Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Самоорганізаційні засади становлення української політичної нації"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М77


Цикл наукових праць "Самоорганізаційні засади становлення української політичної нації"


 


Нестеренко Г.О.


 


Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


 


 


  


13 тез конференцій


У наукових працях  розглянуто ідею про існування самоорганізаційних чинників і механізмів становлення сучасної української політичної нації, які формувались протягом тривалого історичного розвитку.


Метою даної роботи було виявлення внутрішніх самоорганізаційних чинників і механізмів становлення української політичної нації, актуалізація яких забезпечувала самовідтворення її сутнісних рис у різні історичні епохи.


Основні принципи роботи ґрунтуються на визначальній для соціальних систем необхідності порядку, діалектичній єдності етнічної та національної форм буття, узгодженні самоорганізаційних та ентропійних механізмів і лежать в основі оптимізації сучасних процесів становлення і подальшого саморозгортання української політичної нації.