Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М34


Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"


 


Лепа Р.М.


 


Інститут економіки промисловості


НАН України


 


4 монографії, 25 статей, 13 конференцій


Метою роботи є дослідження, обґрунтування та розробка теоретико-методологічних засад і концептуальних положень моделювання ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві, а також розробка науково-практичних і методичних засобів його практичної реалізації. Розроблено концепцію моделювання ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві. Запропоновані в роботі моделі, механізми і методи є універсальними та можуть бути використані в процесі прийняття управлінських рішень на різних підприємствах промисловості.


Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить 1 190 тис. грн., що підтверджується відповідними актами та довідками.