Офіційний веб сайт

Цикл праць "Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку"

М34


Автор: Савенко І.Л.


 


Представлений Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Жанрово-стилистические особенности биографического романа-поиска


Автор: Савенко И.Л.


 


Genre-stylistic peculiarities of biographic novel-search


Author: Savenko I.


 


 


Кількість публікацій: 21 наукова робота (20 статей, теза доповіді).


 


У роботі досліджено жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку як жанрового різновиду документально-біографічної прози останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано численні жанрові різновиди й модифікації біографічного роману, які складають вагому частину жанрово-стильового поля сучасного документального письма.


Біографічний роман-пошук, що постав на стику художньої літератури, біографії, науки й публіцистики, являє собою оригінальний синтез жанрових і стильових тенденцій сучасного письменства. У жанровому відношенні біографічний роман-пошук несе в собі риси художнього біографічного роману з його незавершеним хронотопом, наукового дослідження і публіцистичних елементів, які відображають особливості сприймання автором життєвого шляху (або, найчастіше, його уривку), біографічної особи й виражаються у своєрідних часо-просторових зв’язках.


Стильовою основою роману-пошуку виступає орієнтація на документ, дослідження якого є головною складовою художньої оповіді.