Офіційний веб сайт

Цикл праць "Методологія та практика прогнозно-аналітичних досліджень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"

М64


Автор: Кот О.В.


 


Представлений Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України.
Цикл работ "Методология и практика прогнозно-аналитических исследований инновационного развития аграрного сектора экономики"


Автор: Кот О.В.


 


To the cycle works Methodology and Practice of Predicting and Analytical Researches of Innovational Development in Agrarian Sector of Economy


Author: Kot O.


 


Кількість публікацій: 18 наукових публікацій ( 2 монографії, 16 статей, в т.ч. 14 одноосібних).


 


Цикл праць присвячено розв’язанню проблеми створення адекватного механізму прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.


На основі узагальнення емпіричного матеріалу здійснено комплексну оцінку інноваційного потенціалу аграрного сектору на загальнодержавному та регіональному рівнях. Результати прогнозно-аналітичного дослідження дозволили виявити основні причини, які впливають на зниження показників інноваційного розвитку аграрної галузі та відставання вітчизняних наукових розробок і агропродовольчих технологій від світових аналогів, що не дозволяє у повній мірі реалізувати наявний науково-технологічний потенціал.


Здійснено дослідження механізмів розвитку інноваційної системи аграрного сектору та обґрунтовано перспективні напрями використання науково-технічного потенціалу для забезпечення продовольчої безпеки та екологічно сталого розвитку аграрної сфери.


Ґрунтуючись на результатах прогнозного дослідження, проведеного за методом Дельфі у три тури, запропоновано нову ієрархію пріоритетів науково-технологічного та інноваційного розвитку аграрного сектору на довго- та середньострокову перспективу як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях управління.


Основні положення та результати здійсненого дослідження впроваджені у практику управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки, у т.ч. шляхом внесення пропозицій щодо змін та доповнень чинного законодавства України.