Офіційний веб сайт

Цикл праць "Багатовимірні ймовірнісні задачі на алгебраїчних структурах"

М70


Автори: Васильчук В.Ю, Миронюк М.В.


 


ПредставленийФізико-технічним інститутом низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України.
Многомерные вероятностные задачи на алгебраических структурах


Авторы: Васильчук В.Ю., Миронюк М.В.


 


Multidimensional probability problems on the algebraic structures


Аuthors: Vasilchuk V., Myronyuk M.


 


 


Кількість публікацій: 10 статей,  в т.ч. 7 одноосібних.


 


У циклі праць представлено результати досліджень з вивчення граничних розподілів власних значень випадкових матриць та аналоги класичних характеризаційних теорем теорії ймовірностей на локально компактних абелевих групах (теореми Каца-Бернштейна та Скитовича-Дармуа).