Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація”

М47

 

Автор: Замула І.В, д.е.н.

Представлений Житомирським державним технологічним університетом

 Автором розроблено теорію та методологію організацію бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому.

Встановлено, що система бухгалтерського обліку спроможна сприяти побудові концепції сталого розвитку країни. Виявлено нові об’єкти бухгалтерського спостереження. Встановлено необхідність виховання користувача екологічної інформації через формування екологічної свідомості суспільства.

Результати циклу мають значення для розвитку науки та удосконалення практики бухгалтерського обліку в Україні та світі.

 

Кількість публікацій:    70 наукових публікацій,в т.ч. 5 монографій, 42  статті, 23  тези доповідей.