Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"

М22

Автор: Попова І.В.

Представлений Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (МОН України).

Кількість публікацій: 52 наукові публікації, у т.ч. 4 монографії, 32 статті, 15 тез доповідей.

Дослідження автора присвячено розробці стратегії й організації виходу торговельних підприємств на фондовий ринок, обґрунтуванню науково-методичних підходів щодо запровадження механізмів діяльності торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку та удосконаленню діяльності фінансово-кредитного сектора як інституційного учасника фондового ринку, мінімізації ризиків банківської діяльності та удосконалення фінансового менеджменту комерційного банку. Обґрунтовано конкурентну позицію торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку, на основі визначених можливостей торгівлі, які базуються на її особливостях як виду діяльності, запропоновано програму виходу торговельних підприємств на фондовий ринок на базі використання альтернативної стратегічної поведінки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та моделюванні стратегії виходу торговельних підприємств на регіональний фондовий ринок, що сприяє підвищенню ефективності діяльності торговельних підприємств і функціонування фондового ринку.