Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М2


Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики


 


Марущак А.І., Швець С.М.


 


 


Науково-дослідний центр правової інформатики


 


     10 статей, 2 монографії сп., 2 посібники сп., 4 авт.св-в сп.


Визначено місце та роль правової інформатики у системі забезпечення доступу до інформації. Створено практичні програмні продукти "Інформаційно-пошукова система "Наукові роботи з проблем держави і права в Україні", "Інформаційно-пошукова система "Тезаурус EUROVOC", база даних "Система баз даних і знань у галузі держави і права", які забезпечують оперативний доступ користувачів до правової інформації, сприяють підвищенню рівня інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових установ та навчальних закладів.


Щорічний економічний ефект від реалізації зазначеної науково-технічної продукції складає понад 300 тис. грн.