Офіційний веб сайт

Цикл праць "Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України"

М92


Автор: Логвиненко В.М.


 


Представлений Національним науково-природничим музеєм НАН України.
Цикл работ азвитие фауны копытных и хоботных плиоцена и раннего плейстоцена України"


Автор: Логвиненко В.Н.


 


 


Author:


 


Кількість публікацій: 12 статей.


 


Автором описана макротеріофауна з 40 місцезнаходжень, переважна більшість з яких підноситься до алювіального тафономічного типу. В оновленому списку фауни вказано біля 50 видів великих ссавців, з яких 11 видів для дослідженого регіону вказані вперше.


Встановлено, що хоботні представлені 6 видами, непарнокопиті – більш ніж 12 видами, парнокопиті – більш ніж 25 видами. Обґрунтовано описання одного нового виду (Paracamelus minor sp. nov). Детально охарактеризовано фауни великих ссавців таврійського, кучурганського, молдавського, хапровського, таманського та тираспольського комплексів, вказана зміна в часі окремих таксономічних груп.


Визначено етапи історичної зміни комплексів великих ссавців, реліктові, фонові види і види, що є новими на різних етапах розвитку фауністичних комплексів. Виявлено, що дані по складу фауни великих ссавців відповідають палеоекологічним умовам пліоцену-раннього плейстоцену, реконструйованим по дрібним ссавцям, молюскам та рослинності.