Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Як Doratomyces stemonitis метаболізує бензоксазолінони (БОА), його похідні та продукти детоксифікації"

М60

 

Автор: Волощук Н.М., к.б.н.

 

Представлений  Національним університетомбіоресурсів в природокористування України

 

Автором представлено результати дослідження мікроорганізмів, здатних метаболізувати глікозид-карбамати і феноксазинони, які є природними сполуками, що характеризуються фунгіцидними, бактерицидними, інсектицидними та гербіцидними властивостями.

 Виявлено, що гриби, ізольовані з ризосфери зернових культур, є важливими при деградації бензоксазолінонів у грунті. Виходячи з отриманих даних, застосування бензоксазолінонів як природного фунгіциду може регулювати чисельність потенційних фітопатогенних ґрунтових мікроскопічних грибів, значно впливаючи на їх ріст і розвиток.

 Результати дослідження можуть бути використані в сільському господарстві для одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

 

Кількість публікацій:    5 статей.