Офіційний веб сайт

Сучасні технології в будівництві

П3

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Одеською державною академією будівництва та архітектури

 

Автори: Менейлюк О.І., Дорофєєв В.С., Лукашенко Л.Е., Олійник Н.В., Москаленко В.І., Петровський А.Ф.

 

Сучасні технології в будівництві. – К.: «Освіта України», 2011. – 534 с.

Загальний тираж підручників складає 3000 примірників.

Підручник є основою інноваційного навчально-методичного комплексу "Сучасні технології у будівництві". Перше видання підручника вийшло в 2009 році, в 2010-2011 роках - друге і третє (виправлене і доповнене) видання підручника.

Підручник допомагає розібратися у різноманітності матеріалів і технологій, представлених на будівельному ринку. Відомості про інноваційні технології і матеріали з докладними ілюстраціями дозволяє вивчити їх сучасні особливості. 

Традиційна друкарська версія (440 кольорових ілюстрацій) має 4 електронні додатки: електронна форма підручника, електронний опорний конспект лекцій у виді слайд-шоу - для самостійної роботи студентів (443 слайди), електронні (мультимедійні) презентації для викладачів з можливістю редагування, а також відео додатки з анімацій і відеофрагментів нових технологій (51 фрагмент).

Використання авторської інтерактивної методики вивчення дисципліни, яка закладена в мультимедійному додатку до підручника,  дозволяє в 3-5 разів збільшити об'єм інформації під час лекції, значно полегшити процес самостійної роботи студентів. 

Підручник може використовуватися студентами усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямками підготовки «Будівництво» та «Архітектура», слухачами курсів підвищення кваліфікації і перекваліфікації фахівців, аспірантами і викладачами, фахівцями проектних і будівельних організацій.

 Громадське обговорення підручника  відбулося  23 вересня 2014 року  на засіданні вченої ради   ДВНКЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури» за адресою: м. Дніпропетровськ, ул. Чернишевського, 24а, Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Бабиченко В.Я., д.т.н., проф.

Темы которые освещены в учебнике не случайны. Они охватывают технологии, в которых произошла, в буквальном смысле, «революция» в последние годы. Обилие новых материалов на рынке Украины и зарубежных стран и каждый из них самый лучший, затрудняет выбор. В учебнике эти материалов и технологии представлены в аналитической форме и помогает понять особенности каждой из них. Учебник "Современные технологии в строительстве" заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники 2014 года, а авторы уважения за проделанную работу.

Кирилюк С.В., аспирант

Представленный учебник очень содержателен и современен. Основное внимание уделено инновациям, которые подробно проиллюстрированы рисунками, фотографиями, анимациями или видеофрагментами. Новые электронные формы учебника позволяют удобно и в любое время (в транспорте, на даче) изучить огромный объем информации.

Галушко Валентина Александровна, д.т.н., проф. Гість

Книга интересна, не только в качестве представленных технологических процессов, но и в доступности изложения текста. Данный комплект: учебник, мультимедийный конспект лекций, анимация и видеофильмы позволяют студентам, аспирантам и специалистам в области строительства изучить предложенные современные технологические процессы, а так же выбрать область их применения в практике. Считаю, что учебник "Современные технологии в строительстве" заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники 2014 года, коллектив благодарность за проделанную работу.

Лана, Инженер

Учебник помогает разобраться в разнообразии материалов и технологий, представленных на строительном рынке. Сведения о современных технологиях и материалы с подробными иллюстрациями позволяют изучить их особенности.
Большое спасибо авторам за проделанную работу. Желаю успехов!

Гість

...а где его скачать?

Уманець І.М., к.т.н., доцент КНУБА

У підручнику "Сучасні технології" у будівництві узагальнений досвід з сучасних технологій влаштування покрівель, утеплення фасадів, влаштування внутрішніх штукатурок, нанесення фарб, наклеювання шпалер і влаштування підлог.
Матеріал викладений у зручній формі достатньо ілюстрованій, детально класифіковано і структуровано конструктивно-технологічні рішення й матеріали виконання робіт.
ОСобливо слід відмітити, що видання в першу чергу призначене для студентів при вивченні загальних дисциплін ТБВ, практикумі з ТБВ та виконанні дипломних проектів.
Вважаю, що колектив заслуговує присудження Державної премії в області науки і техніки.

Денис Владимирович, сотрудник строительной фирмы ВЕСТ

Действительно очень полезный учебник,с помощью которого можно осуществить современные технологические процессы в строительстве. К тому же вызывает большой интерес. Выражаю благодарность авторам за такой достойный учебник!

