Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України"

р52

 

Автори:

Акімов І.А., Гелюта В.П., Дідух Я.П., Довгаль І.В., Коротченко І.А., Костюшин В.А., Межжерін С.В.,

Мосякін С.Л., Радченко В.Г., Царенко П.М.

 

Представлений Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з двох томів третього видання Червоної книги України, 21 монографії, 34 наукових статей у реферованих журналах,загальний індекс цитування (згідно з базою даних SCOPUS) – 424.

 Авторами створено наукові засади для приведення законодавчої бази України в галузі охорони природи у відповідність до європейських стандартів.

Отримано низку фундаментальних результатів, наукова новизна яких полягає у розробці нових методів і методологічних підходів до оцінки видового складу і відбору видів різноманітних груп організмів (рослин і тварин) для включення до Червоної книги України та інших природоохоронних списків і документів.

Отримано пріоритетні результати, щодо структури популяцій,  моніторингу умов існування, динаміки, поширення видів, особливостей місцезнаходжень рідкісних і зникаючих представників рослинного і тваринного світу України.

Запропоновано нові підходи до виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючи види рослинного та твариного світу України, під заповідники, національні і регіональні природні парки, заказники, а також до розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються.

Результати циклу мають значення для організації і проведення екологічних експертиз, при розробці екомережі, менеджмент-планів, для формування громадської думки та підвищення екологічної свідомості суспільства. 

 

Отримано  4  патенаи. За темою захищено 39 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  на засіданні вченої ради біологічного факультету  16 вересня 2011 року о 14 годині (аудит 215).

Надіслати коментар

Коментарі

Рахметов Д.Б., д.с.-г.н, професор

Цикл наукових робіт «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України» має надважливе значення у вирішенні проблеми збереження біорізноманітття України. Авторами розроблено нові методи і запропоновані методологічні підходи до оцінки видового складу і відбору видів різноманітних груп організмів (рослин і тварин) для включення до Червоної книги України та інших природоохоронних списків і документів. Представлений цикл робіт має велике значення для організації і проведення екологічних експертиз, при розробці екомережі, менеджмент-планів, для формування громадської думки та підвищення екологічної свідомості суспільства. Вважаю, що цикл представлених праць заслуговує на здобуття Державної премії України.

Природничий факультет К-ПНУ імені Івана Огієнка

Представлений цикл наукових робіт «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України» є актуальними і піднімають низку теоретичних і практичних питань щодо вирішення проблем збереження біорізноманітття. На основі широкого спектру досліджень різних груп організмів, оцінки їх поширення, динаміки популяцій авторами підготовлено видання «Червона книга України», у яке, порівняно з попереднім, було включено на 35% більше видів рослин і грибів та на 41% – тварин. Авторським колективом отримано результати стосовно стану та структури популяцій рідкісних видів, їхнього поширення та зміни ареалів. Запропоновано нові підходи до виділення територій, для яких характерні рідкісні і зникаючі види рослинного та тваринного світу України, під заповідники чи національні і регіональні природні парки, а також до розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються. Результати роботи мають важливе значення для організації і проведення екологічних експертиз, при розробці схем екомережі, менеджмент-планів територій, що охороняються, в юридичній і соціальній сфері, в аспекті оцінки відносин суспільства і природи, а також для формування громадської думки, підвищення екологічної свідомості суспільства щодо збереження рідкісних і таких, що зникають видів фауни і флори України як її національного надбання. Таким чином, при виконанні циклу робіт авторським колективом створено наукові засади для приведення законодавчої бази України в галузі охорони природи у відповідність до європейських стандартів, науково обґрунтовані заходи зі збереження видового біорізноманіття рослинного і тваринного світу.
Вважаємо, що цикл наукових праць Акімова І.А., Дідуха Я.П., Довгаля І.В., Коротченко І.А., Костюшина В.А., Межжеріна С.В., Мосякіна С.Л., Радченка В.Г., Царенка П.М. «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України» безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2011 році.
Декан факультету, к.б.н., Матвєєв М.Д., к.б.н. Любінська Л.Г., к.б.н. Оптасюк О.М., к.б.н. Козак М.І., к.б.н. Гуменюк І.Д., к.б.н. Федорчук І.В.

