Офіційний веб сайт

Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін"

М61

 

Автор: Житєньова Н.В., к.пед.н.

 

Представлена Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди

 

Метою циклу робіт є підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання учнів.

Наукова новизнаполягає в тому, що впершенауково обґрунтовано сутність поняття "комп’ютерна підтримка", виокремлено основні види комп’ютерної підтримки, визначено її функції та режими; запропоновано способи застосування комп’ютерної підтримки для підвищення ефективності процесу навчання природничо-математичних дисциплін.

Практичне значеннядослідження полягає у тому, що велику увагу приділено підбору програмно-педагогічних засобів, надано посилання на електронні джерела, а також на Інтернет-сайти, де можна завантажити вільно розповсюджувані або умовно безкоштовні програмні засоби.

Розроблено комплект лабораторних та практичних робіт із завданнями для контролю та самоконтролю, а також завдання для самостійної роботи.

 

Кількість публікацій: 24 статті, в т.ч. 11  одноосібних.