Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень"

р4

 

Автори:

Кіт Г.С., Дмитрах І.М., Кушнір Р.М., Михаськів В.В., Николишин М.М., Ориняк І.В.,

Осадчук В.А., Скальський В.Р.,Сулим Г.Т., Ясній П.В.

 

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

 

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати математичних методів теорії тріщин та тонких неоднорідностей, механіки руйнування матеріалів з дефектами структури з урахуванням фізико-хімічного впливу середовища, одержаних протягом 15 років.

 Створено основи теорії деформування та міцності об’ємних і тонкостінних елементів конструкцій з некласичними концентраторами напружень за силових і теплових навантажень та наявності робочих середовищ.

Отримано низку фундаментальних результатів з визначення та аналізу засобами математичного моделювання концентрації статичних і динамічних напружень у твердих деформованих тілах з тріщинами та тонкими включеннями.

Запропоновано нові підходи до аналітично-числового розв’язування та розрахунково-експериментального дослідження дво- і тривимірних задач деформування тіл з різнотипними концентраторами напружень.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних статичних і динамічних задач теорії пружності для тіл з тріщинами і тонкими включеннями з урахуванням ускладненої неоднорідністю, пластичністю, пошкоджуваністю зовнішнім середовищем структури матричного матеріалу.

Результати мають значення для теоретичних і практичних застосувань під час розрахунку на міцність і довговічність, технічної діагностики відповідальних елементів конструкцій.

 

Результати досліджень викладено у 104 публікаціях, в т.ч. в 10 монографіях, 4 посібниках,  90 статтях у реферованих журналах, загальний індекс цитування, згідно баз даних SCOPUS, складає понад 290. Новизна розробок захищена 6 авторських свідоцтвами і патентами, 2 Національними стандартами. За даною тематикою захищено 14 докторських і 35 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  в Дніпропетровському національному університеті  імені Олеся Гончара на засіданні Вченої ради 08.09.2011 р. о 14 годині (1 корпус, зал засідань).