Мінічева Галина Григорівна, д.б.н.

Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" вінцем яких є третє видання двотомника Червоної Книги України, є безперечним претендентом який заслуговують найвищої державної оцінки. Це яскравий приклад роботи вчених теоретиків в області ботаніки та зоології, коли інтелектуальний потенціал стає надбанням що представляє рівень країни. Численні міжнародні зобов'язання України в області охорони довкілля і збереження біологічного різноманіття залишаються демагогічними міркуванням, якщо вони професійно не підкріплюються роботами що мають юридичну силу. В даному випадку ми маємо приклад, коли не лише сама робота, але і кожен представник авторського колективу вже мають такий високий статус і професійне ім'я не лише в Україні, але і за кордоном, що важко або що додати і неможливо вже або що відняти від цих авторитетів. Тим більше хочеться, щоб перемогла справедливість і гідні вчені отримували не лише визнаний авторитет колег, але і були належним чином оцінені державою.
Зав. відділом морфофункціональної екології водної рослинності Одеського Філіалу Інституту біології південних морів НАНУ, доктор, біологічних наук, Мінічева Галина Григорівна

Слободян Олена Миколаївна

Автори циклу наукових праць «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного і тваринного світу України», підготували надзвичайно важливий державний документ про сучасний стан видів флори та фауни, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення. У ньому враховані сучасні наукові дані, щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів.
Результати праці колективу авторів з Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України та Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України є вагомим внеском у галузі охорони природи та прикладним інструментом при плануванні управління природоохоронними територіями.
Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2011.
Слободян О.М., к.б.н., природний заповідник «Горгани».

Віталій Харченко

Представлений цикл виглядає дуже солідно. Воно й не дивно - бо це все життя авторів. Але окрім наукової частини роботи слід підкреслити і організаційну, яку виконали внауковці. Без неї було б неможливим створити "Червону книгу України", яка являється вінцем всього циклу. На жаль, друк цього видання був доручений неспеціалізованому видавництву "ГлобалКонсалтінг", і це спричинило появу ряду друкарських помилок, котрі, однак, не зменшують наукову вагу цього твору.Сьогодні люди мало орієнтуються в видах рослин і тварин, хоча всі вчили це починаючи з пятого класу середньої школи. Тому важливою ланкою в охороні природи є освітня діяльність, яка також займає важливе місце в циклі робіт авторів. Пересічний громадянин не розуміє, що під загрозою сьогодні знаходяться не лише вкрай рідкісні види, яким вже допомогти практично неможливо (спробуйте собі уявити зникаючий народ), але й ті, що сьогодні ще є місцями досить поширеними. Це створює ілюзію їх широкої розповсюдженності.Хочеться сподіватись, що присудження державної премії матиме наслідком не лише збільшення наукових заслуг авторів, але призведе й до скорочення числа видів, що знаходяться під загрозою і зменшення обсягу наступного видання, а також сприятиме впровадженню екологічного світогляду у наших людей. І коли небуть ми зможемо побачити в парку Шевченка, так само як я бачив це в Королевських лазенках у Варшаві, мишеня яке бере крихти прямо з протянутої долоні. Доповідь чл.-кор. НАН України І. А. Акімова на громадському обговоренняі циклу праць представлена на сайті Інституту зоології http://www.izan.kiev.ua/premiya.htm

Лідія Тасєнкевич

Колектив, який подав цикл наукових праць "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" до конкурсу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, - це ініціатори і організатори наукової спільноти зоологів і ботаніків України, автори фундаментальних праць, в яких підсумовані здобутки та окреслені напрямки подальшого розвитку, зокрема, фітосозологічних, досліджень в нашій країні, що гідно представляють здобутки вітчизняної науки серед світовоі наукової громадськості
Враховуючи актуальність, високий науковий рівень, суспільну значимість представлених праць, вважаю, що колектив авторів циклу наукових праць "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" достойний присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Від імені співробітників кафедри - Лідія Тасєнкевич, д.б.н., проф., завідувач кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка

