Офіційний веб сайт

Технології раціонального використання солонцевих ґрунтів та підвищення їх родючості

М1

 

Автор: Дрозд О.М., к.с.г.н.

 

Представлена Національним науковим центром “Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" НААНУ

 

Розроблено наукові засади екологічно обґрунтованих технологій раціонального використання та підвищення родючості солонцевих ґрунтів, адаптованих до сучасних соціально-економічних умов. Доведено, що головним принципом раціонального використання солонцевих ґрунтів України в сучасних умовах є необхідність ландшафтно-геохімічної оцінки їх утворення і поширення та адаптивне застосування традиційних і нових ергозбережних видів меліорації.

Запропоновано групування солонцевих грунтів, що враховує меліоративні особливості різних типів та видів солонцевих ґрунтів, екологічні та економічні аспекти їх меліорації.

Проведені дослідження дозволили удосконалити перелік основних показників оцінювання придатності ґрунтів для проведення меліоративної плантажної оранки. Використання такої системи оцінювання ґрунтів гарантовано забезпечує тривалу позитивну післядію меліоративної плантажної оранки, стійке покращення ґрунтових властивостей та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Вперше у вітчизняній і світовій науці установлено тривалість позитивної післядії одноразового проведення меліоративної плантажної оранки на властивості ґрунтів і урожайність сільськогосподарських культур протягом 50 років. Припинення її позитивної післядії до цього часу не відмічено

Економічний ефект від впровадження становить до 25 грн/га на площі до 1 млн. га за рахунок збільшення продуктивності культур і поліпшення якості продукції.

 

Кількість публікацій:  24,в т.ч. 17 статей, 2 концепції,  рекомендація, 3 патенти.