Офіційний веб сайт

Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки

м76

Представлено Сумським національним аграрним університетом.

Автор: Лозинська І.В., к.е.н.

Дослідження присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню наукових засад та розробленню на їхній основі практичних рекомендацій щодо впровадження концептуального механізму розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, який забезпечить відродження галузі за умови підвищення інтенсифікації скотарства. Робота містить пріоритетні результати щодо раціонального використання ресурсного потенціалу галузі, поліпшення генетичного потенціалу стада, застосування інтенсивних технологій виробництва молока, спрямованих на збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції, в тому числі за рахунок структурних змін в виробництві молока в реформованих крупнотоварних господарствах і кооперативах, що розвиваються.

Кількість публікацій: 47, в т.ч. 2 монографії, 21 стаття (6 - у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Отримано свідоцтво на авторське право.