Офіційний веб сайт

Цикл праць "Актуальні проблеми господарського договірного права в Україні"

М32


Автор: Мілаш В.С.


 


Представлений Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого.
Актуальные проблемы хозяйственного договорного права в Украине


Автор: Милаш В.С.


 


The actual  problems of  the  economic  contract  law  of  Ukraine                                       


Author: Milash V.


 


Кількість публікацій: 67 наукових робіт (5 монографій, посібник, 2 курси лекцій, 45 статей, 14 тез доповідей ).


 


 У циклі праць теоретично узагальнено й запропоновано нове розв’язання наукової проблеми, що полягає у визначенні напрямків розвитку господарського договірного права в сучасних умовах, а також проблем законодавчого забезпечення господарсько-договірних відносин комерційного характеру.


Автором проаналізовано сутність господарського договору за допомогою актової теорії, обґрунтовано потребу систематизації господарських договорів як основного напрямку загального процесу модернізації господарського договірного права. Визначено й досліджено основні системотворні чинники, що зумовлюють становлення та розвиток комерційного договору як одного з найпоширеніших видів господарського договору.


За результатами досліджень визначено специфіку функціонального навантаження комерційного договору, його місце в системі господарських договорів і значення в механізмі господарсько-правового регулювання ринкових відносин. Розроблено нові, удосконалено існуючі господарсько-правові поняття, запропоновано авторський погляд на вирішення цілої низки проблем, що виникають під час укладання та виконання господарських договорів комерційного характеру.