Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"

р36

Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І.,

Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

 

Представлений  Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

      Цикл наукових праць включає результати теоретичних досліджень з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Фундаментальні наукові результати авторів є суттєвим внеском у розв’язання найважливіших прикладних задач створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України, а також отримали підтримку закордонних установ Європейського Союзу та США.

Цикл робіт об'єднує 27 монографій та 250 наукових статей (з них 110 статей - у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS.