Офіційний веб сайт

Цикл праць "Реформування державного сектору економіки України в контексті демократичних перетворень"

М27


Автор: Длугопольський О.В.


 


Представлений Тернопільським національним економічним університетом.
Реформирование государственного сектора экономики в контексте демократических преобразований


Автор: Длугопольський А.В.


 


State sector economic reforming in a contest of democratic changes


Author: Dluhopolskyy А.


Кількість публікацій:12 наукових робіт (монографія, посібник, 10 одноосібних статей).


 


Цикл праць органічно поєднує систему елементів економіки державного сектора у її структурному зрізі з державною політикою, яка спрямована на розв’язання актуальних проблем державного сектора економічної системи.


Автором проведено теоретико-методологічний аналіз економіки державного сектора, здійснено структуризацію її складових, оцінено роль публічних фінансів у ефективному розвитку державного сектора економіки, проаналізовано моделі суспільного вибору, виокремлено елементи державної політики та показники демократизації суспільства, які впливають на розвиток державного сектора економіки в перспективі.


Запропоновано вектори модернізації державного сектора економіки та державної політики в контексті розвитку демократичного суспільства.