Олександр Кагало

Цикл наукових праць "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України", без сумніву, є новим вагомим досягненням у розробці теоретичних засад збереження раритетної компоненти флори й фауни України. Важливо відзначити, що в частині, котра стосується, зокрема, рослинного світу, реалізовано низку принципово нових підходів, особливо щодо альгофлори й мікобіоти. Колектив, який претендує на здобуття премії об’єднує науковців, котрі зробили вирішальний внесок в практичну реалізацію зазначених підходів у вигляді третього видання Червоної книги України. Це видання, особливо в частині, що стосується рослинного світу, реалізує принципово новий підхід до формування цього документа, коли довкола ключової групи спеціалістів, якими власне і є претенденти на здобуття премії, згуртувалася ботанічна наукова спільнота України з метою досягнення кінцевої мети. Надання Державної премії колективу авторів циклу праць "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" – це висока оцінка усієї фіто- і зоосозологічної діяльності ботаніків, мікологів та зоологів України. Вважаю, що цей цикл праць безумовно заслуговує відзначення Державною премією.
Кагало О. О., к.б.н., с.н.с., завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України

Крамаренко С.С., к.б.н., доцент Миколаївського ДАУ

Поданий цикл праць в значному ступені розкриває особливості біології та екології червонокнижних видів фауни та флори України. Солідні дослідження, змістовні висновки та пропозиції. Можуть бути корисними як для професіоналів, так й студентів та юннатів.
Вважаю, що даний цикл представлених праць заслуговує на здобуття Державної премії України.

Крамаренко С.С., к.б.н., доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського державного аграрного університету

Ярослав Мовчан

Солідна робота і авторитетні дослідники, гідні пошукуваного звання. Беручи до уваги актуальність, високий рівень публікацій, їх суспільну значимість, вважаю, що цикл представлених праць заслуговує на здобуття Державної премії України.

Ярослав Мовчан, д.б.н., професор кафедри екології Національного авіаційного університету, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2005), член Української асоціації Римського клубу

ГістьТкаченко Федір Петрович

Роботи, що стосуються моніторингу рослинного та тваринного світу України є надзвичайно актуальними. Саме тому цикл праць провідних учених України за темою "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" є на часі. Адже збереження біорізноманіття та відтворення рідкісних і зникаючих видів є запорукою сталого розвитку країни.
Вважаю, що представлений за цією тематикою цикл наукових праць шанованого авторського колективу заслуговує на присудження державної премії України за 2011 р.
Ткаченко Ф.П., д.б.н., професор кафедри ботаніки Одеського національного університету імені I.I. Мечникова

Микола Іванович Волощук

Роботи, присвячені вивченню біорізноманіття, дослідженню змін, що відбуваються в рослинному покриві, є надзвичайно актуальними в сучасний період. Потужний антропогенний вплив за останні століття призвів до дигресії корінного рослинного покриву на значних територіях України. Велика кількість видів рослин опинилися на межі зникнення.
Цикл представлених наукових праць „Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України” дозволять спрогнозувати зміни у рослинному покриві, поглибити знання про сучасний стан популяцій окремих рідкісних реліктових і ендемічних видів рослин за умов прогресуючих кліматичних змін та зростаючого антропогенного навантаження. Важливими для працівників природо-заповідного фонду є низка публікацій, присвячених організації моніторингу та охороні рідкісних видів, оцінці збитків екосистем та ін. Запропоновані нові підходи до виділення територій, що підлягають охороні дозволять розширити території природно-заповідного фонду і тим самим покращити екологічну ситуацію в Україні. Виходячи з актуальності, обсягу і глибини проведених досліджень вважаємо що цикл представлених праць заслуговує на здобуття Державної премії України.
Микола Волощук, завідувач ботанічною лабораторією Карпатського біосферного заповідника

Ярослав Довганич

Цикл праць охоплює галузі екології та охорони природи, які є життєво важливими не тільки для народу України, але й для всього людства. Збереження біорізноманіття та відтворення рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин є запорукою виживання людства в умовах тотального наступу технократичної цивілізації. Праці пошукувачів змушують задуматися над гострими екологічними проблемами сьогодення і водночас дають низку конкретних дієвих рекомендацій які допоможуть якщо не зупинити, то хоча б сповільнити сповзання людства до екологічної катастрофи. Вважаємо, що даний цикл праць заслуговує на здобуття Державної премії України.

