Офіційний веб сайт

Цикл праць "Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів"

М88


Автори: Серденко О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю.


 


Представлений Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.
Молекулярно-биологическая характеристика структурных компонентов фиторабдовирусов


Авторы: Серденко О.Б., Юзвенко Л.В., Сабирова Т.Ю.


 


The molecular and biological characteristic of structural components phytorhabdoviruses


Authors: Serdenko O., Yuzvenko L., Sabirova T.


 


Кількість публікацій: 24 наукові публікації (16 статей, 8 тез доповідей), 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.


 


В циклі праць досліджено та сформульовано молекулярно-біологічну характеристику структурних компонентів фіторабдовірусів в порівнянні з рібдовірусами хребетних тварин та людини. Об’єктами дослідження були фіторабдовіруси - вірус опіку гречки (ВОГ), розповсюджений на Хмельниччині, вірус кучерявої карликовості картоплі (ВККК), переданий з Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіології, та вірус плямистості аїру (ВПА).


Авторами проведено дослідження з нейтралізації in vitro зоорабдовірусів вірусу везикулярного стоматиту (ВВС) та вірусу сказу (ВС) імуноглобулінами до фіторабдовірусів ВККК та ВПА.


Результати досліджень можуть використовуватись в біотехнології, зокрема стосовно одержання імунологічних реагентів (антигенів специфічних сироваток) та серологічних тестах з метою виявлення вірусів з родини Rhabdovіrіdae в різних еукаріотичних об’єктах, що буде сприяти розвитку нових перспективних нетрадиційних біотехнологій.