Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М8


Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"


 


Равський О.В., Павлик К.П.


 


Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача


НАН України


 


 


12 статей, 17 публікацій,  6 конференцій 


У наукових працях циклу розвинуто сучасні тополого-алгебраїчні методи дослідження напівгруп, наділених топологією, за допомогою яких вивчено їх властивості і будова, кардинальні інваріанти, взаємозв’язки між груповими та напівгруповими топологіями на групі, а також будова та неперервність алгебраїчних операцій на таких напівгрупах. Цим розв'язано ряд проблем, поставлених відомими українськими і зарубіжними математиками.