Офіційний веб сайт

Цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"

М73


Автор: Маруняк Є.О.


 


Представлений Інститутом географії НАН України.
Глобализация и ее влияние  на развитие регионов Украины


Автор: Маруняк Е.А.


 


Globalization and its impact on regional development in Ukraine


Author:.Maruniak Eu


 


Кількість публікацій: 20 наукових публікацій (монографія, карта, 18 статей, в т.ч. 14 одноосібних).


 


Автором обґрунтовано наукові основи та можливості реалізації суспільно-географічного підходу при дослідженні впливу процесів глобалізації на розвиток України та її регіонів.


Уточнено сутність категорії "глобалізація" за рахунок розвитку її суспільно-географічних аспектів. Розвинуто основні положення щодо місця і ролі наддержавних утворень (транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій) у сучасному міжнародному поділі праці, специфіки їх взаємодії з державами різного рівня соціально-економічного розвитку.


Обґрунтовано теоретичні принципи, розроблено методику дослідження процесів глобалізації, що дозволило:


- проаналізувати основні суспільно-географічні чинники входження України до світової економіки;


- виявити закономірності географічної орієнтації її зовнішньоекономічної діяльності в розрізі угрупувань країн світу, вектори регіональної інтеграції, особливості й тенденції регіональної специфіки прояву процесів глобалізації, особливості діяльності фінансово-промислових груп;


- визначити рейтинг регіонів України за інтенсивністю процесів глобалізації та сформулювати принципові положення визначення пріоритетних напрямів державної політики України в контексті входження до світової економіки.