М.О.

Хороший, полезный, своевременный и доступный учебник!!!

Данелюк В. к.т.н.

В пособие представлены современные технологии и материаллы! В комплексе кроме описания технологий и иллюстраций разработаны блок-схемы на разные виды технологий. Они дают возможность проанализировать и уклубится в исследуемый комплекс технологий только по самой блок-схеме. Комплекс не имеет отечественных аналогов и является уникальным в технологии строительства!

Волканов Вадим

Очень удобный учебник не только для студентов вузов но и для специалистов занятых на производстве и занимающихся проектированием. В книге представлена развернутая классификация кровельных материалов в зависимости от области их применения, современных конструктивно-технологических решений фасадных систем, отделочных покрытий и современных напольных покрытий.

Владимир, инженер

Предложенный комплекс и учебник качественно отличаются от типовых изданий. Пособие помогает не только в учёбе но и в работе! Авторы за выполненный труд заслуживают уважения и поощрения!

Ангелина Константиновна

Соглашусь со всеми перечисленными комментариями. Учебник действительно заслуживает высокой оценки, а особенно его авторы! Можно извлечь довольно таки много полезной информации. Иллюстрации позволяют более детально рассмотреть внедрение той или иной технологии.

Крыжантовская Татьяна, инженер-строительГість

Спасибо авторам за нужный, интересный, а главное - очень своевременный учебник. Изложенный материал доступен и позволяет изучить современные технологии в очень простой и понятной форме. Оригинальные классификации дают широкое представление о разнообразии материалов и технологий, представленных на строительном ранке. Поддерживаю авторов и желаю дальнейших успехов.

Волканов Вадим

Очень удобный учебник не только для студентов вузов но и для специалистов занятых на производстве и занимающихся проектированием. В книге представлена развернутая классификация кровельных материалов в зависимости от области их применения, современных конструктивно-технологических решений фасадных систем, отделочных покрытий и современных напольных покрытий.

Бондаренко А.А., инженер-проектировщик

Следя за тенденциями развития в области строительства, могу сделать вывод о том, что современный уровень развития напрямую зависит от уровня подготовки специалистов. Учебник «Современные технологии в строительстве», представленный на соискание Государственной премии Украины, является фундаментальной основой для развития навыков и способностей студентов, направленных на усовершенствование и создание новых технологий строительного производства.

Гість Колодяжна Iнна Валентинiвна ст.викладач

Підручник цікавий. В ньому дуже вдало приведено новітні технології. Матеріал викладено у зрозумілій формі з наведенням схем та рисунків, що дозволяє його використовувати як на лекційних так і практичних заняттях зі студентами. Тому підручник "Сучасні технології у будівництві" заслуговує на увагу, а колектив авторів на щиру подяку та відзнаку за проведену кропітливу працю!

Майстренко О.Ф., к.т.н., доцент

Книга очень интересна не только профессионалам, но и широкому кругу читателей. Интересно и разнообразно представлены современные технологии и материалы. Отдельно следует отметить как представлены классификации. Учебник оригинален и своевремен, поскольку отражает разнообразие новых технологий. Авторам желаю успехов !!!

Захаров Дмитрий Сергеевич, инженер-строитель

Отличие представленного учебника от имеющейся учебной литературы по данному вопросу заключается в высоком научном и методическом уровне изложенного материала. Формулировки конкретные и точные, графический материал в виде иллюстраций, схем, графиков хорошо воспринимается при чтении, информативно дополняя текстовую часть. Учебник поможет не только тем, кто специально занимается вопросами технологии строительного производства, но также всем, кто интересуется новыми тенденциями в этой области.

Мельничук Дмитрий , "Декарт - проект"

Хочу отметить, что учебник стал полезным не только, как учебное пособие, но и нашел широкое применение в ходе разработке проектов и реализации объектов строительства. Появилась возможность на основании данной книги разрабатывать проектные решения с учетом изложенного материала. Благодаря удобному представлению материала и концептуальному подходу к проблемам освоения современных технологий в строительстве, представилась возможность быстро и основательно (качественно) разрабатывать новейшие решения. Наш коллектив приносит благодарность авторам учебника, и ждем новых изданий.

Екатерина Жовтая, студентка 5 курса

Очень интересный и полезный учебник. Этот учебник подходит не только для студентов ВУЗов, но и для квалифицинованных специалистов,так как он содержит много необходимой и доступной информации для осуществления технологического процесса. Спасибо огоромное авторам за работу!!!

