Офіційний веб сайт

Світоглядні виміри демократичного соціуму

м93

Автор: Андрієнко О.В., к.філос.н.

Представлена Донецьким національним університетом

Метою роботи є визначення змісту, структури і основних характеристик світоглядних універсалій демократичного суспільства, а також специфіки їх функціонування у суспільній свідомості.

Визначено структуру і функції світоглядних універсалій, а також різноманітні критерії їх класифікації. Визначено базові характеристики світоглядного виміру особистісного буття демократичного суспільства у сферах індивідуальної свідомості, політичного лідерства і ґендерних відносин. Розкрито роль інформаційних і фінансово-економічних чинників у формуванні світогляду демократичного суспільства. Досліджено методологічні проблеми осмислення аксіологічного підґрунтя свободи, рівності, відповідальності, толерантності та соціальної справедливості як провідних демократичних універсалій.

Результати дослідження дозволяють поглибити розуміння феномену світоглядних універсалій демократичного суспільства, оцінити характер їх впливу на різні сфери життя соціуму, допомогти у формуванні державної політики в сфері гармонізації суспільних відносин, консолідації та розвитку українського суспільства.

Основні положення і висновки можуть бути використані для наукового обґрунтування та підготовки відповідних законодавчих актів, документів програмного і прогностичного характеру, зорієнтованих на розробку стратегії розбудови демократії в Україні, а також застосовані у навчальному процесі для підготовки спецкурсів філософських, соціологічних і політичних дисциплін.

Кількість публікацій: 71, в т.ч. 4 монографії, 30 статей (4 - у закордонних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Ізваріна О.В., д.-р філос.наук, доцент

Наукова цінність дослідження О.В. Андрієнко є очевидною, оскільки в ньому розкриваються сутнісні закономірності розвитку демократичного суспільства з позицій громадського світогляду. Дуже радує відсутність штампів та неупередженість авторської позиції щодо багатьох проблемних питань сучасної демократії, зокрема, проблем гендерної рівності та толерантності в контексті суспільних відносин у полікультурних і поліетнічних демократичних державах. Дослідження цілком гідне найвищої оцінки.

Д.-р філос. наук, проф. Іващук О.Ю.

Надзвичайно повне, розлоге й талановите дослідження проблем розбудови демократичного суспільства, з усіма суперечностями та проблемами процесу демократизації. Дуже тішить, що робота О.В. Андрієнко спрямована на дослідження світоглядного виміру демократії, адже коли говорять про це питання, наголос здебільше припадає на його інституціональні аспекти. Водночас не можна забувати, що багато чого залежить не тільки від соціально-політичних інститутів, а й від світоглядної системи та рівня загальної культури та політичної зрілості соціуму.

Екатерина Гавронская

Як на мене, дуже цікава та актуальна робота!!! Дійсно, гідна премії!
Є, що підкреслити навіть середньостатистичному громадянину...

Гуменюк Д.М., д. політ. н., проф.

Перше, що впадає у вічі при знайомстві з роботою О.В. Андрієнко, – це її чітка практична та соціальна спрямованість. Дослідження подібного характеру вкрай важливі для сучасної України. Вірю, що й ця робота молодого дослідника стане внеском у розбудову нашої держави саме як європейської та демократичної, конкурентоспроможної та процвітаючої. Вважаю, що автор даної праці заслуговує на Премію Президента-2014.

Кристина Потоцька

Дослідження О.В.Андрієнко характеризуються цілісністю і системнісю,а також високим рівнем наукової творчості.Українське суспільство дійсно потребує захисту,але не лише в міліарному сенсі,але й в сенсі моральної та світоглядноі згуртованості та солідарізму.І допомогти у цьому здатні як раз ті демократичні універсалії,про які йдеться в роботі.Цілком підтримую автора та рекомендую цю роботу для премоги в конкурсі.

Гість

Считаю,что тема актуальна и стоит обсуждения

Гість

Хорошая работа, которая заслуживает достойного внимания!

Гість

Хорошая,а главное актуальная работа!Так держать!

Огурцова Марія Ігорівна

Дуже цікава робота.Заслуговує на особливу увагу.

Гість

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!! ВСЕГДА О ТАКОЙ МЕЧТАЛА И ВОТ НАШЛА!!!

Виталий Макаров

Я считаю, что работа очень хорошая и заслуживает внимания! Исследование Е.В. Андриенко необычайно интересное и своевременное. Желаю успехов автору!

Гість

Хорошая работа, заслуживает достойного внимания.

Белявская Анастасия

Сьогодні все соціально-гуманітарне знання вважає своїм обов'язком здійснювати філософську рефлексію з приводу проблем демократії. Можна сказати, що це – наскрізна проблема багатьох наук. Так, зокрема, соціальна філософія вивчає природу людського суспільства, проблему прогресу людської історії; філософія історії переймається питаннями місця і ролі демократичних цінностей у становленні людської цивілізації; політологія випрацьовує технології розбудови демократичних інституцій; аксіологія ставить питання про цінність та сенс демократії як такої. Великим надбанням дослідження О.В. Андрієнко є те, що у ньому, з одного боку, творчо переосмислені вже існуючі здобутки у цій галузі, а, з іншого боку, – знайдено нові та свіжі ракурси аналізу питань розвитку демократичного суспільства. Робота достойна та заслуговує на нагороду.

