Офіційний веб сайт

Технологія виробництва в доменній печі відновного й опалювального газу з некоксівних вугіль

М81


Автор: Меркулов О.Є.


 


Представлена Інститутом чорної металургії ім.З.І.Некрасова НАН України.
Технология производства в доменной печи восстановительного и отопительного газа из некоксующихся углей


Автор: Меркулов А.Е.


 


Production techniques in blast furnace reducing and heating gas of noncoking coal


Author: Merkulov А.


 


Кількість публікацій: 10 наукових публікацій (8 статей, 2 тези доповідей), 1 патент.


 


Метою роботи є розробка технології газифікації вугілля з утилізацією вторинних ресурсів за рахунок тимчасового переведення доменних печей у режим газогенераторів кускового вугілля.


 Автором експериментально встановлено близькість величин швидкостей виділення смол з вугілля і їхньої деструкції в потоці газів, внаслідок цього прискорене нагрівання шихти в потоці газу не скорочує кількості смол, що видаляються з газом, це вимагає використання малосмолистих вугіль. Експериментально встановлено принципову можливість попередження захаращення вугільної насадки при руйнуванні кусків вугілля зі збереженням необхідних в’язкісних характеристик шлакового розплаву шляхом регулювання співвідношення FeO- і MnO-вмісних металургійних шлаків.


На основі аналітичних досліджень виявлено найбільш раціональні режими ведення плавки, що вміщують завантаження в піч малосмолистого твердого палива з металовмісними відходами й вдування -дуття ~200°С, збагаченого О2 до 23–25%. На основі багатозонної моделі встановлено характер зміни температур шихти й газу по висоті печі-газогенератора й показано зміни теплоспоживаючих процесів по висоті агрегату при різних режимах роботи.