Я. Довганич, завідувач зоологічною лабораторією Карпатського біосферного заповідника

Сандрацкая Татьяна Аркадиевна

С работами Якова Петровича я познакомилась лишь тогда, когда несколько раз прослушала интервью на телеканале «Интер». Впечатлило меня то, как этот ученый защищает окружающую среду. Один за всех. Он убеждает, рассказывает, приводит факты с таким чувством, вроде бы у него одного на этой планете есть дети и внуки. То есть будущее только у его семьи.
Все же остальные продолжают жить сегодняшним днем. Они не занимаются прогнозами того, сколько щупалец будет у их правнуков. Зачем? Главное же, чтобы на свой век хватило.
И вот эта работа "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України» - это труд во имя будущего. Нашего с вами, наших родных и близких. Чтобы те, кто через 100, 200, 300 лет мог наблюдать за тем, как распускаются дикие тюльпаны, цветет ковыль, и украшает мир Венерин башмачок…
Я понимаю, что работа, проведенная командой пана Дидуха – кропотлива, трудоемка, сложна. Но я профан в науке и меня волнует чисто практическая сторона вопроса: чистая вода, воздух и богатая окружающая среда с минимальным количеством химических добавок.
Вот почему эта работа заслуживает высшей оценки. Потому что пропуская мимо труд Якова Петровича Дидуха люди игнорирую будущее. Тем самым перечеркивают его для своих же любимых сыновей, детей, внуков и внучек...
Татьяна Сандрацкая.
Мама, которая хочет чтобы ее дети жили в красивом и разнообразном мире.

Першко І.О., к.б.н., доцент, завідувач кафедри суспільно-гум

Запропонований цикл наукових праць «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України» представляє результати багаторічних фундаментальних та прикладних досліджень відомого та авторитетного у науковому світі авторського колективу. Особлива цінність роботи полягає у розробці методологічних підходів до оцінки видового складу та відбору видів різноманітних груп організмів (від найпростіших водоростей до хребетних тварин) для включення в Червону книгу України, регіональних та міжнародних природоохоронних списків. Не менш вагомою і значущою є розробка авторами наукових засад для оновлення і модернізації законодавчої бази України в галузі охорони природи і раціонального природокористування у відповідності з сучасними європейськими стандартами. Цикл охопив 2 томи третього видання Червоної книги України, 21 монографію, 34 наукові статті у реферованих журналах і має надзвичайно високий загальний індекс цитування, що свідчить про їх непересічне значення для світової дослідницької спільноти. Авторський колектив є гідним репрезентантом української науки у світовому науковому просторі, їх робота беззаперечно актуальна, має велике загальнодержавне значення і заслуговує на присудження Держаної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.
Першко І.О, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Житомирської філії Київського інституту бізнесу і технології

Єна Андрій Васильович, доктор біологічних наук

Я вважаю окреслений цикл наукових праць і зокрема їх авторів надзвичайно гідними кандидатами на здобуття Державної Премії України в галузі науки і техніки. Протягом останніх років я з захопленням спостерігав за розвитком їхніх ідей та багаторазово обговорював з ними релевантні питання, мав нагоду відчути прозорість процесу, креативність та глобальність мислення, що їх продемонстрували шановні пошукуквачі під час підготовки Червоної Книги України. Це епохальне видання, разом з іншими публікаціями, долученими до циклу, демонструє справжній європейський рівень української наукової думки у царині природознавства. Науковці зробили чудовий, дуже потрібний інтелектуальний продукт, який може забезпечити збереження скарбів національних генетичних ресурсів. Тепер суспільство, держава має дати відповідь - і не тільки обговоренням, цитуванням чи впроважденням результатів: державна оцінка цього продукту повинна бути найвищою!

