Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Розвиток методів розрахунку напруженого стану трубопроводів за статичного та динамічного навантаження з врахуванням геометричної нелінійності"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М9


Цикл наукових праць "Розвиток методів розрахунку напруженого стану трубопроводів за статичного та динамічного навантаження з врахуванням геометричної нелінійності"


 


Батура А.С., Богдан А.В.


 


Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка


НАН України


 


Цикл робіт присвячено вивченню і розробці нових методів розрахунку напружено-деформованого стану трубопроводів різної структури та призначення. Модифіковано метод динамічних жорсткостей, який дозволяє використовувати одну й ту саму розрахункову схему для статичних та динамічних розрахунків просторових розгалужених трубопроводів.


Проаналізована коливальна поведінка нафтопроводу під час аварії, досліджено вібраційні властивості ділянки трубопроводу АЕС та визначені місця, на яких доцільно розміщувати вібродатчики.