Анастасия

Я считаю, что это очень хорошая работа и точно достойна вознаграждения.

Анташкеви Д.О

На мій погляд, робота пані Андрієнко є актуальною у наш час.ЇЇ досліждження у цій сфері дозволяє поглибити розуміння феномену світоглядних універсалій демократичного суспільства, оцінити характер їх впливу на різні сфери життя соціуму,що є безперечно дуже важливим для формування світогляду у людей нашого суспільства.Підтримую роботу та її авторку – О.В. Андрієнко, та рекомендую присудити їй Премію Президента України для молодих вчених.

Коваленко Д. Ю.

Вельми професійне та змістовне дослідження, яке написане легкою та доступною мовою. Мені особисто було цікаво ознайомитись з декількома працями автора, зокрема, з роботою, присвяченою ролі грошей та капіталу в формуванні демократичних цінностей. Отже, голосую за кандидатуру О.В. Андрієнко як достойного претендента на Премію Президента.

гість

Андрієнко О.В., безумовно, заслуговує присудження премії. Її дослідження цiкаве, актуальне, та добре аргументовано.

проф. М.С. Качинський

Мене, як науковця зі стажем, дуже радують такі роботи. І цьому є, принаймні, дві причини. По-перше, дуже великим позитивом є те, що, попри всі труднощі в соціально-політичній та економічній сферах нашої держави є обдарована молодь, яка хоче і готова до свідомої та активної розбудови демократії і прагне до європейської інтеграції України (а без демократичних цінностей це неможливо, тому зосередження саме на цій тематиці є цілком виправданим). І, по-друге, як свідчать змістовне наповнення та теоретико-методологічний рівень представленої роботи, в нашій країні є дійсно великий інтелектуальний потенціал, що говорить про те, що українська нація неодмінно подолає всі наявні труднощі та буде процвітати. Підтримую роботу та її авторку – О.В. Андрієнко, та рекомендую присудити їй Премію Президента України для молодих вчених.

Люба Свистун

Наукова робота О.В. Андрієнко мені сподобалась. Я розумію труднощі цієї роботи, її поліаспектність і поліконтекстуальність. Також я розумію спробу дослідника врівноважити ту поліаспектність таким ідеальним пропорційним теоретичним забезпеченням всіх положень, який можна бачити, виходячи з реферату. Вважаю, що автор цілком заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Ирина Чечина

Преподаватель, который не только прививает любовь к своему предмету, но и поддерживает любую инициативу креативного проведения занятия. Каждая пара - это нечто особенно интересное, куда спешит студент с целью получить знания, поприсутствовать в теплой атмосфере.

Рыбас Елена

Эта несомненно насущная и содержательная работа, отличающаяся концептуальной глубиной и новаторскими взглядами на непреходящие проблемы, заслуживает признания и более пристального рассмотрения. Стоит отметить научный и преподавательский талант О.В. Андриенко, который в дальнейшем, смею надеяться, подарит миру еще больше интересных и попадающих в струю времени исследований, выделяющихся столь актуальной проблематикой.

Роганська Анастасія

Діяльність О. В. Андрієнко, як викладача і автора цієї роботи, показує не тільки рівень її власних досяг, який безумовно високий, але й рівень усього університету!
Безумовно важливими стали такі аспекти: глубоке знання теми, звідси велика кількість аргументів, та змістовність. Також робота не є стандартною, що безумовно дає їй право на винагороду.

Долгополова Вікторія

Робота Олени Володимирівни є надзвичайно важливою для сьогоднішнього суспільства, а також талановитою і повчальною. Робота і викладач безумовно заслуговуют на вищу нагороду! Успіхів Вам!

Шостак Ольга

Дослідження О.В. Андрієнко є дуже змістовною та актуальною роботою. Я вважаю, що саме Андрієнко О.В. - гідний кандидат на таку нагороду, як Премія Президента. Бажаю Вам успіхів!

Шведова Д.

Помимо того, что исследовательская работа Е.В. Андриенко является злободневной и содержательной и отвечает самым высоким научным стандартам, хочу отметить что эту Премию она заслуживает как никто другой. Это преподаватель глубоких знаний и широкого кругозора!

Гість

Талантливый преподаватель, который достоин этой награды!

энигма

Важная, полезная, глубокая и актуальная работа.

Космінський Всеволод

На мій погляд, дуже актуальна робота, яка бесперечно заслуговує на увагу!!!

Гість

повне, цікаве та всестороннє дослідження теми. Крім того, дуже актуальне. Заслуговує на увагу.

Шевченко Катерина

Дослідження О.В. Андрієнко насправді є дуже цікавою, та найголовніше актуальною роботою. Кожен, хто небайдужий до сьогоднішнього часу має її оцінити. «Світоглядні виміри демократичного соціуму» та її автор О.В. Андрієнко заслуговує Премії Президента.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.