Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи”

М55

 

Автор: Євдокимов В.В., д.е.н.

 

Представлений Житомирським державним технологічним університетом

 

 

Цикл наукових праць присвячено розробці теоретичних, методологічних і організаційних засад формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи на основі розробки наукової концепції, методичного інструментарію при переході до нової парадигми її розвитку в умовах інформатизації суспільства.

Досліджено економічну інформацію як фактор глобалізації в умовах інформаційного суспільства, представлено концептуальний підхід до бухгалтерського обліку як джерела інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України та обґрунтовано його роль в захисті інтересів суспільства.

Обґрунтовано вплив теорії систем на розвиток економічної науки, а також поняття надійності як категорії, що застосовується не лише відносно економічної інформації, але й економічної системи в цілому.

Розроблено адаптивну модель інформаційно-аналітичного забезпечення та доведено, що запропонована модель сприяє вибору пріоритетних напрямів розвитку економічної системи держави в умовах виходу з економічної кризи; створенню оптимальної політики оподаткування суб'єктів господарювання; розвитку та удосконаленню системи національних рахунків, формуванню передумов щодо створення інтегрованої національної системи бухгалтерського обліку, гармонізації та узгодженню понятійного апарату, а також мінімізації інформаційної асиметрії в економічних відносинах з метою підвищення рівня економічної безпеки.

 

Кількість публікацій: 46, в т.ч. 4 монографії, 25 статей , 17 тез доповідей.