боротьбі з цілою низкою спадкових захворювань, які пов'язані з порушенням роботи кровоносної, імунної та обмінної систем. Колектив авторів, який практично працює над розробками та вдосконаленням методів отримання та культивування стовбурових клітин тваринного походження беззаперечно заслуговує на державну підтримку та увагу, тому що результати їхньої роботи є справжнім відкриттям у сучасній ветеринарній медицині, які повинні бути впроваджені у практику. Отримані ними результати можуть лягти в основу нової стратегії лікування багатьох хвороб у ветеринарії. Робота дуже цікава, а її автори заслуговують отримати премію Президента для молодих вчених.

Пластун Сергій Дитрович,кандидат еконмічних наук

Робота важлива і надзвичайно актуальна.Немає нічого дорожчого за життя.Тому вивчення питань біології стовбурових клітин та впровадження результатів роботи молодих вчених у медицині та ветеринарній медицині надасть можливість побороти багато невиліковних хвороб сьогодення.Тому вважаю що дана робота заслуговує на достойну оцінку від держави.

Ярослав Сердюков, асистент кафедри патологічної анатомії

Значення даних досліджень, які в галузі ветеринарної медицини в Україні веде лише колектив кафедри нормальної та патологічної фізіології НУБіП України, важко переоцінити.Отримані результати вражають: доведено позитивний вплив введення стовбурових клітин на різні органи тварин при найрізноманітнішій патології, розроблені методи їх виділення та культивування - і це за умов невиправдано мізерного фінансування подібних досліджень (щоправда, як і всієї вітчизняної науки в цілому). Переконливо доведено терапевтичний ефект введення СК при хворобах, більшість яких важко піддаються лікуванню традиційними методами. Між тим, тематика цих досліджень і близько не виглядає вичерпаною - це лише перші кроки - і такі обнадійливі результати.Безумовно, надбання даного колективу молодих вчених - це гордість вітчизняної ветеринарної науки, і, безперечно, вони заслуговують на отримання державної нагороди.

Жужева Олена Ігорівна, ПП

Наскільки мені відомо, вивчення властивостей стовбурових клітин є дуже актуальним, про що свідчать і масмедіа, і наукові повідомлення. Стовбурові клітини, вже є в основі засобів по догляду за обличчям, які сприяють омолодженню, тому поява їх у медикаментозних формах є надзвичайно пріоритетним для Світу. Авторами пророблено надзвичайно багато, зроблено перші кроки до використання даних клітин з терапевтичною метою для лікування тварин з рядом патологічних процесів і в нирках, і в шкірі, і в суглобах, тому я вважаю що дану групу авторів потрібно неодмінно відзначити нагородою державного значення.

Кравцов О.М., директор Незалежного центру лабор. досліджень

Дана наукова праця розкриває широкі можливості для майбутнього застосування клітинної терапії в лікуванні різних хвороб. Це дуже перспективний напрямок розвитку ветеринарної медицини, який дасть можливість використати потенціал стовбурових клітин. Незаперечно, що в дана робота заслуговує на отримання Президентської премії, яка дасть можливість не зупинятися на досягнутому.

Немова Т.В., кандидат ветеринарних наук, доцент

Дослідження стовбурових клітин – досить актуальна тема, дослідженням якої займаються у всьому світі. Вивчення даного питання українськими фахівцями не лише підіймає рівень сучасної української науки, а й дозволяє говорити про її конкурентоздатність. Безперечно, дані наукові дослідження мають велике теоретичне та практичне значення, адже на їх основі в майбутньому можливе широке застосування стовбурових клітин для заміщуючої терапії при багатьох невиліковних хворобах тварин. Вважаю, що новизна представлених досліджень не викликає сумніву, а автори заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сич З. Д., доктор с.-г. наук, професор

Кожний поступ у технологіях медицини та ветеринарії вимагає нових наукових підходів, серед яких людство покладає великі надії на застосування стовбурових клітин. Будь-які приклади успішного їхнього застосування на тваринах зменшить майбутні ризики для лікування людини. Відомо, що технології стовбурових клітин є дорогими для розробок і впровадження у практику, але Національний університет біоресурсів і природокористування України удосконалив і здешевив важливі методичні елементи отримання та культивування цих клітин на багатьох тваринах. Вважаємо, що новизна цього напряму не викликає сумніву і заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Світлана Сергіївна, лікар-гематолог ДНДІЛДВСЕ

Ми живемо в еру глобальної техніфікації медицини, не лише гуманної, а й ветеринарної. Майже щодня вчені винаходять або тестують препарати та прилади, ціль яких – боротьба із важкими хворобами. Однак в організмі є невичерпний терапевтичний потенціал, який іноді стає ціннішим за дорогі ліки і роботизовану техніку. Мова йде про стовбурові клітини. Досить багато досліджень зроблено в області гуманної медицини, але й ветеринарія на даному етапі не пасе задніх. Авторами даної наукової праці продемонстровано терапевтичні можливості стовбурових клітин при захворюваннях дефектів шкіри, суглобів, нирок тварин. А це досить значний прорив в галузі ветеринарної медицини. Робота актуальна, цікава, прогресивна та виконана на високому рівні, а її автори безумовно заслуговують на підтримку держави.

