Офіційний веб сайт

Цикл праць "Створення нових полімерних композитів на основі термостійкого поліціанурату як перспективних матеріалів для високотехнологічних галузей застосування (аерокосмічна галузь, електроніка та інш.)"

М84


Автор: Бей І.М.


 


Представлений Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.
Создание новых полимерных композитов на основе термостойкого полицианурата как перспективных материалов для высокотехнологичных областей применения (аэрокосмическая отрасль, электроника и др.)


Автор: Бей И.Н.


 


Development of the novel polymer composites based on thermostable polycyanurates as promising materials for the high performance applications (aerospace field, electronics etc.)


Author: Bei I.


 


Кількість публікацій: 23 наукові публікації (9 статей, 14 тез доповідей).


 


Автором синтезовано нові полімерні композити на основі поліціанурату, модифікованого гнучколанцюговими поліетерами, і монтморилоніту. Вивчено вплив модифікуючих компонентів на формування поліціануратної сітки, досліджено структуру і властивості синтезованих композитів.


Доведено, що поліетерний модифікатор вбудовується до структури поліціанурату з утворенням гібридних сіток, які характеризуються структурною і композиційною наногетерогенністю. Останнє має позитивний вплив на механічні властивості кінцевих матеріалів, забезпечуючи еластичність кінцевих матеріалів при середніх температурах експлуатації.


Показано, що введення неорганічного шаруватого наповнювача – монтморилоніту дозволяє зберігати певний рівень еластичності таких матеріалів, який забезпечується наявністю поліетерної складової, при одночасному покращенні механічних властивостей в умовах експлуатації при підвищених температурах (200-250°С).


Результати досліджень можуть бути використані у високотехнологічних галузях промисловості в якості клеїв, покриттів, полімерних матриць для конструкційних матеріалів.