Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження"

М43

Автори: Маланчук Н.І., Слободян Б.С., Чумак К.А.

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Кількість публікацій: 36 наукових праць, в т.ч. 22 статі, 14 тез доповідей.

Загальний індекс цитування робіт претендентів – 1.

Авторами встановлено закономірності контактної взаємодії пружних тіл узгодженої форми за наявності поверхневих неоднорідностей, міжповерхневих зазорів, що містять газорідинний заповнювач, та локального контактного проковзування за силового і теплового навантаження та дії сил тертя.

Наукова новизна циклу праць полягає в постановці некласичних задач пружної й термопружної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя, міжконтактного газорідинного середовища та капілярних явищ у ньому за силового і теплового навантаження, запропонованій методиці їх розв’язання та отриманих результатах.

Отримані результати досліджень є актуальними для контактної механіки і відображають практичні потреби трибології, біомеханіки, машинобудування, геофізики та інших галузей, а також можуть бути використані для оцінювання контактної міцності, податливості, жорсткості, герметичності і термічної провідності вузлів і з’єднань, що функціонують в газорідинних середовищах в умовах комбінованого навантаження та дії сил тертя.