Скакун Єлизавета

Вважаю, що проведена тривала та трудомістка робота по вивченню та досліджнню стовбурових клітин. Це один з нових та перспективних напрямків лікування, який дає шанс та надію безнадійно хворим. Можливість реалізувати знання в практичній ветеринарії було б великим кроком у галузі науки. Думаю, що було б справедливо якби автори отримали Премію Президента для молодих вчених.

Шкут Григорій Михайлович

Стовбурові клітини відкриті відносно недавно і досліджень у цій галузі треба провести ще дуже багато.. І хоча технології широкого застосування стовбурових клітин наразі не розроблені, вони стають і сучасним медицини, оскільки деякі невиліковні хвороби уже нині лікують за допомогою стовбурових клітин. Хотілося би застосовувати їх максимально природним шляхом, але для цього треба набратись терпіння, оскільки це потребує часу. Тому дана робота є досить актуальною і заслуговує на отримання премії Президента молодих вчених.стовбурові клітини містять всю необхідну інформацію, з них можна отримувати ту чи іншу тканину і використовувати в медицині.

Мазепа Мар'яна Ігорівна, провідний лікар вет. мед. ДЛВМ

В останні роки вченими багатьох країн доведена можливість використання стовбурових клітин тваринного походження. Доцільність такої можливості реальна хоч би тому, що вже давно існує практика використання органів (печінки, нирок) свині для трансплантації хворим людям. Вченими даного напрямку піднято питання вирішення імуносумісності, відторгнення при трансплантації органа чи тканини тварині-реципієнту, оскільки молодими науковцями запропоновано використовувати саме алогенні стовбурові клітини, які мають лише переваги, а саме: доступність джерел їх отримання, можливістю швидкого нарощування клітинної маси in vitro, а також наявністю у останніх імуномодулюючих властивостей введених клітин та процесів хомінгу у місця ураження. Це невеликий, але вже прорив у науці. На маю думку отримання премії буде лише спонукати авторів до звершення нових цілей.

Пріцак Віта Володимирівна, к.в.н., асист. кафедри хірургії

Без сумніву, дана тематика є не просто актуальною для практичного застосування у ветеринарній медицині. Як практикуючий лікар можу сказати, що запатентовані авторами способи знайдуть широке застосування у практичній медицині, зокрема у остеології та хондрології дрібних домашніх тварин. На теперішній час практично відсутніми є методи лікування, які були б спрямовані на репарацію втрачених структур, зокрема при деформуючих артритах та артрозах - захворюваннях, які становлять 70% серед великих порід собак після трирічного віку. А, оскільки, існуючі хондропротектори не дають належної ефективності, то застосування стовбурових клітин при даних патологіях буде мати велику популярність серед методів консервативної терапії. Авторами проведена кропітка та сумлінна робота щодо вивчення, культивування та застосування стовбурових клітин in vivo, яка має право на визнання в Україні та цілому світі. Тому вважаю, що підтримання молодих вчених грошовою премією надасть їм натхнення в подальшому для нових розробок та впроваджень у галузі ветеринарної медицини.

Ірина Макарівна, кандидат с.-г. наук, доцент

Дослідження стовбурових клітин тваринного походження наближають вчених до знаходження рішення для боротьби з багатьма хворобами тварин. В Україні саме ці дослідження молодих вчених започаткували вивчення потенційних можливостей стовбурових клітин тваринного походження. Актуальність наукових положень не викликає сумнівів. Виконані дослідження мають велике теоретичне і практичне значення, як для науки, так і для ветеринарної медицини. Дослідження дозволять Україні посісти належне місце у сучасній світовій ветеринарній науці. Ці прогресивні ідеї потрібно підтримувати та впроваджувати у виробництво. Безперечно, автори даного проекту справедливо заслуговують на отримання премії Президента для молодих вчених.

Каріна Глива

Більшість спеціалізованих клітин організму не можуть бути відновлені природними процесами в разі тяжкої травми або хвороби. Стовбурові клітини, в свою чергу, можуть застосовуватися для виробництва здорових функціонуючих спеціалізованих клітин, які замінять пошкоджені і не функціонуючі клітини. Тобто їх застосування займає важливе місце в сучасній науці. Наукова робота досить актуальна та змістовна.

Юлія

Стовбурові клітини, також відомі як штамові клітини — це первинні клітини, що зустрічаються в усіх багатоклітинних організмах. Ці клітини можуть самовідновлюватися шляхом поділу клітини, а також можуть дифференціюватися в досить велику кількість спеціалізованих типів клітин.Існує величезна кількість лікувальних методів, що опираються на стовбурові клітини. Можу сказати, що автор даної статті заслуговує на отримання премії Президента для молодих вчених.

