Офіційний веб сайт

Топологічний та параметричний синтез сучасних телекомунікаційних систем
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М84


Топологічний та параметричний синтез сучасних телекомунікаційних систем


 


Агеєв Д.В.


Харківський національний університет  радіоелектроніки


 


  


Робота присвячена удосконаленню методів топологічного і параметричного проектування телекомунікаційних систем на основі моделей інформаційних потоків у вигляді самоподібних процесів, що враховують вимоги до структури NGN, з метою використання їх при проектуванні. Автором запропоновано модифікацію методу розподілу потоку і визначення їх параметрів в каналах зв'язку, а також методу визначення пропускних спроможностей каналів.