Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Створення теоретичних моделей та експериментальних методів оцінки впливу корозійно-водневих чинників на опір руйнуванню і довговічність матеріалів та елементів конструкцій тривалої експлуатації"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М15


Цикл наукових праць "Створення теоретичних моделей та експериментальних методів оцінки впливу корозійно-водневих чинників на опір руйнуванню
і довговічність матеріалів та елементів конструкцій тривалої експлуатації"


 


Білий О.Л., Марков А.Д.,


Рудавський Д.В., Сиротюк А.М.


 


Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка


НАН України


 


38 статей


Розроблено експериментальні методи та технічні засоби визначення характеристик опору поширення тріщини в конструкційних сплавах із урахуванням сумісної дії циклічних навантажень та корозійних і воденьвмісних середовищ.


Запропоновано новий параметр для оцінки процесів корозійної втоми металів, що є певним характеристичним напруженням у межах циклу навантаження, з досягненням якого відбувається суттєва корозійна активація деформованої поверхні.