Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України"

М16

Автори: Рожков В.С., Сахновська В.М., Карагяур А.С., Мартинов С.Ю.

Представлена Донбаською національною академією будівництва і архітектури (МОН України).

Кількість публікацій: 16 наукових праць, в т.ч. 2 реферовані, 5 патентів України.

Авторами розроблено комплексну модель оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, математичну модель для розрахунку ефекту освітлення води в центрифугуючому пристрої. Розроблено принципи визначення раціональних конструктивних та технологічних параметрів центрифугуючого пристрою для освітлення води; технологічних схем знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах для малих населених пунктів. Отримано математичну залежність зростання шару завислого осаду від якості вихідної води, швидкості фільтрування і тривалості роботи установки; залежності для розрахунку аеротенків з ерліфтною системою аерації.

На підставі проведеного моніторингу та застосування комплексної моделі визначені основні напрямки реформування у сфері водопостачання та водовідведення малих населених пунктів; розроблені заходи з інтенсифікації роботи підприємств. Розроблено методику розрахунку раціональних конструктивних та технологічних параметрів центрифугуючого пристрою для освітлення води та практичні рекомендації, яких необхідно дотримуватися при проектуванні цих пристроїв.

Дослідження дозво­ляють використовувати отримані дані для розрахунку і проектування технологічних та конструктивних параметрів очисних установок з пінополістирольними фільтрами для малих населених пунктів. Розроблена методика розрахунку споруд симультанної нітри- денітрифікації застосовується при проектуванні каналізаційних очисних споруд малих населених пунктів.