Офіційний веб сайт

Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини

м63

Представлено Вищим державним навчальним закладом  "Українська медична стоматологічна академія"

Автор: Оганезян А.Г., к.м.н.

Метою роботи є поліпшення результатів лікування пацієнтів з захворюваннями підшлункової залози, ускладненими формуванням обмежених скупчень рідини, шляхом визначення показань, строків та методів мініінвазивних та відкритих оперативних втручань з приводу обмежених скупчень рідини.

Автором  досліджено роль вродженого імунітету в формуванні інфікованих обмежених скупчень рідини за гострого панкреатиту, оцінено  інволюцію обмежених скупчень рідини за гострого та хронічного панкреатиту залежно від зрілості їх стінки.

Визначено прогностично значущих критеріїв інфікування обмежених скупчень рідини та розроблено диференційовану тактику лікування з визначенням показань, строків і методів виконання сучасних мініінвазивних та відкритих оперативних втручань з приводу обмежених скупчень рідини з використанням шкали оцінки ефективності пункційно-дренувальних втручань під ультразвуковою навігацією, яка сприяє поліпшенню результатів лікування, зменшенню випадків ускладнень та зниженню летальності, зменшенню термінів перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Результати клінічної роботи ґрунтуються на обстеженні та лікуванні 172 пацієнтів з гострим та хронічним панкреатитом, ускладненим формуванням обмежених скупчень рідини, що були розподілені на чотири групи в залежності від лікувальної тактики.

     Проведені клініко-лабораторні, молекулярно-генетичні, імунологічні, інструментальні дослідження, за результатами яких, розроблений, обґрунтований та впроваджений алгоритм хірургічної тактики з застосуванням сучасних мініінвазивних і відкритих оперативних втручань з визначенням чітких показань, строків і методів лікувального впливу, який сприяв поліпшенню результатів лікування.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. за темою роботи 23 статті, 6 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Лавренко Д.О.

Результати відображені в роботі Оганезян А.Г. свідчать про те, що знайдено новий шлях в поліпшенні результатів лікування хворих з ускладненнями гострого та хронічного панкреатиту. Вперше запропоновано використання комплексного діагностичного підходу, який включає в себе дослідження поліморфізму генів рецепторів вродженого імунітету, що дозволило прогнозувати ефективність мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією. Розроблено новий алгоритм хірургічної тактики, визначені показання та строки виконання як мініінвазивних так і відкритих хірургічних втручань. Саме такий комплексний підхід в лікуванні хворих з гострим та хронічним панкреатитом дозволив досягти позитивних клінічних показників. Представлена робота має не лише наукове, а і велике практичне значення для лікарів, які займаються проблемою панкреатиту.

Професор Польовий Віктор Павлович, м. Чернівці

Напрямок роботи Оганезян А.Г. на сьогоднішній день є досить своєчасним. Використання мініінвазивних втручань за гострого панкреатиту із обмеженим скупченням рідини як в заочеревинному просторі, так і в очеревинній порожнині є методом вибору за таких станів. Оскільки за відкритого проведення оперативного втручання синдром взаємообтяження для таких пацієнтів може бути фатальним.
При цьому претендентом визначено прогностично значимі критерії інфікування обмежених скупчень рідини за власними напрацюваннями і, відповідно, розроблено диференційовану тактику лікування з визначенням показань, термінів і методів виконання сучасних мініінвазивних та відкритих оперативних втручань.
Враховуючи, що робота побудована на засадах доказової медицини, то сумнівів в ефективності запропонованих методів діагностики та лікування обмежених рідинних утворень за гострого панкреатиту не виникає.
Тому за актуальністю, науковістю, практичним значенням автор роботи заслуговує Премії, на яку подана робота.

В.І. Ляховський

Дана робота вивчає мкханізми утворення обмежений скупчень рідини при виникненні гострого панкреатиту, визначені критерії інфукувань таких утворень та запропоновані терміни і методи (мініінвазивні, відкриті) проведення оперативних втручань при такій патології.У такому аспекці данна наукова праця дуже цінна, в першу чергу, для лікарів-практиків та науковців, які займаються проблемами діагностики та лікування гострого панкреатиту.

Шейко В.Д.

Робота Оганезян А. Г. відображає результати дослідження присвяченого актуальній темі – лікуванню хворих з обмеженими скупченнями рідини за гострого та хронічного панкреатиту. Проблема лікування гострого панкреатиту надзвичайно актуальна в сучасній панкреатології, вона продовжує привертати увагу багатьох дослідників.

Вперше досліджена роль рецепторів вродженого імунітету в розвитку інфікованих обмежених скупчень рідини за гострого панкреатиту. Розроблена шкала оцінки ефективності пункційно–дренувальних втручань під контролем УЗД при обмежених скупченнях рідини у хворих гострий панкреатит. Удосконалений комплекс заходів з прогнозування виникнення гнійно–септичних ускладнень у хворих на гострий панкреатит.

Робота є науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання – поліпшення результатів лікування хворих з обмеженими скупченнями рідини за гострого та хронічного панкреатиту.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.