Гість Трофимова Лариса Евгеньевна, к.т.н., доцент

Необходимо отметить соответствие содержания учебника современному уровню развития науки, техники, технологии и организации строительного производства. Логичность и последовательность изложения позволяет студентам не только усвоить материал по соответствующей дисциплине, но и в дальнейшем успешно самостоятельно ориентироваться в обилии непрерывно поступающей информации по рассматриваемым вопросам. В сязи с этим учебник полезен не только для обучения студентов, но и может быть использован в качестве справочного пособия для магистров, аспирантов, инженеров-проектировщиков и инженеров-строителей.

Шевчук Вадим

Учебник очень своевременный и необходимый. Материал изложен в доступной и интересной форме. Представленые подробные классификации раскрывают все многообразие современных технологий и применяемых материалов. Авторы заслуживают самой высокой оценки и поддержки.

Mapaт Войко, USA.

Авторам учебника по современным технологиям строительства хотелость бы пожелать дальнейших успехов в работе и как можно более широкого круга читателей, как среди студентов и преподавательского состава, так и среди производственников. Материал представлен в удобной для усвоения форме.В свзи с этим желательно издать версию учебника на английском языке.

к.т.н., доцент Чернов И.С.

Настоящий учебник просто незаменим в домашней библиотеке каждого практикующего строителя либо преподавателя вузов строительного направления. В нем представлены самые современные зарубежные и отечественные технологии и разработки. Материал изложен очень интересно и доступно. Отдельной похвалы заслуживает авторская методика преподавания дисциплины с использованием интерактивных средств и компьютерной визуализации. Большое спасибо авторам за прекрасную работу!

Вадим Ілліч, к.т.н., доцент

У сучасних підручниках з "Технології будівництва" приділяється дуже мало уваги новітнім технологіям. Тому підручник "Сучасні технології у будівництві" заслуговує на увагу! Матеріал в підручнику викладено в зрозумілій формі та наповнений яскравими і кольоровими рисунками та схемами. Комплекс розроблений авторами дозволяє з упевненістю стверджувати, що він один з найкращих та інформативних у своїй галузі! Колектив авторів заслуговує на щиру подяку та нагороду за виконану працю!

Марк Леонидович, преподаватель

Представленный учебник впервые среди отечественных изданий рассматривают современный уровень развития строительной индустрии и технологий, которые вообще относятся к перспективным и в наше время применяются еще не в той мере, которой заслуживают.
Поэтому информация, которая содержится в книге, является полезной и своевременной для подготовки специалистов, осведомленных о новых направлениях технологий и способных за счет этого обеспечить повышение уровня строительного производства в Украине, его конкурентоспособность.
Глубина описания технологических процессов, материалов, конструкций и примеров, общих положений и особенностей, перечень использованной литературы свидетельствует о весомости и обоснованности рассмотренных в учебнике вопросов и служат твердой базой для подготовки специалистов ВУЗА, а также заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники 2014 года.

Елена, преподаватель высшего учебного заведения

В учебнике в доступной форме приведены примеры технологических решений в конструкции зданий, с использованием современных материалов. Для студентов ВУЗов это прекрасный источник информации и пособие по материалам строительства, помогающий понять и осознать технологию. Созданная авторская структура построения мультимедийных презентаций для лекций и слайд-шоу для самостоятельной работы студентов позволяет достичь высокой меры усвоения материала.

kanye west

This is a topic that's near to my heart...

Thank you! Exactly where are your contact details though?

Кябуру Василе Владимир

ст.пр. Кябуру Василе Владимир, Технический Университет Молдовы, Кишинев.
Анализ и последующее изучение какого-либо физического объекта базируется на четком представлении о конструктивных и функциональных параметрах изучаемого объекта, что позволяет корректно сформулировать задачу исследования.
В традиционной учебно-методической литературе недостаточно внимания уделяется структуре представления дедуктивного материала, что значительно усложняет анализ материала и снижает качество его усвоения. Представленный методический комплекс лишен этого недостатка , поскольку позволяет на базе современных разработок в области информационных технологий получить достаточно полное представление об объекте исследования, что значительно повышает эффективность и качество как исследования, так и обучения, а авторский коллектив заслуживает самой высокой оценки.

Левчук Екатерина студентка 5 курса

Спасибо за учебно-методический комплекс по направлению технологии строительного производства, на основе которого был выполнен раздел дипломного проекта. были разработаны технологические карты с использованием инновационных технологий представленных в учебнике и фрагментов технологических операций.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.