Офіційний веб сайт

Цикл праць "Нові нанорозмірні матеріали селективної дії для біомедичних застосувань"

М90


Автори: Білий Р.О., Прилуцька С.В.


 


Представлений Інститутом біології клітини НАН України.
Цикл работ "Новые наноразмерные материалы селективного действия для биомедицинских применений"


Авторы: Билый Р.А., Прилуцкая С.В.


 


 


Author:


 


Кількість публікацій: 53 наукові  публікації (26 статей, 27 тез доповідей), 1 патент.


 


За результатами досліджень авторами виявлено і використано нові біохімічні маркери на поверхні відмираючих (апоптичних) клітин з метою створення біосумісних флуоресцентних наночастинок (полімерних з флуоресцентними барвниками у ядрі та на основі рідкоземельних металів – GaN:Eu3+). Ці нанорозмірні матеріали були застосовані для високочутливого виявлення патологічних клітин з діагностичною метою, а також їх селективного видалення зі змішаної популяції з нормальними клітинами.


Створено біосумісні С60 фулерен-вмісні нанокомпозити на основі амінопропілаеросилу зі значним відновлювальним потенціалом, які здатні вловлювати вільні радикали і регулювати оксидантну рівновагу в біологічних системах. За умов зовнішньої активації ці наноматеріали забезпечують утворення активних форм кисню, що згубно впливають на клітини з активним метаболізмом, насамперед клітини пухлин.