Єна Андрій Васильович, доктор біологічних наук, завідувач кафедри фітодизайну і ботаніки Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет” (м. Сімферополь), член Наукової Ради з проблем ботаніки і мікології НАН України

Пахомов Олександр Євгенійович, д.б.н

Цикл наукових праць "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України", який представили до участі у конкурсі два провідних наукових заклади України у галузі біологічних наук - Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ та Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ - багаторічний, вельми важливий підсумок досягнень українських науковців у справі збереження біорізноманіття нашої країни. Крім суто фундаментального значення, низка праць, що увійшли до циклу робіт пошукувачів, має чітко окреслений прикладний аспект. Від імені викладачів та співробітників факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара висловлюю щиру підтримку авторам циклу наукових праць і бажаю присуждення Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.

Мазур Антоніна Юхимівна

Цикл наукових праць «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного і тваринного світу України», висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є, безперечно, вагомим багаторічним наробком колективу авторів з проблеми моніторингу і розробки перспективних науково-обгрунтованих заходів зі збереження існуючого генофонду рідкісних і зникаючих видів флори і фауни України. До циклу ввійшли найбільш значимі праці провідних науковців України, які зробили вагомий внесок у вивчення існуючого біорізноманіття, пошук нових підходів до його збереження і відновлення, розробку значимих для держави принципів вдосконалення законодавчої бази в галузі охорони природи.Вважаємо,що даний цикл наукових праць, підготовлений колективом видатних вчених України заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.
Мазур А.Ю., кандидат біологічних наук, с.н.с., директор Криворізького ботанічного саду НАН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Киричук Галина Євгеніївна, доктор біологічних наук

Представлений цикл наукових праць «Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України», висунутого на здобуття премії в галузі науки і техніки, репрезентує разючі досягнення цього авторського колективу. Авторами отримано низку фундаментальних результатів щодо стану та структури популяцій рідкісних видів, їх поширення, створені наукові засади для приведення законодавчої бази України в галузі охорони природи у відповідність до європейських стандартів, науково обґрунтовані заходи по збереженню видового різноманіття рослинного і тваринного світу. Цикл наукових праць складається з двох томів третього видання Червоної книги України, 21 монографії, 34 наукових статей у реферованих журналах, має високий загальний індекс цитування. Це засвідчує надзвичайно високий міжнародний рейтинг наведених публікацій. Вони гідно репрезентують українську науку, а ця робота актуальна, своєчасна, має велике загальнодержавне значення та заслуговує присудження держаної премії в галузі науки і техніки в 2011 році.
Киричук Г.Є. , доктор біологічних наук, Заслужений працівник освіти України, лауреат премії Президента України для молодих вчених, завідувач кафедри ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Shatskyi NPP

Наукові праці "Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" та третього видання Червоної книги України має ключове значення для всіх об`єктів ПЗФ України. Враховуючи важливість даної роботи у формуванні екологічної політики в області охорони рідкісних видів, розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються, моніторингу рідкісних та зникаючих видів рослинного та тваринного світу, вважаємо, що даний цикл наукових праць заслуговує присудження Державної премії України 2011 р.
Матейчик В. І., Шацький НПП, заступник директора з наукової роботи
Хомік Н. В., к.т.н., Шацький НПП, науковий співробітник

Ильинский Алексей Владимирович

Третье издание Красной книги Украины и сопутствующие публикации - знаменательное событие для всех биологов и экологов Украины. Учитывая основополагающее значение этого издания для формирования экологической политики в области охраны редких видов, создания и укрепления нормативно-правовой базы охраны и мониторинга животного и растительного мира Украины, считаю крайне актуальным и необходимым отметить данный комплект публикаций как достойный для присуждения Госпремии Украины 2011г.
Ильинский А.В., к.б.н., с.н.с. УкрНИИЭП, г. Харьков