Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Фізіологічна реакція рослин на дію біотичних і абіотичних факторів та оптимізація продуктивності бобових і зернових культур"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М30


Цикл наукових праць "Фізіологічна реакція рослин на дію біотичних і абіотичних факторів та оптимізація продуктивності бобових і зернових культур"


 


Михалків Л.М., Маменко П.М.,


Ситніков Д.М., Волкогон М.В.


 


Інститут фізіології рослин і генетики


НАН України


  


В циклі досліджуються шляхи регуляції ключових ланок метаболізму рослин за дії різноманітних біотичних і абіотичних чинників, зокрема впливу природних та синтетичних регуляторів росту, а також інших біологічно активних речовин.


Отримані дані можуть бути використані як теоретична і практична основа для розробки нових і вдосконалення існуючих елементів технологій біологічного землеробства з метою суттєвого підвищення продуктивності бобових та зернових культур, економії енергоресурсів та захисту довкілля.