Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні"

М39

 

Автор: Атаманова Ю.Є., д.ю.н.

 

Представлений Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку (НАПрав.Н України).

 

Цикл праць є комплексним дослідженням у науці господарського права проблем системного господарсько-правового регулювання відносин, які виникають у процесі організації та здійснення інноваційної діяльності в межах національної інноваційної системи в цілому, а також господарсько-правового механізму формування та реалізації інноваційної політики як відокремленого напрямку соціально-економічної політики держави.

 Розглянуто основні напрямки діяльності держави в інноваційній сфері та зміст виконуваної нею інноваційної функції. Досліджено правовий механізм, правові засоби реалізації державної інноваційної політики, з’ясовано господарську компетенцію державних органів влади в інноваційній сфері. Проаналізовано стан та проблеми законодавчого регулювання в Україні інноваційної діяльності.

Результати дослідження використані при написанні гл.34 „Правовое регулирование инновационной деятельности” Научно-практического комментария Хозяйственного кодекса Украины под общ. ред. А.Г. Бобковой (Харьков, 2008 г. – 1296 с.; с. 1012 – 1038).  та  на  парламентських слуханнях за  темою  «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» 17 червня 2009 року.

 

Кількість публікацій:   55 наукових публікацій  в т.ч. 9 монографій ( 3 одноосібні), 33 статті, 13 тез доповідей