Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України"

М5

 

Автор: Щербак О.В., к.с.г.н.

 

Представлений Інститутом розведення і генетики тварин НААНУ

 

Розроблено теоретичні і практичні аспекти комплексної оцінки сперматозоїдів, вилучених із придатків (епідидиміс) сім’яників сільськогосподарських тварин, опрацьовано підходи щодо їх кріоконсервування та перевірено їх запліднювальна здатність під час одержання ембріонів поза організмом.

Одержано нові наукові дані щодо генетичних аспектів гаметогенезу ссавців за комплексної характеристики епідидимальних сперматозоїдів сільськогосподарських тварин.

Розроблено біотехнологічну модель використання in vitro гамет свиней різних порід для удосконалення ембріотехнологічної системи репродукції сільськогосподарських тварин. Опрацьовано комплексні підходи аналізу генетичних закономірностей раннього ембріогенезу кролів. Запропоновано ефективні методи відтворення генетичних ресурсів тварин у системі збереження та раціонального використання генофонду порід на основі методології функціонування банку генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин.

Створено кріоколекцію епідидимальних сперматозоїдів самців сільськогосподарських видів тварин .

 Наукові розробки використовуються в навчальних процесах біологічних факультетів вищих навчальних закладів України.

Кількість публікацій:  28,в т.ч. 17статей, 10 тез доповідей,  патент.