Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря"

М20

 

Автори:Соловйова О.В., к.б.,Дорошенко Ю.В., к.б. ,Тихонова О.А., Попова Л.О.

 

Представлений Інститутом біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН  України

 

Авторами отримано дані про вплив груп організмів на потоки нафтових вуглеводнів у прибережній зоні моря. Оцінено ефективність гідротехнічних споруд як елементів, що підвищують потенціал самоочищення акваторії в прибережній зоні. Запропоновано нову схему і новий показник для розрахунку ефективної площі поверхні гідротехнічних споруд різних типів, що дозволяє оцінити участь конкретної споруди в процесі самоочищення прибережних вод за фільтраційної діяльності мітілід.

Вперше проведено кількісну оцінку ролі внутрішньої мікрофлори молюсків, що мешкають на гідротехнічних спорудах, у трансформації нафтового забруднення. Установлено, що гідротехнічні споруди, які є додатковими субстратами для поселення мітілід, підвищують потенціал самоочищення в прибережній зоні моря

 Результати роботи увійшли у спільний україно-болгарський проект науково-технічного співробітництва "Порівняльний аналіз екологічного статусу берегових зон України і Болгарії – необхідність відповідних заходів по відновленню", а також були успішно представлені на міжнародних конференціях.

 Практична значимість досліджень полягає в можливості їх використання для прогнозування та оцінки рівня змін екологічного стану біоценозів мітілід Чорного моря та розрахунку екологічної ємкості акваторії, який дозволяє визначити припустиме антропогенне навантаження та планувати соціально-економічний розвиток регіону.

 

Кількість публікацій: 28  наукових  публікацій,в т.ч. 27  у  реферованих журналах.