Офіційний веб сайт

Теоретико –методологічні основи синтезу органічних в’яжучих для отримання довговічних матеріалів для дорожнього будівництва
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М81


Теоретико –методологічні    основи синтезу органічних в’яжучих для отримання довговічних матеріалів для дорожнього будівництва


 


Беспалов В.Л.


 


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


 


  


    1 навальний посібник, 54  статей,   5  тез конференцій, 5-ТУ


У роботі  розглянуто комплекс факторів, що характеризують макро-, мезо- та мікроструктури бетонів на різних органічних в’яжучих речовинах. Виконано аналіз взаємозв'язку кількісних співвідношень між матрицею бетонів і структуроутворюючими компонентами. Наведено залежність між структурами і властивостями модифікованих асфальто- і дьогтебетонів.


Отримано асфальтобетони та дьогтебетони із заданими структурами і властивостями унаслідок встановлення кількісних співвідношень між компонентами мікро-, мезо- і макроструктур. Розглянуто процеси, що виникають на межі розділу фаз "бітум-мінеральний матеріал": хемосорбційні процеси; фільтрація бітуму і його компонентів у пори і капіляри мінеральних матеріалів.


Результати досліджень використовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців із спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми" та в дорожньо-будівельних організаціях корпорації "Укравтодор" для будівництва нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг.