Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М51


Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"


 


Кононенко О.Ю.


 


Київський національний університет  імені Тараса Шевченка


 


 


      9 монографій,1 навчальний посібник, 21 стаття


При проведенні досліджень уточнено сутність регіональної екологічної безпеки, її місце в системі національної безпеки, проведено оцінку чинників регіональної екологічної безпеки України. Виділено групи антропогенних та природних чинників та оцінено силу їх впливу на сучасний стан екологічної безпеки в регіонах країни. Вдосконалено методику оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Обґрунтовано заходи щодо удосконалення територіальної організації потенційно небезпечних виробництв у регіоні та розроблено пропозиції щодо удосконалення процесу управління техногенно-екологічною безпекою на основі запропонованої моделі.