Шанчук Дмитро Сергійович, оператор національного телебачення

Актуальність питання вивчення біології стовбурових клітин не викликає сумніву. Авторами даного циклу праць пророблено колосальну роботу від культивування стовбурових клітин з високими проліферативними властивостями до їх застосування з терапевтичною метою у хондрогенному напрямку, при дефектах шкіри і, що найголовніше, при лікування внутрішніх органів. З тим обладнанням, на якому доводиться працювати в Україні, з тим проблемним фінансуванням, автори даної роботи безумовно заслуговують на отримання Премії, що хоч якось допоможе молодим вченим у вирішенні тих актуальних, але надзвичайно складних питань. Прошу підтримать авторський склад!!!

Білошкап Вероніка Олегівна

Дана робота являє собою наукове дослідження щодо важливості стовбурових клітин. Ця тема актуальна у наш час, так як використання стовбурових клітин у ветеринарній медицині є дуже важливим і трудомістким процесом. Я вважаю, що дана робота гідна визнання і відповідної винагороди.

Марія Леонідівна, старший лаборант НУДПСУ

Стовбурові клітини - медицина майбутнього, тому досліджувана авторами тематика є досить актуальною в наш час. Методи використання стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині продовжують удосконалюватися все швидшими темпами. Авторами були проведені експерименти, які продемонстрували властивість деяких типів стовбурових клітин при певних умовах міняти спеціалізацію. В цілому можна очікувати, що в найближчі роки медичне використання стовбурових клітин буде отримувати все ширше поширення і згодом повністю перетворить більшість галузей медицини. На мою думку, висвітлена робота має бути оцінена на високому рівні. Відповідно, впевнено можу зазначити, що автори заслуговують на отримання премії Президента для молодих вчених.

Л.О.Коломієць, ПП НЦЛД

Актуальність проблеми стовбурових клітин, яке підняте молодими вченими, не викликає сумнівів, адже потенціал стовбурових клітин тільки починає використовуватися наукою.
Стовбурові клітини можна вважати майбутнім ветеринарної медицини, адже їх здатність відтворюватись і продукувати клітини будь-якого типу дає невичерпні можливості для терапії.
Вважаю, що дана робота повинна бути високо оцінена на державному рівні.

Коломієць І. А., кандидат ветеринарних наук

Безпосередньо знайома з роботами авторського складу. З огляду на мізерне державне фінансування проведені досліди і робота авторів є тетанічними зусиллями у нашій державі. Отримані колективом авторів результати на сьогоднішній день продиктовані вимогами сучасного інтеграційного розвитку галузі ветеринарної медицини, повністю їм відповідають, і, більше того, можуть замінювати іноземні аналоги. З огляду на стрімкий розвиток сучасних нанотехнологій, отримані результати важливо реалізувати і застосовувати в практичній ветеринарії вже сьогодні, що може бути виконаним лише при умові достатнього фінансування.Отримання премії Президента дозволило би частково це зробити, тому бажаю колективу авторів якнайскоріше реалізувати свою мету і не зупинятися на досягнутому!!!

Гість Штангей Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук

Як відомо, стовбурні клітини забезпечують постійне відновлення клітинного складу тканин впродовж усього життя організму, тому дана робота має велику цінність у практичному лікуванні тварин. Автори продемонстрували терапевтичні можливості стовбурних клітин при захворюваннях дефектів шкіри, суглобів, нирок. Робота актуальна, дуже цікава і заслуговує на отримання премії Президента для молодих вчених.

Морозенко Дмитро Володимирович, кандидат ветеринарних наук

Стовбурові клітини у лікуванні хвороб тварин і людини - це важливий експериментально-клінічний напрям сучасної науки. Будь-яка розробка з приводу застосування препаратів стовбурових клітин - це крок медико-біологічної науки вперед. Мені особисто доводилось бути свідком клінічних ситуацій, коли безнадійно хвора тварина повністю одужувала після застосування препарату клітинного походження. Як клініцист і лікар вважаю, що автори зробили значне відкриття для сучасної ветеринарної медицини, яке має бути впроваджено у практику. Безумовним є те, що автори даного проекту справедливо заслуговують на отримання премії Президента для молодих вчених.

Глушко Сергій Петрович, молодший науковий співробітник

Як відомо, cтовбурові клітини - первинні клітини, які забезпечують постійне відновлення клітинного складу тканин впродовж усього життя організму, тому дана робота відрізняється від інших своєю цінністю у практичному лікуванні досі невиліковних захворювань. Авторами вже продемонстровано терапевтичні можливості стовбурових клітинз високими проліферативними властивостями при захворюваннях нирок, суглобів та дефектів шкіри. Робота цікава, актуальна та прогресивна.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.